Trắc nghiệm bài Vào phủ chúa Trịnh - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thượng kinh kí sự được viết bằng chữ Nôm. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

Thể loại của Thượng kinh kí sự ?

 • A

  Bút ký

 • B

  Hồi ký

 • C

  Kí sự

 • D

  Tùy bút

Câu 3 :

Vị trí của tác phẩm Thượng kinh kí sự trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh?

 • A

  Đầu bộ

 • B

  Giữa bộ 

 • C

  Cuối bộ

 • D

  Không nằm trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh

Câu 4 :

Vào phủ chúa Trịnh trích từ tác phẩm nào dưới đây?

 • A

  Vũ trung tùy bút

 • B

  Thượng kinh kí sự

 • C

  Bạch Vân am tập

 • D

  Vân Đài loại ngừ

Câu 5 :

Trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh, câu nào sau đây là lời nhận xét của Lê Hữu Trác về bệnh của thế tử Trịnh Cán?

 • A

  Do thế tử đam mê tửu sắc

 • B

  Do thế tử u uất về tình duyên trắc trở

 • C

  Là vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu đi

 • D

  Do thế tử u uất vì chưa được truyền ngôi

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Nội dung nào sau đây không đúng về Thượng kinh kí sự

Tác phẩm miêu tả quang cảnh ở kinh đô Thăng Long.

Tác phẩm phản ánh cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy, thế lực của nhà chúa.

Lê Hữu Trác trên đường đi chữa bệnh từ Hương Sơn ra Thăng Long được nghe kể lại chuyện trong phủ chúa

Lê Hữu Trác đi chữa bệnh cho công chúa.

Qua tác phẩm, ta thấy được Lê Hữu Trác là người có phẩm chất cao quý, khinh thường danh lợi, yêu thích cuộc sống tự do thanh đạm chốn quê nhà.

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền từ thích hợp vào sơ đồ sau để hoàn thành tóm tắt đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Sơn son thếp vàng
Thế tử Trịnh Cán
Nghĩ đến nước nhà
Coi thường danh lợi, địa vị
Chốn phồn hoa
Thánh chỉ
Phòng trà
Nhiều lớp cửa
Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được (1) ..... vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Ông đi vào từ cửa sau, nhìn quang cảnh (2) ..... vốn là quan trong triều đình nhưng khi thấy cảnh giàu sang, sung sướng, phồn hoa của vua chúa Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi trải qua (3) ..... , các hành lang dài quanh co, ông được đưa tới một ngôi nhà thật lớn gọi là (4) ..... . Đồ đạc trong phòng đều được(5) ..... , đều là những đồ quý giá mà nhân gian chưa từng thấy. Trong khi chờ đợi chúa, ông được ăn những đồ ngon vật lạ hiếm có trên đời. Ông có nhiệm vụ bắt mạch, tìm bệnh cho(6) ..... Thế tử vì “ăn quá no, mặc quá ấm” mà sinh bệnh. Vì (7) ..... , lòng trung thành đối với đất nước ông đã kê đơn thuốc giúp thế tử chữa trị bệnh. Sau khi hoàn thành công việc khám bệnh, ông từ giã trở về đợi thánh chỉ. Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh của tác giả Lê Hữu Trác đã tái hiện lại khung cảnh xa hoa, sang trọng của chúa Trịnh, nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ của tác giả (8) .....
Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền từ thích hợp vào sơ đồ sau để hoàn thành tóm tắt đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

