Trắc nghiệm Vài nét về Trần Tế Xương Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Trần Tế Xương

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 • B

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Câu 2 :

Năm sinh, năm mất của nhà thơ Tú Xương là:

 • A

  1870 – 1907

 • B

  1724 – 1791

 • C

  1835 – 1909

 • D

  1778 – 1858

Câu 3 :

Đáp án ào dưới đây đúng về cuộc đời Tú Xương?

 • A

  Cuộc đời, tình duyên nhiều éo le, ngang trái

 • B

  Ngắn ngủi, nhiều gian truân

 • C

  Dạy học và sống thanh bach ở quê nhà

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Điểm khác biệt giữa Tú Xương và các nhà thơ khác thời phong kiến là gì?

 • A

  Trần Tế Xương dành hẳn một đề tài viết về người vợ đang sống của mình, bao gồm cả thơ, văn tế, câu đối.

 • B

  Ngắn ngủi, nhiều gian truân

  Trần Tế Xương sáng tác chủ yếu là thơ Nôm, ngoài ra còn phú, văn tế, câu đối.

 • C

  Trần Tế Xương sử dụng nhiều thể thơ khác nhau như thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, lục bát.

 • D

  Trần Tế Xương sáng tác thơ gồm hai mảng: trào phúng và trữ tình.

Câu 5 :

Các sáng tác của Tú Xương chủ yếu là:

 • A

  Thơ chữ Hán

 • B

  Thơ chữ Nôm

 • C

  Phú, văn tế, câu đối

 • D

  Thơ trào phúng

Câu 6 :

Các sáng tác của Tú Xương chủ yếu tập trung vào hai phương diện nào sau đây:

 • A

  Phê phán – tố cáo

 • B

  Ngợi ca – đả kích

 • C

  Trữ tình – trào phúng

 • D

  Gia đình – xã hội

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Với giọng văn châm biếm sâu cay, thơ Tú Xương châm biếm những đối tượng nào trong xã hội?

A. Đả kích bọn thực dân phong kiến

B. Đả kích bọn quan lại làm tay sai cho giặc

C. Đả kích bọn rởm đời lố lăng trong buổi giao thời, bọn bán rẻ lương tâm chạy theo tiền bạc.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

E. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây đúng về nguồn gốc sâu xa trong các sáng tác của Trần Tế Xương?

 • A

  Bắt nguồn từ sự bất mãn do nhiều lần thi hỏng

 • B

  Bắt nguồn từ gia cảnh nghèo khó, khốn khổ

 • C

  Bắt nguồn từ tâm huyết của nhà thơ với nước, với dân, với đời.

 • D

  Bắt nguồn từ tình yêu thiên nhiên

Câu 9 :

Nhận định nào sau đây đúng về Tú Xương?

 • A

  Là người con có hiếu, người thầy mẫu mực, sống theo đạo nghĩa.

 • B

  Là con người giàu năng lực, có cốt cách tài tử phong lưu, biết sống và dám sống, không ngần ngại khẳng định cá tính của mình.

 • C

  Là con người cần cù, chăm chỉ, thông minh, đạt vinh quang trong thi cử.

 • D

  Là con người có cá tính đầy góc cạnh, phóng túng, không chịu gò mình vào khuôn sáo trường quy. Tuy nhiên, cuộc đời ông lại ngắn ngủi, nhiều gian truân.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau đây về thơ Tú Xương đúng hay sai?

“Nói đến tài làm thơ của Tú Xương, nhiều người đã đặc biệt chú ý đến sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố hiện thực, trào phúng và trữ tình, trong đó trữ tình là gốc. Với Tú Xương, vẫn chưa thấy chắc chắn có bài thơ chữ Hán nào, chỉ thấy thơ Nôm viết bằng các thể loại cổ điển: thơ luật Đường - thất ngôn bát cútứ tuyệtphúvăn tếcâu đốihát nóilục bát. Ở thể loại nào Tú Xương cũng tỏ ra là một nghệ sĩ bậc thầy.”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Trần Tế Xương

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 • B

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tú Xương quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định

Câu 2 :

Năm sinh, năm mất của nhà thơ Tú Xương là:

 • A

  1870 – 1907

 • B

  1724 – 1791

 • C

  1835 – 1909

 • D

  1778 – 1858

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trần Tú Xương (1870 – 1907) thường gọi là Tú Xương

Câu 3 :

Đáp án ào dưới đây đúng về cuộc đời Tú Xương?

 • A

  Cuộc đời, tình duyên nhiều éo le, ngang trái

 • B

  Ngắn ngủi, nhiều gian truân

 • C

  Dạy học và sống thanh bach ở quê nhà

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cuộc đời: ngắn ngủi, nhiều gian truân

Câu 4 :

Điểm khác biệt giữa Tú Xương và các nhà thơ khác thời phong kiến là gì?

