Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Tản Đà Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tản Đà sinh ra ở đâu?

 • A

  Mỹ Hào, Hưng Yên

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 • D

  Bất Bạt, Sơn Tây

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Tản Đà đúng hay sai?

“Tản Đà sinh ra và lớn lên trong buổi giao thời, Hán học đã tàn mà Tây học cũng mới bắt đầu”

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Tản Đà đúng hay sai?

“Tản Đà theo học chữ Nôm từ nhỏ”

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tản Đà chuyển sang sáng tác văn chương khi nào?

Sau hai khóa thi Hội hỏng

Sau hai khóa thi Hương hỏng

Sau hai khóa thi Tiến sĩ hỏng

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Sau hai khóa thi Hương hỏng, Tản Đà chuyển sáng sác tác văn chương bằng chữ:

Hán

Nôm

Chữ quốc ngữ

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Tản Đà?

 • A

  Khối tình con I

 • B

  Khối tình con II

 • C

  Giấc mộng con I

 • D

  Hải ngoại huyết thư

Câu 7 :

Tác phẩm Khối tình con của Tản Đà thuộc thể loại:

 • A

  Thơ

 • B

 • C

  Kịch

 • D

  Tự truyện 

Câu 8 :

Tác phẩm Giấc mộng con của Tản Đà thuộc thể loại:

 • A

  Thơ

 • B

 • C

  Kịch

 • D

  Tự truyện

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phong cách sáng tác của Tản Đà:

“Cái tôi” lãng mạn, bay bổng, vừa phóng khoáng, ngông nghênh, vừa cảm thông, ưu ái.

Vừa tìm về với ngọn nguồn thơ ca dân gian và dân tộc, vừa có những sáng tạo độc đáo, tài hoa.

Cả hai đáp án trên

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về các sáng tác của Tản Đà đúng hay sai?

“Thơ văn của Tản Đà có thể xem như một dấu gạch nối giữa hai thời đại văn học của dân tộc: trung đại và hiện đại”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tản Đà sinh ra ở đâu?

 • A

  Mỹ Hào, Hưng Yên

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 • D

  Bất Bạt, Sơn Tây

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tản Đà quê ở làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Ba Vì, Hà Nội)

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Tản Đà đúng hay sai?

“Tản Đà sinh ra và lớn lên trong buổi giao thời, Hán học đã tàn mà Tây học cũng mới bắt đầu”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Tản Đà sinh ra và lớn lên trong buổi giao thời, Hán học đã tàn mà Tây học cũng mới bắt đầu, nên con người ông, kể cả học vấn, lối sống và sự nghiệp văn chương đều mang dấu ấn “người của hai thế kỉ”.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Tản Đà đúng hay sai?

“Tản Đà theo học chữ Nôm từ nhỏ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Tản Đà theo học chữ Hán từ nhỏ.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tản Đà chuyển sang sáng tác văn chương khi nào?

Sau hai khóa thi Hội hỏng

Sau hai khóa thi Hương hỏng

Sau hai khóa thi Tiến sĩ hỏng

Đáp án

Sau hai khóa thi Hương hỏng

Lời giải chi tiết :

Sau hai khóa thi Hương hỏng, Tản Đà chuyển sang sáng tác văn chương

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Sau hai khóa thi Hương hỏng, Tản Đà chuyển sáng sác tác văn chương bằng chữ:

Hán

Nôm

Chữ quốc ngữ

Đáp án

Chữ quốc ngữ

Lời giải chi tiết :

Sau hai khóa thi Hương hỏng, Tản Đà chuyển sáng sác tác văn chương bằng chữ quốc ngữ.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Tản Đà?

 • A

  Khối tình con I

 • B

  Khối tình con II

 • C

  Giấc mộng con I

 • D

  Hải ngoại huyết thư

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hải ngoại huyết thư – Phan Bội Châu

Câu 7 :

Tác phẩm Khối tình con của Tản Đà thuộc thể loại:

 • A

  Thơ

 • B

 • C

  Kịch

 • D

  Tự truyện 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khối tình con I, II (thơ – 1916, 1918)

Câu 8 :

Tác phẩm Giấc mộng con của Tản Đà thuộc thể loại:

 • A

  Thơ

 • B

 • C

  Kịch

 • D

  Tự truyện

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giấc mộng con – Tản Đà

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phong cách sáng tác của Tản Đà:

“Cái tôi” lãng mạn, bay bổng, vừa phóng khoáng, ngông nghênh, vừa cảm thông, ưu ái.

Vừa tìm về với ngọn nguồn thơ ca dân gian và dân tộc, vừa có những sáng tạo độc đáo, tài hoa.

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác Tản Đà:

- Thơ văn của ông với điệu tâm hồn mới mẻ, “cái tôi” lãng mạn, bay bổng, vừa phóng khoáng, ngông nghênh, vừa cảm thông, ưu ái.

- Tản Đà vừa tìm về với ngọn nguồn thơ ca dân gian và dân tộc, vừa có những sáng tạo độc đáo, tài hoa.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về các sáng tác của Tản Đà đúng hay sai?

“Thơ văn của Tản Đà có thể xem như một dấu gạch nối giữa hai thời đại văn học của dân tộc: trung đại và hiện đại”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Thơ vản của Tản Đà có thể xem như một dấu gạch nối giữa hai thời đại văn học của dân tộc: trung đại và hiện đại

close