Trắc nghiệm bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Tìm hiểu chung Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Lưu Quang Vũ

 • C

  Nguyễn Minh Châu

 • D

  Nguyễn Huy Tưởng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Nguyễn Huy Tưởng

Câu hỏi 2 :

Vĩnh biệt Cửu Trùng trích từ vở kịch nào của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Vũ Như Tô

 • B

  Những người ở lại

 • C

  Bắc Sơn

 • D

  Lũy Hoa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài trích từ vở kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng.

Câu hỏi 3 :

Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài được trích từ hồi thứ bao nhiêu của vở kịch Vũ Như Tô?

 • A

  Chương IV

 • B

  Chương V

 • C

  Chương VII

 • D

  Chương VIII

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài trích từ hồi V (Một cung cấm)

Câu hỏi 4 :

Tác phẩm Vũ Như Tô là một vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 – 1517 dưới triều của vua:

 • A

  Lê Long Đĩnh

 • B

  Lê Chiêu Thống

 • C

  Trần Dụ Tông

 • D

  Lê Tương Dực

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Vũ Như Tô là một vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 – 1517 dưới triều của vua Lê Tương Dực.

Câu hỏi 5 :

Vở kịch Vũ Như Tô được viết năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Vũ Như Tô được viết xong vào mùa hè năm 1941.

Câu hỏi 6 :

Vở kịch Vũ Như Tô có mấy hồi?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Vũ Như Tô có 5 hồi, đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài thuộc hồi thứ V.

Câu hỏi 7 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài?

 • A

  Đặt ra vấn đề sâu sắc, có ý nghĩa muôn thuở về mối quan hệ giữa  nghệ thuật với cuộc sống, giữa lí tưởng nghệ thuật cao siêu, thuần túy của muôn đời với lợi ích thiết thân và trực tiếp của nhân dân.

 • B

  Đặt ra vấn đề: một cách nhìn đa diện, nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp của hiện tượng, mối quan hệ giữa nghệ thuật với đời sống nhân dân

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nội dung: Qua tấn bi kịch của Vũ Như Tô, tác giả đặt ra vấn đề sâu sắc, có ý nghĩa muôn thưở về mối quan hệ giữa  nghệ thuật với cuộc sống, giữa lí tưởng nghệ thuật cao siêu, thuần túy của muôn đời với lợi ích thiết thân và trực tiếp của nhân dân.

Câu hỏi 8 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài?

 • A

  Mâu thuẫn kịch tập trung dẫn đến cao trào, phát triển thành đỉnh điểm với những hành động kịch dồn dập đầy kịch tính.

 • B

  Ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao

 • C

  Sự kết hợp giữa tính hiện đại và các giá trị truyền thống

 • D

  Xây dựng nhân vật đặc sắc, khắc họa rõ tính cách, miêu tả đúng tâm trạng qua ngôn ngữ và hành động.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Mâu thuẫn kịch tập trung dẫn đến cao trào, phát triển thành đỉnh điểm với những hành động kịch dồn dập đầy kịch tính.

- Ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao

- Xây dựng nhân vật đặc sắc, khắc họa rõ tính cách, miêu tả đúng tâm trạng qua ngôn ngữ và hành động.

- Lớp kịch trong hồi V được chuyển một cách linh hoạt, tự nhiên, logic, liền mạch tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn người đọc.

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vũ Như Tô là một vở bi hài kịch. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Vũ Như Tô là một vở bi kịch lịch sử.

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Từ vở kịch ba hồi đăng trên tạp chí Tri tân năm 1943 – 1944, được sự góp ý của nhiều nhà văn tiến bộ, Nguyễn Huy Tưởng đã sửa lại vở kịch Vũ Như Tô thành 5 hồi”.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Từ vở kịch ba hồi đăng trên tạp chí Tri tân năm 1943 – 1944, được sự góp ý của nhiều nhà văn tiến bộ, Nguyễn Huy Tưởng đã sửa lại vở kịch Vũ Như Tô thành 5 hồi.

close