Bài 6: ơ d trang 16 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm ơ? Tìm tiếng có âm d.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm ơ? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Hình 1: nơ

- Hình 2: chợ 

- Hình 4: ph

- Hình 5: mơ

Câu 2

3. Tìm tiếng có âm d 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để tìm tiếng có âm d 

Lời giải chi tiết:

- Hình 1: dê

- Hình 2: dế

- Hình 4: dâu

- Hình 5: dừa 

Quảng cáo
close