Trắc nghiệm bài Tình yêu và thù hận - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Tình yêu và thù hận của tác giả nào?

 • A

  Sếch-xpia

 • B

  Mô-li-e

 • C

  Sô-lô-khốp

 • D

  Sê-khốp

Câu 2 :

Đoạn trích Tình yêu và thù hận trích từ vở kịch nào của Sếch-xpia?

 • A

  Giông tố

 • B

  Hamlet

 • C

  King John

 • D

  Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Câu 3 :

Rô-mê-ô và Giu-li-ét thuộc thể loại:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Kịch

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Tiểu thuyết chương hồi

Câu 4 :

Đoạn trích Tình yêu và thù hận được trích từ hồi thứ bao nhiêu của vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét?

 • A

  Hồi 1

 • B

  Hồi 2

 • C

  Hồi 3

 • D

  Hồi 4

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây (trích Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia)

Rô-mê-ô – Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo.

Giu-li-ét xuất hiện trên cửa sổ.

[…] 

Giu-li-ét: Chỉ có tên họ chàng là thù địch với em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Môn-ta-ghiu thì chàng vẫn cứ là chàng. Môn-ta-ghiu là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, hay bàn chân, hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể của con người. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Cái tên nó có nghĩa gì đâu? Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng cái tên khác thì hương thơm vẫn cứ ngào ngạt. Vậy nếu chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa, thì mười phân chàng vẫn vẹn mười...Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi; chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây!”

Lời độc thoại bộc lộ tình yêu thầm kín của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Cuộc đối thoại của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây (trích Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia)

Rô-mê-ô – Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ; từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Rô-mê-ô nữa.

[…]

Giu-li-ét- Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp anh nơi đây”

Lời độc thoại bộc lộ tình yêu thầm kín của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Cuộc đối thoại của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Câu 7 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Tình yêu và thù hận:

 • A

  Thông qua câu chuyện tình yêu vượt lên trên thù hận của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, tác giả ca ngợi và khẳng định vẻ đẹp của tình người, tình đời theo lí tưởng chủ nghĩa nhân văn

 • B

  Thông qua câu chuyện tình yêu vượt lên trên thù hận của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, tác giả ca ngợi vai trò của tình yêu có tác dụng cảm hóa con người

 • C

  Thông qua câu chuyện tình yêu vượt lên trên thù hận của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, tác giả ca ngợi vẻ đẹp sức sống tiềm tàng của con người.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích Tình yêu và thù hận:

 • A

  Mâu thuẫn kịch tập trung đến cao trào, phát triển thành đỉnh điểm với những hành động kịch dồn dập đầy kịch tính

 • B

  Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại

 • C

  Ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Rô-mê-ô và Giu-li-ét là vở hài kịch nổi tiếng của Sếch-xpia. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét được viết vào những năm 1594-1595, dựa trên câu chuyện có thật về mối hận thù giữa hai dòng họ Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét tại Vê-rô-na (I-ta-li-a) thời trung cổ”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Tình yêu và thù hận của tác giả nào?

 • A

  Sếch-xpia

 • B

  Mô-li-e

 • C

  Sô-lô-khốp

 • D

  Sê-khốp

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia

Câu 2 :

Đoạn trích Tình yêu và thù hận trích từ vở kịch nào của Sếch-xpia?

 • A

  Giông tố

 • B

  Hamlet

 • C

  King John

 • D

  Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Tình yêu và thù hận trích từ tác phẩm Rô-mê-ô và Giu-li-ét (Sếch-xpia).

Câu 3 :

Rô-mê-ô và Giu-li-ét thuộc thể loại:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Kịch

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Tiểu thuyết chương hồi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét – Sếch-xpia.

Câu 4 :

Đoạn trích Tình yêu và thù hận được trích từ hồi thứ bao nhiêu của vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét?

 • A

  Hồi 1

 • B

  Hồi 2

 • C

  Hồi 3

 • D

  Hồi 4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Tình yêu và thù hận trích hồi II, lớp 2 của vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây (trích Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia)

Rô-mê-ô – Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo.

Giu-li-ét xuất hiện trên cửa sổ.

[…] 

Giu-li-ét: Chỉ có tên họ chàng là thù địch với em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Môn-ta-ghiu thì chàng vẫn cứ là chàng. Môn-ta-ghiu là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, hay bàn chân, hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể của con người. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Cái tên nó có nghĩa gì đâu? Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng cái tên khác thì hương thơm vẫn cứ ngào ngạt. Vậy nếu chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa, thì mười phân chàng vẫn vẹn mười...Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi; chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây!”

Lời độc thoại bộc lộ tình yêu thầm kín của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Cuộc đối thoại của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Đáp án

Lời độc thoại bộc lộ tình yêu thầm kín của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Lời độc thoại bộc lộ tình yêu thầm kín của Rô-mê-ô và Giu-li-ét.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây (trích Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia)

Rô-mê-ô – Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ; từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Rô-mê-ô nữa.

[…]

Giu-li-ét- Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp anh nơi đây”

Lời độc thoại bộc lộ tình yêu thầm kín của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Cuộc đối thoại của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Đáp án

Cuộc đối thoại của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cuộc đối thoại của Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Câu 7 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Tình yêu và thù hận:

 • A

  Thông qua câu chuyện tình yêu vượt lên trên thù hận của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, tác giả ca ngợi và khẳng định vẻ đẹp của tình người, tình đời theo lí tưởng chủ nghĩa nhân văn

 • B

  Thông qua câu chuyện tình yêu vượt lên trên thù hận của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, tác giả ca ngợi vai trò của tình yêu có tác dụng cảm hóa con người

 • C

  Thông qua câu chuyện tình yêu vượt lên trên thù hận của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, tác giả ca ngợi vẻ đẹp sức sống tiềm tàng của con người.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nội dung của đoạn trích Tình yêu và thù hận:

- Thông qua câu chuyện tình yêu vượt lên trên thù hận của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, tác giả ca ngợi và khẳng định vẻ đẹp của tình người, tình đời theo lí tưởng chủ nghĩa nhân văn

Câu 8 :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích Tình yêu và thù hận:

 • A

  Mâu thuẫn kịch tập trung đến cao trào, phát triển thành đỉnh điểm với những hành động kịch dồn dập đầy kịch tính

 • B

  Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại

 • C

  Ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Rô-mê-ô và Giu-li-ét là vở hài kịch nổi tiếng của Sếch-xpia. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Rô-mê-ô và Giu-li-ét là vở bi kịch nổi tiếng của Sếch-xpia.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét được viết vào những năm 1594-1595, dựa trên câu chuyện có thật về mối hận thù giữa hai dòng họ Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét tại Vê-rô-na (I-ta-li-a) thời trung cổ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét được viết vào những năm 1594-1595, dựa trên câu chuyện có thật về mối hận thù giữa hai dòng họ Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét tại Vê-rô-na (I-ta-li-a) thời trung cổ.

close