Trắc nghiệm bài Tự tình 2 - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Tự tình được xuất xứ từ tập thơ Lưu hương kí. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

 Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

Hai câu thơ trên là:

 • A

  Hai câu đề

 • B

  Hai câu thực

 • C

  Hai câu luận

 • D

  Hai câu kết

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B cho phù hợp.

A. Hai câu đề

B. Hai câu thực

C. Hai câu luận

D. Hai câu kết

1. Cách giải quyết nỗi tâm tư của người vợ lẽ

2. Quy luật khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

3. Giới thiệu về hình ảnh người vợ lẽ

4. Khát khao tìm đến hạnh phúc của người phụ nữ

Câu 4 :

Tự tình II thuộc thể thơ nào sau đây?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Cổ phong

 • D

  Thất ngôn trường thiên

Câu 5 :

Nội dung chính của 4 câu thơ sau:

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

 • A

  Thể hiện nỗi lòng cô đơn, buồn tủi, khát vọng hạnh phúc

 • B

  Quy luật khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6 :

Đán án nào dưới đây không thể hiện nội dung đúng về Tự tình:

 • A

  Thể hiện tâm trạng, thái độ của Xuân Hương vừa đau buồn, vừa phẫn uất trước duyên phận, gắng gượng vươn lên nhưng vẫn rơi vào bi kịch.

 • B

  Người phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc, muốn cưỡng lại sự nghiệt ngã do con người tạo ra

 • C

  Sự cam chịu cuộc sống, kiếp lẽ mọn của Hồ Xuân Hương

 • D

  Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương

Câu 7 :

Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Tự tình II?

 • A

  Kết cấu bài thơ phù hợp với tâm trạng chủ thể trữ tình

 • B

  Thủ pháp nghệ thuật phóng đại được sử dụng hiệu quả

 • C

  Nhiều hình ảnh ước lệ

 • D

  Ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc

Câu 8 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B cho phù hợp.

Hai câu đề

Hai câu thực

 Hai câu luận

Hai câu kết

“Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con!”

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non”

“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn”

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Tự tình được xuất xứ từ tập thơ Lưu hương kí. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Tự tình (bài II) nằm trong chùm thơ Tự tình gồm ba bài của Hồ Xuân Hương.

Câu 2 :

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

 Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

Hai câu thơ trên là:

 • A

  Hai câu đề

 • B

  Hai câu thực

 • C

  Hai câu luận

 • D

  Hai câu kết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hai câu thực:

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

 Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B cho phù hợp.

A. Hai câu đề

B. Hai câu thực

C. Hai câu luận

D. Hai câu kết

1. Cách giải quyết nỗi tâm tư của người vợ lẽ

2. Quy luật khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

3. Giới thiệu về hình ảnh người vợ lẽ

4. Khát khao tìm đến hạnh phúc của người phụ nữ

Đáp án

A. Hai câu đề

3. Giới thiệu về hình ảnh người vợ lẽ

B. Hai câu thực

1. Cách giải quyết nỗi tâm tư của người vợ lẽ

C. Hai câu luận

4. Khát khao tìm đến hạnh phúc của người phụ nữ

D. Hai câu kết

2. Quy luật khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

Lời giải chi tiết :

- Hai câu đề: Giới thiệu về hình ảnh người vợ lẽ

- Hai câu thực: Cách giải quyết nỗi tâm tư của người vợ lẽ

- Hai câu luận: Khao khát tìm đến hạnh phúc của người phụ nữ

- Hai câu kết: Quy luật khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

Câu 4 :

Tự tình II thuộc thể thơ nào sau đây?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Cổ phong

 • D

  Thất ngôn trường thiên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thể thơ : Thất ngôn bát cú

Câu 5 :

Nội dung chính của 4 câu thơ sau:

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

 • A

  Thể hiện nỗi lòng cô đơn, buồn tủi, khát vọng hạnh phúc

 • B

  Quy luật khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Thể hiện nỗi lòng cô đơn, buồn tủi, khát vọng hạnh phúc của nhân vật trữ tình.

Câu 6 :

Đán án nào dưới đây không thể hiện nội dung đúng về Tự tình:

 • A

  Thể hiện tâm trạng, thái độ của Xuân Hương vừa đau buồn, vừa phẫn uất trước duyên phận, gắng gượng vươn lên nhưng vẫn rơi vào bi kịch.

 • B

  Người phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc, muốn cưỡng lại sự nghiệt ngã do con người tạo ra

 • C

  Sự cam chịu cuộc sống, kiếp lẽ mọn của Hồ Xuân Hương

 • D

  Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tự tình (bài II) không thể hiện sự cam chịu cuộc sống, kiếp lẽ mọn của Hồ Xuân Hương. Ngược lại, bài thơ là sự phản kháng, khao khát hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Câu 7 :

Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Tự tình II?

 • A

  Kết cấu bài thơ phù hợp với tâm trạng chủ thể trữ tình

 • B

  Thủ pháp nghệ thuật phóng đại được sử dụng hiệu quả

 • C

  Nhiều hình ảnh ước lệ

 • D

  Ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật bài thơ Tự tình II : Ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc…

Câu 8 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B cho phù hợp.

Hai câu đề

Hai câu thực

 Hai câu luận

Hai câu kết

“Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con!”

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non”

“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn”

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”

Đáp án

Hai câu đề

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non”

Hai câu thực

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”

 Hai câu luận

“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn”

Hai câu kết

“Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con!”

Lời giải chi tiết :

Bài thơ có thể chia bố cục thành 4 phần:

- Hai câu đề:

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non.”

- Hai câu thực:

 “Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

 Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.”

- Hai câu luận:

“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.”

- Hai câu kết:

“Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại

Mảnh tình san sẻ tí con con!”

close