Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hàn Mặc Tử Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Huế

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Mẹ Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với cha ở Quy Nhơn”

Đúng
Sai
Câu 4 :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại:

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Quy Nhơn

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Câu 5 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  21 tuổi

 • B

  22 tuổi

 • C

  23 tuổi

 • D

  24 tuổi

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hàn Mặc Tử mắc bệnh gì?

Bệnh lao

Bệnh phong

Bệnh sốt xuất huyết

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Năm 1940, Hàn Mặc Tử mất tại trại phong Quy Hòa”

Đúng
Sai
Câu 8 :

Bút danh nào dưới đây không phải của Hàn Mặc Tử:

 • A

  Minh Duệ Thị

 • B

  Phong Trần

 • C

  Trảo Nha

 • D

  Lệ Thanh

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Giăng sáng

 • B

  Gái quê

 • C

  Thơ điên

 • D

  Chơi giữa mùa trăng

Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường luật, sau chuyển sang sáng tác thơ mới hiện thực”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Huế

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở làng Lệ Mĩ, tổng Võ Xá, huyện Phong Lộc, tỉnh Đồng Hới (nay là Quảng Bình).

Câu 2 :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo theo đạo Thiên Chúa.

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Mẹ Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với cha ở Quy Nhơn”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Cha Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với mẹ ở Quy Nhơn

Câu 4 :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại:

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Quy Nhơn

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại Huế.

Câu 5 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  21 tuổi

 • B

  22 tuổi

 • C

  23 tuổi

 • D

  24 tuổi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 24 tuổi, Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo.

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hàn Mặc Tử mắc bệnh gì?

Bệnh lao

Bệnh phong

Bệnh sốt xuất huyết

Đáp án

Bệnh phong

Lời giải chi tiết :

Năm 24 tuổi, Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong.

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Năm 1940, Hàn Mặc Tử mất tại trại phong Quy Hòa”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Năm 1940, Hàn Mặc Tử mất tại trại phong Quy Hòa.

Câu 8 :

Bút danh nào dưới đây không phải của Hàn Mặc Tử:

 • A

  Minh Duệ Thị

 • B

  Phong Trần

 • C

  Trảo Nha

 • D

  Lệ Thanh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trảo Nha là bút danh của Xuân Diệu.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Giăng sáng

 • B

  Gái quê

 • C

  Thơ điên

 • D

  Chơi giữa mùa trăng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giăng sáng – Nam Cao

Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường luật, sau chuyển sang sáng tác thơ mới hiện thực”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường luật, sau chuyển sang sáng tác thơ mới lãng mạn.

close