sơn son thếp vàng
thế tử Trịnh Cán
nghĩ đến nước nhà
coi thường danh lợi, địa vị
chốn phồn hoa
thánh chỉ
phòng trà
nhiều lớp cửa
Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được (1) ..... vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Ông đi vào từ cửa sau, nhìn quang cảnh (2) ..... vốn là quan trong triều đình nhưng khi thấy cảnh giàu sang, sung sướng, phồn hoa của vua chúa Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi trải qua (3) ..... , các hành lang dài quanh co, ông được đưa tới một ngôi nhà thật lớn gọi là (4) ..... . Đồ đạc trong phòng đều được(5) ..... , đều là những đồ quý giá mà nhân gian chưa từng thấy. Trong khi chờ đợi chúa, ông được ăn những đồ ngon vật lạ hiếm có trên đời. Ông có nhiệm vụ bắt mạch, tìm bệnh cho(6) ..... Thế tử vì “ăn quá no, mặc quá ấm” mà sinh bệnh. Vì (7) ..... , lòng trung thành đối với đất nước ông đã kê đơn thuốc giúp thế tử chữa trị bệnh. Sau khi hoàn thành công việc khám bệnh, ông từ giã trở về đợi thánh chỉ. Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh của tác giả Lê Hữu Trác đã tái hiện lại khung cảnh xa hoa, sang trọng của chúa Trịnh, nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ của tác giả (8) .....
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chi tiết sau đây thuộc phần nào của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh?

Tôi thấy thánh thể gầy, mạch lại tế, sác. Thế là âm dương đều bị tổn hại, nay phải dùng thuốc thật bổ để bồi dưỡng tì và thận, cốt giữ cái căn bản tiên thiên rà làm nguồn gốc cho cái hậu thiện...".

A. Phần 1: Cuộc sống nơi phủ chúa

B. Phần 2: Cảnh Lễ Hữu Trác bắt mạch, kê đơn cho thế tử Trịnh Cán

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thượng kinh kí sự được viết bằng chữ Nôm. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Thượng kinh kí sự được viết bằng chữ Hán.

Câu 2 :

Thể loại của Thượng kinh kí sự ?

 • A

  Bút ký

 • B

  Hồi ký

 • C

  Kí sự

 • D

  Tùy bút

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khái niệm các thể loại:

- Bút ký:là thể loại thuộc loại hình ký thường có quy mô tương ứng với truyện ngắn. Bút ký khác truyện ngắn ở chỗ tác giả bút ký không sử dụng hư cấu vào việc phản ánh hiện thực.

- Hồi kí: là sáng tác thuộc nhóm thể loại ký, thiên về trần thuật từ ngôi tác giả, kể về những sự kiện có thực xảy ra trong cuộc đời tác giả.

- Kí sự: là một thể loại kí, ghi chép sự việc, câu chuyện có thật và tương đối hoàn chỉnh.

- Tùy bút: là viết tuỳ thích theo ý thích của mình, không có chủ đề gì cả, thường là miêu tả cảm xúc của tác giả về vấn đề gì đó. Thể kí ghi lại một cách tương đối tự do những cảm nghĩ của người viết, kết hợp với việc phản ánh thực tế khách quan.

Thượng kinh kí sự thuộc thể loại kí sự.

Câu 3 :

Vị trí của tác phẩm Thượng kinh kí sự trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh?

 • A

  Đầu bộ

 • B

  Giữa bộ 

 • C

  Cuối bộ

 • D

  Không nằm trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thượng kinh kí sự được xếp ở cuối bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh như một quyển phụ lục.

Câu 4 :

Vào phủ chúa Trịnh trích từ tác phẩm nào dưới đây?

 • A

  Vũ trung tùy bút

 • B

  Thượng kinh kí sự

 • C

  Bạch Vân am tập

 • D

  Vân Đài loại ngừ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vào phủ chú Trịnh trích từ tác phẩm Thượng kinh kí sự. Tác phẩm tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa phủ chúa Trịnh và quyền uy thế lực của nhà chúa.

Câu 5 :

Trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh, câu nào sau đây là lời nhận xét của Lê Hữu Trác về bệnh của thế tử Trịnh Cán?

 • A

  Do thế tử đam mê tửu sắc

 • B

  Do thế tử u uất về tình duyên trắc trở

 • C

  Là vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu đi

 • D

  Do thế tử u uất vì chưa được truyền ngôi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

 Khi khám bệnh, Lê Hữu Trác đưa ra nguyên nhân dẫn đến bệnh của thế tử:

“Là vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu đi”.

