Trắc nghiệm bài Lẽ ghét thương - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu được sáng tác khi nào?

 • A

  Khi ông bị mù, về dạy học và chữa bệnh cho dân ở Gia Định

 • B

  Khi ông đỗ Tú tài ở trường thi Gia Định

 • C

  Khi chịu tang mẹ

 • D

  Khi ông cùng gia đình xuôi về vùng lánh nạn ở Bến tre

Câu 2 :

Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu được viết bằng chữ:

 • A

  Hán 

 • B

  Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ khác

Câu 3 :

Thể loại của Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu là:

 • A

  Truyện thơ Nôm

 • B

  Thơ văn xuôi

 • C

  Truyện dài

 • D

  Thơ trữ tình

Câu 4 :

Đáp án không phải nội dung chính tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên?

 • A

  Cốt truyện xoay quanh giữa thiện và ác, nhằm đề cao tinh thần nhân nghĩa

 • B

  Thể hiện khát vọng lí tưởng của tác giả và nhân dân đương thời về một xã hội tốt đẹp, ở đó mọi quan hệ giữa con người với con người đều thấm đượm tình cảm yêu thương, bác ái.

 • C

  Cốt truyện xoay quanh đề tài chiến tranh

 • D

  Đáp án A và B

Câu 5 :

Đoạn trích Lẽ ghét thương được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ngư, tiều y thuật vấn đáp – Nguyễn Đình Chiểu

 • B

  Dương Từ - Hà Mậu – Nguyễn Đình Chiểu

 • C

  Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu

 • D

  Chạy giặc – Nguyễn Đình Chiểu

Câu 6 :

Vị trí của đoạn trích Lẽ ghét thương trong tác phẩm Truyện Lục vân Tiên?

 • A

  Từ câu 473 đến câu 504 của tác phẩm

 • B

  Từ câu 437 đến câu 540 của tác phẩm

 • C

  Từ câu 347 đến câu 504 của tác phẩm

 • D

  Từu câu 437 đến câu 405 của tác phẩm

Câu 7 :

Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng thể thơ nào sau đây?

 • A

  Thất ngôn bát cú

 • B

  Song thất lục bát

 • C

  Lục bát

 • D

  Thất ngôn trường thiên

Câu 8 :

Ông Quán là biểu tượng của tình cảm yêu ghét, phân minh trong sáng của ai?

 • A

  Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

 • B

  Quần chúng

 • C

  Lục Vân Tiên

 • D

  Bùi Kiệm

Câu 9 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Quán rằng: “Kinh sử đã từng,

Chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào?”

“Quán rằng: “Ghét việc tầm phào,

Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân”

“Thương là thương đức thánh nhân,

Bị lời xua đuổi về nhà giáo dân”

“Xem qua kinh sử mấy lần,

Nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương”.

Tư tưởng và tấm lòng của tác giả

Lời ông Quán bàn về lẽ thương

Cuộc đối thoại của ông Quán và Lục Vân Tiên

Lời ông Quán bàn về lẽ ghét

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

Lẽ ghét thương kể lại cuộc đối thoại giữa ông Quán và bốn chàng nho sinh (Vân Tiên, Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm) khi họ cùng uống rượu, làm thơ trong quan của ông trước lúc vào trường thi”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu được sáng tác khi nào?

 • A

  Khi ông bị mù, về dạy học và chữa bệnh cho dân ở Gia Định

 • B

  Khi ông đỗ Tú tài ở trường thi Gia Định

 • C

  Khi chịu tang mẹ

 • D

  Khi ông cùng gia đình xuôi về vùng lánh nạn ở Bến tre

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu được sáng tác vào khoảng đầu giữa những năm 50 của thế kỉ XIX, khi ông bị mù, về dạy học và chữa bệnh cho nhân dân ở Gia Định.

Câu 2 :

Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu được viết bằng chữ:

 • A

  Hán 

 • B

  Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ khác

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng chữ Nôm.

Câu 3 :

Thể loại của Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu là:

 • A

  Truyện thơ Nôm

 • B

  Thơ văn xuôi

 • C

  Truyện dài

 • D

  Thơ trữ tình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện Lục Vân Tiên thuộc loại truyện thơ Nôm bác học nhưng mang nhiều tính chất dân gian. Ngay từ khi ra đời đã được nhân dân, đặc biệt là người dân Nam Kì đón nhận và lưu truyền rộng rãi

Câu 4 :

Đáp án không phải nội dung chính tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên?

