Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Ái Quốc Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Ái Quốc sinh ngày tháng năm nào?

 • A

  19/5/1890

 • B

  9/5/1890

 • C

  19/6/1890

 • D

  9/6/1890

Câu 2 :

Nguyễn Ái Quốc mất ngày tháng năm nào?

 • A

  1/9/1969

 • B

  2/9/1969

 • C

  1/9/1970

 • D

  2/9/1970

Câu 3 :

Nguyễn Ái Quốc sinh ra tại đâu?

 • A

  Nghệ An

 • B

  Hà Tĩnh

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Câu 4 :

NguyễN Ái Quốc xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nhà nho nghèo

 • B

  Gia đình quan lại đã suy tàn

 • C

  Gia đình công chức nghèo

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Câu 5 :

Đáp án nào dưới đây không đúng về quan điểm sáng tác của Nguyễn Ái Quốc?

 • A

  Coi văn học là một vũ khú chiến đấy phục vụ sự nghiệp cách mạng

 • B

  Luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc

 • C

  Quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”

 • D

  Luôn chú ý đến mục đích và đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc?

 • A

  Bản án chế độ thực dân Pháp

 • B

  Đạo đức và lí luận Đông Tây

 • C

  Tuyên ngôn độc lập

 • D

  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Câu 7 :

Không có gì quý hơn độc lập tự do được Nguyễn Ái Quốc viết năm bao nhiêu?

 • A

  1966

 • B

  1967

 • C

  1968

 • D

  1969

Câu 8 :

Tác phẩm Lời than vãn của bà Trưng Trắc của Nguyễn Ái Quốc thuộc thể loại:

 • A

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Truyện dài

 • D

  Truyện ngắn

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác phẩm Nhật kí trong tù của Nguyễn Ái Quốc  đúng hay sai?

“Tập thơ Nhật kí trong tù được viết khi Người nhớ lại khoảng thời gian bị chính quyền Tưởng giới Thạch giam cầm từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943”

Đúng
Sai
Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về phong cách nghệ thuật Nguyễn Ái Quốc đúng hay sai?

“Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh thống nhất, đa dạng”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Ái Quốc sinh ngày tháng năm nào?

 • A

  19/5/1890

 • B

  9/5/1890

 • C

  19/6/1890

 • D

  9/6/1890

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19/5/1890.

Câu 2 :

Nguyễn Ái Quốc mất ngày tháng năm nào?

 • A

  1/9/1969

 • B

  2/9/1969

 • C

  1/9/1970

 • D

  2/9/1970

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Ái Quốc mất ngày 2/9/1969

Câu 3 :

Nguyễn Ái Quốc sinh ra tại đâu?

 • A

  Nghệ An

 • B

  Hà Tĩnh

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Ái Quốc sinh ra tại Kim Liên – Nam Đan – Nghệ An.

Câu 4 :

NguyễN Ái Quốc xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nhà nho nghèo

 • B

  Gia đình quan lại đã suy tàn

 • C

  Gia đình công chức nghèo

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

     Nguyễn Ái Quốc sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo.

Câu 5 :

Đáp án nào dưới đây không đúng về quan điểm sáng tác của Nguyễn Ái Quốc?

 • A

  Coi văn học là một vũ khú chiến đấy phục vụ sự nghiệp cách mạng

 • B

  Luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc

 • C

  Quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”

 • D

  Luôn chú ý đến mục đích và đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

* Quan điểm sáng tác của Nguyễn Ái Quốc:

- Coi văn học là một vũ khú chiến đấy phục vụ sự nghiệp cách mạng

- Luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc

- Luôn chú ý đến mục đích và đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc?

 • A

  Bản án chế độ thực dân Pháp

 • B

  Đạo đức và lí luận Đông Tây

 • C

  Tuyên ngôn độc lập

 • D

  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đạo đức và lí luận Đông Tây – Phan Chân Trinh

Câu 7 :

Không có gì quý hơn độc lập tự do được Nguyễn Ái Quốc viết năm bao nhiêu?

 • A

  1966

 • B

  1967

 • C

  1968

 • D

  1969

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Không có gì quý hơn độc lập tự do (1966) – Nguyễn Ái Quốc

Câu 8 :

Tác phẩm Lời than vãn của bà Trưng Trắc của Nguyễn Ái Quốc thuộc thể loại:

 • A

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Truyện dài

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Lời than vãn của bà Trưng Trắc (1922)

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác phẩm Nhật kí trong tù của Nguyễn Ái Quốc  đúng hay sai?

“Tập thơ Nhật kí trong tù được viết khi Người nhớ lại khoảng thời gian bị chính quyền Tưởng giới Thạch giam cầm từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Tập thơ Nhật kí trong tù được viết trong thời gian Người bị chính quyền Tưởng giới Thạch giam cầm từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943. Tác phẩm ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong nhà tù và trên đường đi đày từ nhà lao này đến nhà lao khác tại Quảng Tây.

Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về phong cách nghệ thuật Nguyễn Ái Quốc đúng hay sai?

“Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh thống nhất, đa dạng”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Phong cách nghệ thuật Nguyễn Ái Quốc đa dạng mà thống nhất:

* Thống nhất về mục đích sáng tác, quan điểm sáng tác, nguyên tắc sáng tác. Cách viết ngắn gọn

* Đa dạng:

+ Văn chính luận: ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đnah thép, bằng chứng thuyết phục, giàu tính luận chiến, kết hợp nhuần nhuyễn mạch luận lí và mạch cảm xúc; giọng văn đa dạng, uyển chuyển.

+ Truyện và kí: hiện đại, thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ, nghệ thuật trào phúng sắc bén, nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng thâm thúy, sâu cay.

+ Thơ ca: tuyên truyền cách mạng mộc mạc, giản dị, dễ nhớ, dễ thuộc; thơ có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại.

close