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Nội dung nào sau đây không đúng về Thượng kinh kí sự

Tác phẩm miêu tả quang cảnh ở kinh đô Thăng Long.

Tác phẩm phản ánh cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy, thế lực của nhà chúa.

Lê Hữu Trác trên đường đi chữa bệnh từ Hương Sơn ra Thăng Long được nghe kể lại chuyện trong phủ chúa

Lê Hữu Trác đi chữa bệnh cho công chúa.

Qua tác phẩm, ta thấy được Lê Hữu Trác là người có phẩm chất cao quý, khinh thường danh lợi, yêu thích cuộc sống tự do thanh đạm chốn quê nhà.

Đáp án

Lê Hữu Trác trên đường đi chữa bệnh từ Hương Sơn ra Thăng Long được nghe kể lại chuyện trong phủ chúa

Lê Hữu Trác đi chữa bệnh cho công chúa.

Lời giải chi tiết :

Thượng kinh kí sự là những điều Lê Hữu Trác mắt thấy tai nghe trong chuyến đi từ Hương Sơn ra Thăng Long chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán.

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền từ thích hợp vào sơ đồ sau để hoàn thành tóm tắt đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Sơn son thếp vàng
Thế tử Trịnh Cán
Nghĩ đến nước nhà
Coi thường danh lợi, địa vị
Chốn phồn hoa
Thánh chỉ
Phòng trà
Nhiều lớp cửa
Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được (1) ..... vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Ông đi vào từ cửa sau, nhìn quang cảnh (2) ..... vốn là quan trong triều đình nhưng khi thấy cảnh giàu sang, sung sướng, phồn hoa của vua chúa Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi trải qua (3) ..... , các hành lang dài quanh co, ông được đưa tới một ngôi nhà thật lớn gọi là (4) ..... . Đồ đạc trong phòng đều được(5) ..... , đều là những đồ quý giá mà nhân gian chưa từng thấy. Trong khi chờ đợi chúa, ông được ăn những đồ ngon vật lạ hiếm có trên đời. Ông có nhiệm vụ bắt mạch, tìm bệnh cho(6) ..... Thế tử vì “ăn quá no, mặc quá ấm” mà sinh bệnh. Vì (7) ..... , lòng trung thành đối với đất nước ông đã kê đơn thuốc giúp thế tử chữa trị bệnh. Sau khi hoàn thành công việc khám bệnh, ông từ giã trở về đợi thánh chỉ. Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh của tác giả Lê Hữu Trác đã tái hiện lại khung cảnh xa hoa, sang trọng của chúa Trịnh, nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ của tác giả (8) .....
Đáp án
Sơn son thếp vàng
Thế tử Trịnh Cán
Nghĩ đến nước nhà
Coi thường danh lợi, địa vị
Chốn phồn hoa
Thánh chỉ
Phòng trà
Nhiều lớp cửa
Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được (1)
Thánh chỉ
vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Ông đi vào từ cửa sau, nhìn quang cảnh (2)
Chốn phồn hoa
vốn là quan trong triều đình nhưng khi thấy cảnh giàu sang, sung sướng, phồn hoa của vua chúa Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi trải qua (3)
Nhiều lớp cửa
, các hành lang dài quanh co, ông được đưa tới một ngôi nhà thật lớn gọi là (4)
Phòng trà
. Đồ đạc trong phòng đều được(5)
Sơn son thếp vàng
, đều là những đồ quý giá mà nhân gian chưa từng thấy. Trong khi chờ đợi chúa, ông được ăn những đồ ngon vật lạ hiếm có trên đời. Ông có nhiệm vụ bắt mạch, tìm bệnh cho(6)
Thế tử Trịnh Cán
Thế tử vì “ăn quá no, mặc quá ấm” mà sinh bệnh. Vì (7)
Nghĩ đến nước nhà
, lòng trung thành đối với đất nước ông đã kê đơn thuốc giúp thế tử chữa trị bệnh. Sau khi hoàn thành công việc khám bệnh, ông từ giã trở về đợi thánh chỉ. Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh của tác giả Lê Hữu Trác đã tái hiện lại khung cảnh xa hoa, sang trọng của chúa Trịnh, nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ của tác giả (8)
Coi thường danh lợi, địa vị
Lời giải chi tiết :

Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được thánh chỉ vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Ông đi vào từ cửa sau, nhìn quang cảnh chốn phồn hoa, vốn là quan trong triều đình nhưng khi thấy cảnh giàu sang, sung sướng, phồn hoa của vua chúa Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi trải qua nhiều lớp cửa , các hành lang dài quanh co, ông được đưa tới một ngôi nhà thật lớn gọi là phòng trà. Đồ đạc trong phòng đều được sơn son thếp vàng, đều là những đồ quý giá mà nhân gian chưa từng thấy. Trong khi chờ đợi chúa, ông được ăn những đồ ngon vật lạ hiếm có trên đời. Ông có nhiệm vụ bắt mạch, tìm bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Thế tử vì “ăn quá no, mặc quá ấm” mà sinh bệnh. Vì nghĩ đến nước nhà, lòng trung thành đối với đất nước ông đã kê đơn thuốc giúp thế tử chữa trị bệnh. Sau khi hoàn thành công việc khám bệnh, ông từ giã trở về đợi thánh chỉ.

Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh của tác giả Lê Hữu Trác đã tái hiện lại khung cảnh xa hoa, sang trọng của chúa Trịnh, nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ của tác giả coi thường danh lợi, địa vị.

 

Đáp án:

 1. Thánh chỉ
 2. Chốn phồn hoa
 3. Nhiều lớp cửa
 4. Phòng trà
 5. Sơn son thếp vàng
 6. Thế tử Trịnh Cán
 7. Nghĩ đến nước nhà
 8. Coi thường danh lợi, địa vị
Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền từ thích hợp vào sơ đồ sau để hoàn thành tóm tắt đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

sơn son thếp vàng
thế tử Trịnh Cán
nghĩ đến nước nhà
coi thường danh lợi, địa vị
chốn phồn hoa
thánh chỉ
phòng trà
nhiều lớp cửa
Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được (1) ..... vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Ông đi vào từ cửa sau, nhìn quang cảnh (2) ..... vốn là quan trong triều đình nhưng khi thấy cảnh giàu sang, sung sướng, phồn hoa của vua chúa Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi trải qua (3) ..... , các hành lang dài quanh co, ông được đưa tới một ngôi nhà thật lớn gọi là (4) ..... . Đồ đạc trong phòng đều được(5) ..... , đều là những đồ quý giá mà nhân gian chưa từng thấy. Trong khi chờ đợi chúa, ông được ăn những đồ ngon vật lạ hiếm có trên đời. Ông có nhiệm vụ bắt mạch, tìm bệnh cho(6) ..... Thế tử vì “ăn quá no, mặc quá ấm” mà sinh bệnh. Vì (7) ..... , lòng trung thành đối với đất nước ông đã kê đơn thuốc giúp thế tử chữa trị bệnh. Sau khi hoàn thành công việc khám bệnh, ông từ giã trở về đợi thánh chỉ. Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh của tác giả Lê Hữu Trác đã tái hiện lại khung cảnh xa hoa, sang trọng của chúa Trịnh, nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ của tác giả (8) .....
Đáp án
sơn son thếp vàng
thế tử Trịnh Cán
nghĩ đến nước nhà
coi thường danh lợi, địa vị
chốn phồn hoa
thánh chỉ
phòng trà
nhiều lớp cửa
Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được (1)
thánh chỉ
vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Ông đi vào từ cửa sau, nhìn quang cảnh (2)
chốn phồn hoa
vốn là quan trong triều đình nhưng khi thấy cảnh giàu sang, sung sướng, phồn hoa của vua chúa Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi trải qua (3)
nhiều lớp cửa
, các hành lang dài quanh co, ông được đưa tới một ngôi nhà thật lớn gọi là (4)
phòng trà
. Đồ đạc trong phòng đều được(5)
sơn son thếp vàng
, đều là những đồ quý giá mà nhân gian chưa từng thấy. Trong khi chờ đợi chúa, ông được ăn những đồ ngon vật lạ hiếm có trên đời. Ông có nhiệm vụ bắt mạch, tìm bệnh cho(6)
thế tử Trịnh Cán
Thế tử vì “ăn quá no, mặc quá ấm” mà sinh bệnh. Vì (7)
nghĩ đến nước nhà
, lòng trung thành đối với đất nước ông đã kê đơn thuốc giúp thế tử chữa trị bệnh. Sau khi hoàn thành công việc khám bệnh, ông từ giã trở về đợi thánh chỉ. Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh của tác giả Lê Hữu Trác đã tái hiện lại khung cảnh xa hoa, sang trọng của chúa Trịnh, nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ của tác giả (8)
coi thường danh lợi, địa vị
Lời giải chi tiết :

Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được thánh chỉ vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Ông đi vào từ cửa sau, nhìn quang cảnh chốn phồn hoa, vốn là quan trong triều đình nhưng khi thấy cảnh giàu sang, sung sướng, phồn hoa của vua chúa Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi trải qua nhiều lớp cửa , các hành lang dài quanh co, ông được đưa tới một ngôi nhà thật lớn gọi là phòng trà. Đồ đạc trong phòng đều được sơn son thếp vàng, đều là những đồ quý giá mà nhân gian chưa từng thấy. Trong khi chờ đợi chúa, ông được ăn những đồ ngon vật lạ hiếm có trên đời. Ông có nhiệm vụ bắt mạch, tìm bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Thế tử vì “ăn quá no, mặc quá ấm” mà sinh bệnh. Vì nghĩ đến nước nhà, lòng trung thành đối với đất nước ông đã kê đơn thuốc giúp thế tử chữa trị bệnh. Sau khi hoàn thành công việc khám bệnh, ông từ giã trở về đợi thánh chỉ.

Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh của tác giả Lê Hữu Trác đã tái hiện lại khung cảnh xa hoa, sang trọng của chúa Trịnh, nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ của tác giả coi thường danh lợi, địa vị.

 

Đáp án:

 1. thánh chỉ
 2. chốn phồn hoa
 3. nhiều lớp cửa
 4. phòng trà
 5. sơn son thếp vàng
 6. thế tử Trịnh Cán
 7. nghĩ đến nước nhà
 8. coi thường danh lợi
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chi tiết sau đây thuộc phần nào của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh?

Tôi thấy thánh thể gầy, mạch lại tế, sác. Thế là âm dương đều bị tổn hại, nay phải dùng thuốc thật bổ để bồi dưỡng tì và thận, cốt giữ cái căn bản tiên thiên rà làm nguồn gốc cho cái hậu thiện...".

A. Phần 1: Cuộc sống nơi phủ chúa

B. Phần 2: Cảnh Lễ Hữu Trác bắt mạch, kê đơn cho thế tử Trịnh Cán

Đáp án

B. Phần 2: Cảnh Lễ Hữu Trác bắt mạch, kê đơn cho thế tử Trịnh Cán

Lời giải chi tiết :

Từ thực trạng bệnh tình và thể lực của thế tử, ông phân tích, cân nhắc thiệt hơn rồi tìm ra cách chữa phù hợp nhất:

Tôi thấy thánh thể gầy, mạch lại tế, sác. Thế là âm dương đều bị tổn hại, nay phải dùng thuốc thật bổ để bồi dưỡng tì và thận, cốt giữ cái căn bản tiên thiên rà làm nguồn gốc cho cái hậu thiện...".

Câu thoại thuộc phần 2: Cảnh Lê Hữu Trác bắt mạch và kê đơn cho thế tử Trịnh Cán.

close