Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hàn Mặc Tử Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Huế

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở làng Lệ Mĩ, tổng Võ Xá, huyện Phong Lộc, tỉnh Đồng Hới (nay là Quảng Bình).

Câu hỏi 2 :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo theo đạo Thiên Chúa.

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Mẹ Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với cha ở Quy Nhơn”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Cha Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với mẹ ở Quy Nhơn

Câu hỏi 4 :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại:

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Quy Nhơn

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại Huế.

Câu hỏi 5 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  21 tuổi

 • B

  22 tuổi

 • C

  23 tuổi

 • D

  24 tuổi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Năm 24 tuổi, Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hàn Mặc Tử mắc bệnh gì?

Bệnh lao

Bệnh phong

Bệnh sốt xuất huyết

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Bệnh phong

Lời giải chi tiết :

Năm 24 tuổi, Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong.

Câu hỏi 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Năm 1940, Hàn Mặc Tử mất tại trại phong Quy Hòa”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Năm 1940, Hàn Mặc Tử mất tại trại phong Quy Hòa.

Câu hỏi 8 :

Bút danh nào dưới đây không phải của Hàn Mặc Tử:

 • A

  Minh Duệ Thị

 • B

  Phong Trần

 • C

  Trảo Nha

 • D

  Lệ Thanh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Trảo Nha là bút danh của Xuân Diệu.

Câu hỏi 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Giăng sáng

 • B

  Gái quê

 • C

  Thơ điên

 • D

  Chơi giữa mùa trăng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Giăng sáng – Nam Cao

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hàn Mặc Tử đúng hay sai?

“Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường luật, sau chuyển sang sáng tác thơ mới hiện thực”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường luật, sau chuyển sang sáng tác thơ mới lãng mạn.

close