 • A

  Cốt truyện xoay quanh giữa thiện và ác, nhằm đề cao tinh thần nhân nghĩa

 • B

  Thể hiện khát vọng lí tưởng của tác giả và nhân dân đương thời về một xã hội tốt đẹp, ở đó mọi quan hệ giữa con người với con người đều thấm đượm tình cảm yêu thương, bác ái.

 • C

  Cốt truyện xoay quanh đề tài chiến tranh

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cốt truyện xoay quanh giữa thiện và ác, nhằm đề cao tinh thần nhân nghĩa.Thể hiện khát vọng lí tưởng của tác giả và nhân dân đương thời về một xã hội tốt đẹp, ở đó mọi quan hệ giữa con người với con người đều thấm đượm tình cảm yêu thương, bác ái.

Câu 5 :

Đoạn trích Lẽ ghét thương được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ngư, tiều y thuật vấn đáp – Nguyễn Đình Chiểu

 • B

  Dương Từ - Hà Mậu – Nguyễn Đình Chiểu

 • C

  Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu

 • D

  Chạy giặc – Nguyễn Đình Chiểu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Lẽ ghét thương được trích từ tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)

Câu 6 :

Vị trí của đoạn trích Lẽ ghét thương trong tác phẩm Truyện Lục vân Tiên?

 • A

  Từ câu 473 đến câu 504 của tác phẩm

 • B

  Từ câu 437 đến câu 540 của tác phẩm

 • C

  Từ câu 347 đến câu 504 của tác phẩm

 • D

  Từu câu 437 đến câu 405 của tác phẩm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lẽ ghét thương là đoạn trích từ câu 473 đến câu 504 của tác phẩm Lục Vân Tiên.

Câu 7 :

Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng thể thơ nào sau đây?

 • A

  Thất ngôn bát cú

 • B

  Song thất lục bát

 • C

  Lục bát

 • D

  Thất ngôn trường thiên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản Lẽ ghét thương

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được viết bằng thể thơ lục bát, thể thơ của văn học dân gian.

Câu 8 :

Ông Quán là biểu tượng của tình cảm yêu ghét, phân minh trong sáng của ai?

 • A

  Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

 • B

  Quần chúng

 • C

  Lục Vân Tiên

 • D

  Bùi Kiệm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông Quán chỉ là một nhân vật phụ trong truyện nhưng lại rất được yêu thích, bởi lẽ đó là biểu tượng của tình cảm yêu ghét phân minh, trong sáng của quần chúng.

Câu 9 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Quán rằng: “Kinh sử đã từng,

Chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào?”

“Quán rằng: “Ghét việc tầm phào,

Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân”

“Thương là thương đức thánh nhân,

Bị lời xua đuổi về nhà giáo dân”

“Xem qua kinh sử mấy lần,

Nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương”.

Tư tưởng và tấm lòng của tác giả

Lời ông Quán bàn về lẽ thương

Cuộc đối thoại của ông Quán và Lục Vân Tiên

Lời ông Quán bàn về lẽ ghét

Đáp án

“Quán rằng: “Kinh sử đã từng,

Chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào?”

Cuộc đối thoại của ông Quán và Lục Vân Tiên

“Quán rằng: “Ghét việc tầm phào,

Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân”

Lời ông Quán bàn về lẽ ghét

“Thương là thương đức thánh nhân,

Bị lời xua đuổi về nhà giáo dân”

Lời ông Quán bàn về lẽ thương

“Xem qua kinh sử mấy lần,

Nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương”.

Tư tưởng và tấm lòng của tác giả

Lời giải chi tiết :

- Phần 1:

“Quán rằng: “Kinh sử đã từng,

Chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào?”

=> Cuộc đối thoại của ông Quán và Vân Tiên

- Phần 2:

“Quán rằng: “Ghét việc tầm phào,

                                 …

Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân”

=> Lời ông Quán về lẽ ghét

- Phần 3:

“Thương là thương đức thánh nhân,

                                   …

Bị lời xua đuổi về nhà giáo dân”

=> Lời ông Quán bàn về lẽ thương

- Phần 4:

“Xem qua kinh sử mấy lần,

Nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương”.

Tư tưởng và tấm lòng của tác giả

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

Lẽ ghét thương kể lại cuộc đối thoại giữa ông Quán và bốn chàng nho sinh (Vân Tiên, Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm) khi họ cùng uống rượu, làm thơ trong quan của ông trước lúc vào trường thi”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Lẽ ghét thương là đoạn trích từ câu 473 đến câu 504 của Truyện Lục Vân Tiên, kể lại cuộc đối thoại giữa ông Quán và bốn chàng nho sinh (Vân Tiên, Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm) khi họ cùng uống rượu, làm thơ trong quán của ông trước lúc vào trường thi.

close