Trắc nghiệm bài thơ Chạy giặc - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Chạy giặc là của tác giả nào?

 • A

  Cao Bá Quát

 • B

  Nguyễn Khuyến

 • C

  Nguyễn Đình Chiểu

 • D

  Trần Tú Xương

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử,  cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung bài thơ Chạy giặc, bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Sau khi Pháp tấn công Đà Nẵng ngày 31/8/1858

 • B

  Sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

 • C

  Sau khi kinh thành Huế bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

 • D

  Sau khi Vĩnh Long bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

Câu 3 :

Bài thơ Chạy giặc được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn trường thiên

 • C

  Thất ngôn

 • D

  Thất ngôn bát cú

Câu 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp lại vị trí các câu thơ sau:

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,

Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Câu 5 :

Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là gì?

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

 • A

  Cảnh đất nước và nhân dân khi thực dân Pháp đến xâm lược

 • B

  Tâm trạng, thái độ của tác giả trước cảnh nước mất, nhà tan

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6 :

Giá trị hiện thực thể hiện trong bài thơ Chạy giặc là:

 • A

  Bộc lộ nỗi đau mất nước

 • B

  Bộc lộ lòng yêu nước

 • C

  Tái hiện chân thực cảnh quê hương khi thực dân Pháp đến tàn sát.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Gía trị tư tưởng được thể hiện trong bài thơ Chạy giặc là:

 • A

  Tái hiện chân thực cảnh quê hương khi thực dân Pháp đến tàn sát

 • B

  Thể hiện tình yêu thương nhân dân tha thiết

 • C

  Bộc lộ lòng yêu nước, thương dân tha thiết, lòng căm thù giặc sâu sắc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Đáp án không phải nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Chạy giặc?

 • A

  Các biện pháp tu từ: từ láy, phép đối

 • B

  Vận dụng sáng tạo hình ảnh, thành ngữ dân gian

 • C

  Hình ảnh thơ gợi hình gợi cảm

 • D

  Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu cảm xúc

Câu 9 :

Bài thơ Chạy giặc còn có tên gọi khác là gì?

 • A

  Chạy Mĩ

 • B

  Chạy Pháp

 • C

  Chạy Tây

 • D

   Chạy loạn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Chạy giặc là của tác giả nào?

 • A

  Cao Bá Quát

 • B

  Nguyễn Khuyến

 • C

  Nguyễn Đình Chiểu

 • D

  Trần Tú Xương

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)

Câu 2 :

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử,  cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung bài thơ Chạy giặc, bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Sau khi Pháp tấn công Đà Nẵng ngày 31/8/1858

 • B

  Sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

 • C

  Sau khi kinh thành Huế bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

 • D

  Sau khi Vĩnh Long bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung tác phẩm, có người cho rằng bài thơ được tác giả viết ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859.

Câu 3 :

Bài thơ Chạy giặc được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn trường thiên

 • C

  Thất ngôn

 • D

  Thất ngôn bát cú

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: Thất ngôn bát cú

Câu 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp lại vị trí các câu thơ sau:

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,

Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Đáp án

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,

Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Chạy giặc

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,

Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Câu 5 :

Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là gì?

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

 • A

  Cảnh đất nước và nhân dân khi thực dân Pháp đến xâm lược

 • B

  Tâm trạng, thái độ của tác giả trước cảnh nước mất, nhà tan

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sáu câu thơ đầu: Cảnh đất nước và nhân dân khi thực dân Pháp đến xâm lược.

Câu 6 :

Giá trị hiện thực thể hiện trong bài thơ Chạy giặc là:

 • A

  Bộc lộ nỗi đau mất nước

 • B

  Bộc lộ lòng yêu nước

 • C

  Tái hiện chân thực cảnh quê hương khi thực dân Pháp đến tàn sát.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị hiện thực: Bài thơ đã tái hiện chân thực cảnh quê hương khi thực dân Pháp đến tàn sát.

Câu 7 :

Gía trị tư tưởng được thể hiện trong bài thơ Chạy giặc là:

 • A

  Tái hiện chân thực cảnh quê hương khi thực dân Pháp đến tàn sát

 • B

  Thể hiện tình yêu thương nhân dân tha thiết

 • C

  Bộc lộ lòng yêu nước, thương dân tha thiết, lòng căm thù giặc sâu sắc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị tư tưởng: Bộc lộ lòng yêu nước, thương dân tha thiết, lòng căm thù giặc sâu sắc.

Câu 8 :

Đáp án không phải nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Chạy giặc?

 • A

  Các biện pháp tu từ: từ láy, phép đối

 • B

  Vận dụng sáng tạo hình ảnh, thành ngữ dân gian

 • C

  Hình ảnh thơ gợi hình gợi cảm

 • D

  Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu cảm xúc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Các biện pháp tu từ: từ láy, phép đối

- Hình ảnh thơ gợi hình, gợi cảm

- Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu cảm xúc

Câu 9 :

Bài thơ Chạy giặc còn có tên gọi khác là gì?

 • A

  Chạy Mĩ

 • B

  Chạy Pháp

 • C

  Chạy Tây

 • D

   Chạy loạn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn

Lời giải chi tiết :

Chạy giặc còn có tên gọi khác là Chạy Tây.

close