 • A

  Trần Tế Xương dành hẳn một đề tài viết về người vợ đang sống của mình, bao gồm cả thơ, văn tế, câu đối.

 • B

  Ngắn ngủi, nhiều gian truân

  Trần Tế Xương sáng tác chủ yếu là thơ Nôm, ngoài ra còn phú, văn tế, câu đối.

 • C

  Trần Tế Xương sử dụng nhiều thể thơ khác nhau như thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, lục bát.

 • D

  Trần Tế Xương sáng tác thơ gồm hai mảng: trào phúng và trữ tình.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thời xa xưa viết về người vợ đã ít, viết về khi đang còn sống càng hiếm hoi hơn. Thơ Tú Xương lại khác. Ông dành hẳn đề tài về bà Tú gồm cả thơ, văn tế, câu đối.

Câu 5 :

Các sáng tác của Tú Xương chủ yếu là:

 • A

  Thơ chữ Hán

 • B

  Thơ chữ Nôm

 • C

  Phú, văn tế, câu đối

 • D

  Thơ trào phúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chính : với khoảng 100 bài, chủ yếu là thơ Nôm.

Câu 6 :

Các sáng tác của Tú Xương chủ yếu tập trung vào hai phương diện nào sau đây:

 • A

  Phê phán – tố cáo

 • B

  Ngợi ca – đả kích

 • C

  Trữ tình – trào phúng

 • D

  Gia đình – xã hội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thơ của Tú Xương có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trào phúng và trữ tình, trong đó trữ tình là gốc.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Với giọng văn châm biếm sâu cay, thơ Tú Xương châm biếm những đối tượng nào trong xã hội?

A. Đả kích bọn thực dân phong kiến

B. Đả kích bọn quan lại làm tay sai cho giặc

C. Đả kích bọn rởm đời lố lăng trong buổi giao thời, bọn bán rẻ lương tâm chạy theo tiền bạc.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

E. Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

Với giọng văn châm biếm sâu cay, thơ văn của ông đã đả kích bọn thực dân phong kiến, bọn quan lại làm tay sai cho giặc, bọn bán rẻ lương tâm chạy theo tiền bạc, bọn rởm đời lố lăng trong buổi giao thời.

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây đúng về nguồn gốc sâu xa trong các sáng tác của Trần Tế Xương?

 • A

  Bắt nguồn từ sự bất mãn do nhiều lần thi hỏng

 • B

  Bắt nguồn từ gia cảnh nghèo khó, khốn khổ

 • C

  Bắt nguồn từ tâm huyết của nhà thơ với nước, với dân, với đời.

 • D

  Bắt nguồn từ tình yêu thiên nhiên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn

Lời giải chi tiết :

Thơ Tú Xương gồm hai mảng trào phúng và trữ tình, đều bắt nguồn từ tâm huyết của nhà thơ với dân, với nước, với đời.

Câu 9 :

Nhận định nào sau đây đúng về Tú Xương?

 • A

  Là người con có hiếu, người thầy mẫu mực, sống theo đạo nghĩa.

 • B

  Là con người giàu năng lực, có cốt cách tài tử phong lưu, biết sống và dám sống, không ngần ngại khẳng định cá tính của mình.

 • C

  Là con người cần cù, chăm chỉ, thông minh, đạt vinh quang trong thi cử.

 • D

  Là con người có cá tính đầy góc cạnh, phóng túng, không chịu gò mình vào khuôn sáo trường quy. Tuy nhiên, cuộc đời ông lại ngắn ngủi, nhiều gian truân.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tú Xương là con người có cá tính đầy góc cạnh, phóng túng, không chịu gò bó mình vào khuôn sáo trường quy. Tuy nhiên, cuộc đời ông lại ngắn ngủi, nhiều gian truân. Tuy chỉ sống 37 năm và chỉ đỗ tú tài nhưng sự nghiệp thơ ca của công đã trở thành bất tử.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau đây về thơ Tú Xương đúng hay sai?

“Nói đến tài làm thơ của Tú Xương, nhiều người đã đặc biệt chú ý đến sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố hiện thực, trào phúng và trữ tình, trong đó trữ tình là gốc. Với Tú Xương, vẫn chưa thấy chắc chắn có bài thơ chữ Hán nào, chỉ thấy thơ Nôm viết bằng các thể loại cổ điển: thơ luật Đường - thất ngôn bát cútứ tuyệtphúvăn tếcâu đốihát nóilục bát. Ở thể loại nào Tú Xương cũng tỏ ra là một nghệ sĩ bậc thầy.”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Sự nghiệp thơ cả của Tú Xương đã trở thành bất tử. Với khoảng trên 100 bài, chủ yếu là thơ Nôm, gồm nhiều thể thơ (thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, bát cú) và một số bài văn tế, phú, câu đối…

close