Trắc nghiệm bài Bài thơ số 28 - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Đôi mắt băn khoăn của em buồn

Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh

Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.

Những câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Hoán dụ

Câu 2 :

Đôi mắt băn khoăn của em buồn

Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh

Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.

Hình tượng so sánh trong câu thơ mở đầu thể hiện khát khao gì trong tình yêu?

 • A

  Khát khao chung đôi

 • B

  Khát khao hạnh phúc

 • C

  Khát khao được tin tưởng

 • D

  Khát khao hòa hợp, thấu hiểu

Câu 3 :

Trong Bài thơ số 28, tác giả đã giả định cuộc đời với những hình ảnh nào?

 • A

  viên ngọc, trái tim

 • B

  viên ngọc, đóa hóa

 • C

  đóa hoa, trái tim

 • D

  trái tim, vương quốc

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,

Anh không giấu em một điều gì

Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.

Nghịch lí được thể hiện trong các câu thơ trên là dù chàng trai “không giấu em một điều gì” nhưng cô gái không thấu hiểu, không biết tất cả về người yêu của mình.

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Nếu cuộc đời anh là viên ngọc

anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh

và xâu thành một chuỗi

quàng vào cổ em

Những câu thơ trên thể hiện điều gì?

 • A

  Sự hi sinh của chàng trai

 • B

  Sự tha thứ của chàng trai

 • C

  Sự chung thủy của chàng trai

 • D

  Sự cao thượng của chàng trai

Câu 6 :

Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú

Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm

Và em thấu suốt rất nhanh

Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau

Nó sẽ tan thành lệ trong

Đoạn thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  So sánh tầng bậc

 • B

  Nói giảm nói tránh

 • C

  Điệp cấu trúc câu

 • D

  Chơi chữ

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cách nói nghịch lí không xuất hiện trong câu thơ nào dưới đây?

Anh không giấu em một điều gì

Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh

Em là nữ hoàng của vương quốc đó

Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu

Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy

Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.

Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu

Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên

Câu 8 :

Cách nói nghịch lí trong Bài thơ số 28 của Ta-go thể hiện điều kì diệu gì trong tình yêu?

 • A

  Trái tim, tình yêu phức tạp, khó nắm bắt

 • B

  Trái tim, tình yêu không bao giờ thay đổi

 • C

  Trái tim, tình yêu là điều quý giá nhất của con người

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đôi mắt băn khoăn của em buồn

Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh

Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.

Những câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại các biện pháp nghệ thuật đã học

Lời giải chi tiết :

Biện pháp nghệ thuật: so sánh

“Như trăng kia muốn sâu vào biển cả”.

Câu 2 :

Đôi mắt băn khoăn của em buồn

Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh

Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.

Hình tượng so sánh trong câu thơ mở đầu thể hiện khát khao gì trong tình yêu?

 • A

  Khát khao chung đôi

 • B

  Khát khao hạnh phúc

 • C

  Khát khao được tin tưởng

 • D

  Khát khao hòa hợp, thấu hiểu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hình tượng so sánh trong câu thơ mở đầu thể hiện khát khao hòa hợp, thấu hiểu trong tình yêu.

Câu 3 :

Trong Bài thơ số 28, tác giả đã giả định cuộc đời với những hình ảnh nào?

 • A

  viên ngọc, trái tim

 • B

  viên ngọc, đóa hóa

 • C

  đóa hoa, trái tim

 • D

  trái tim, vương quốc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

- Nếu cuộc đời anh chỉ là viên ngọc

- Nếu cuộc đời anh chỉ là một đóa hoa

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,

Anh không giấu em một điều gì

Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.

Nghịch lí được thể hiện trong các câu thơ trên là dù chàng trai “không giấu em một điều gì” nhưng cô gái không thấu hiểu, không biết tất cả về người yêu của mình.

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Nghịch lí được thể hiện trong các câu thơ trên là dù chàng trai “không giấu em một điều gì” nhưng cô gái không thấu hiểu, không biết tất cả về người yêu của mình.

Câu 5 :

Nếu cuộc đời anh là viên ngọc

anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh

và xâu thành một chuỗi

quàng vào cổ em

Những câu thơ trên thể hiện điều gì?

 • A

  Sự hi sinh của chàng trai

 • B

  Sự tha thứ của chàng trai

 • C

  Sự chung thủy của chàng trai

 • D

  Sự cao thượng của chàng trai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Viên ngọc, đóa hoa” là những vật vừa quý giá, vừa đẹp mà tạo hóa ban cho con người. Đời anh cũng đẹp và quý giá như vậy. Nhưng nếu cần làm cho em xinh đẹp hơn, quý giá hơn, anh cũng nguyện hiến dâng cho em.

Câu 6 :

Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú

Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm

Và em thấu suốt rất nhanh

Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau

Nó sẽ tan thành lệ trong

Đoạn thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  So sánh tầng bậc

 • B

  Nói giảm nói tránh

 • C

  Điệp cấu trúc câu

 • D

  Chơi chữ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại các biện pháp nghệ thuật đã học

Lời giải chi tiết :

Biện pháp nghệ thuật: điệp cấu trúc câu “Nếu trái tim anh chỉ là…”

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cách nói nghịch lí không xuất hiện trong câu thơ nào dưới đây?

Anh không giấu em một điều gì

Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh

Em là nữ hoàng của vương quốc đó

Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu

Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy

Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.

Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu

Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên

Đáp án

Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu

Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu thơ không có cách nói nghịch lí trong Bài thơ số 28:

Nhưng em ơi, trái tin anh lại là tình yêu

Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên.

Câu 8 :

Cách nói nghịch lí trong Bài thơ số 28 của Ta-go thể hiện điều kì diệu gì trong tình yêu?

 • A

  Trái tim, tình yêu phức tạp, khó nắm bắt

 • B

  Trái tim, tình yêu không bao giờ thay đổi

 • C

  Trái tim, tình yêu là điều quý giá nhất của con người

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Cách nói nghịch lí thể hiện: Những cái bên ngoài thì dễ nắm bắt còn sự phong phú, phức tạp của tình yêu, của trái tim thì không dễ nắm bắt được.

close