Trắc nghiệm bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) - Tìm hiểu chung Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Được hình thành khi Cao Bá Quát đi thi Hội ở trường thi Hà Nội.

 • B

  Được hình thành khi Cao Bá Quát đi thi Hội, qua các tỉnh miền Trung đầy cát trắng như Quảng Bình, Quảng Trị.

 • C

  Được hình thành khi Cao Bá Quát đi thi Hương ở trường thi Hà Nội.

 • D

  Được hình thành khi Cao Bá Quát đi ngao du, qua những vùng cát trắng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát được hình thành khi Cao Bá Quát đi thi Hội, qua các tỉnh miền Trung đầy cát trắng như Quảng Bình, Quảng Trị.

Câu hỏi 2 :

Bài ca ngắn đi trên bãi cát được viết theo thể thơ:

 • A

  Tự do

 • B

  Thất ngôn

 • C

  Hát nói

 • D

  Ca hành

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Bài ca ngắn đi trên bãi cát được viết theo thể hành (ca hành). Đây là một thể thơ cổ, có tính chất tự do, phóng khoáng, không bị gò bó về số câu, độ dài của câu, niêm luật, bằng trắc, vần điệu.

Câu hỏi 3 :

Bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát được viết bằng chữ gì?

 • A

  Hán

 • B

  Nôm

 • C

  Chữ Quốc ngữ

 • D

  Chữ khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Bài ca ngắn đi trên bãi cát được sáng tác bằng chữ Hán.

Câu hỏi 4 :

Nhan đề chữ Hán của bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát là:

 • A

  Sa hành đoản ca

 • B

  Thượng kinh kí sự

 • C

  Hương Sơn phong cảnh ca

 • D

  Cầu hiền chiếu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nhan đề chữ Hán : “Sa hành đoản ca”.

Câu hỏi 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối phần phiên âm ở cột A với dịch nghĩa ở cột B sao cho phù hợp:

A. Trường sa phục trường sa,

     Nhất bộ nhất hồi khước

     Nhật nhập hành vị dĩ,

     Khách tử lệ giao lạc.

B. Trường sa trường sa nại cừ hà?

    Thản lộ mang mang úy lộ đa

    Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca,

    Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp,

    Nam sơn chi nam ba vạn cấp.

    Quân hồ vi hồ sa thượng lập

C. Quân bất học tiên gia mĩ thụy ông,

    Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng!

    Cổ lai danh lợi nhân,

    Bôn tẩu lộ đồ trung.

    Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu,

    Tỉnh giả thường thiểu túy giả đồng.

1. Tính sao đây? Đường bằng mờ mịt,

Đường ghê sợ còn nhiều, đâu ít?

Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”,

Phía bắc núi Bắc, núi muôn trùng,

Phái nam núi Nam, sóng dào dạt.

Anh đứng làm chi trên bãi cát?

2. Bãi cát lại bãi cát dài.

Đi một bước như lùi một bước.

Mặt trời đã lặn, chưa dừng được,

Lữ khách trên đường nước mắt rơi

3. Không học được tiên ông phép ngủ,

Trèo non, lội suối, giận khôi vơi!

Xưa nay, phường danh lợi,

Tất tả trên đường đời.

Đầu gió hơi men thơm quán rượu,

Người say vô số, tỉnh bao người?

Bãi cát dài, bãi cát dài ơi!

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Trường sa phục trường sa,

     Nhất bộ nhất hồi khước

     Nhật nhập hành vị dĩ,

     Khách tử lệ giao lạc.

2. Bãi cát lại bãi cát dài.

Đi một bước như lùi một bước.

Mặt trời đã lặn, chưa dừng được,

Lữ khách trên đường nước mắt rơi

B. Trường sa trường sa nại cừ hà?

    Thản lộ mang mang úy lộ đa

    Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca,

    Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp,

    Nam sơn chi nam ba vạn cấp.

    Quân hồ vi hồ sa thượng lập

1. Tính sao đây? Đường bằng mờ mịt,

Đường ghê sợ còn nhiều, đâu ít?

Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”,

Phía bắc núi Bắc, núi muôn trùng,

Phái nam núi Nam, sóng dào dạt.

Anh đứng làm chi trên bãi cát?

C. Quân bất học tiên gia mĩ thụy ông,

    Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng!

    Cổ lai danh lợi nhân,

    Bôn tẩu lộ đồ trung.

    Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu,

    Tỉnh giả thường thiểu túy giả đồng.

3. Không học được tiên ông phép ngủ,

Trèo non, lội suối, giận khôi vơi!

Xưa nay, phường danh lợi,

Tất tả trên đường đời.

Đầu gió hơi men thơm quán rượu,

Người say vô số, tỉnh bao người?

Bãi cát dài, bãi cát dài ơi!

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Phiên âm:

Trường sa phục trường sa,

Nhất bộ nhất hồi khước.

Nhật nhập hành vị dĩ,

Khách tử lệ giao lạc.

Quân bất học tiên gia mĩ thụy ông,

Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng!

Cổ lai danh lợi nhân,

Bôn tẩu lộ đồ chung.

Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu,

Tỉnh giả thường thiểu túy giả đồng.

Trường sa, trường sa nại cừ hà?

Thản lộ mang mang úy lộ đa.

Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca,

Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp,

Nam sơn chi nam ba vạn cấp.

Quân hồ vi hồ sa thượng lập?

 

Dịch thơ

Bãi cát dài lại bãi cát dài,

 Đi một bước như lùi một bước.

 Mặt trời đã lặn, chưa dừng được,

 Lữ khách trên đường nước mắt rơi.

 Không học được tiên ông phép ngủ,

 Trèo non, lội suối, giận khôn vơi!

Xưa nay, phường danh lợi,

Tất tả trên đường đời.

 Đầu gió hơi men thơm quán rượu,

 Người say vô số, tỉnh bao người?

 Bãi cát dài, bãi cát dài ơi!

 Tính sao đây? Đường bằng mờ mịt,

 Đường ghê sợ còn nhiều, đâu ít?

Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”,

 Phía bắc núi Bắc, núi muôn trùng.

 Phía nam núi Nam, sóng dào dạt.

 Anh đứng làm chi trên bãi cát?

Câu hỏi 6 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

Hình ảnh đi trên bãi cát và người đi trên bãi cát

Tâm trạng suy tư của người đi đường

Sự bế tắc của người đi đường

Quân bất học tiên gia mĩ thụy ông,

Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng!

Cổ lai danh lợi nhân,

Bôn tẩu lộ đồ chung.

Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu,

Tỉnh giả thường thiểu túy giả đồng

Trường sa, trường sa nại cừ hà?

Thản lộ mang mang úy lộ đa.

Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca,

Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp,

Nam sơn chi nam ba vạn cấp.

Quân hồ vi hồ sa thượng lập?

Trường sa phục trường sa,

Nhất bộ nhất hồi khước.

Nhật nhập hành vị dĩ,

Khách tử lệ giao lạc.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hình ảnh đi trên bãi cát và người đi trên bãi cát

Trường sa phục trường sa,

Nhất bộ nhất hồi khước.

Nhật nhập hành vị dĩ,

Khách tử lệ giao lạc.

Tâm trạng suy tư của người đi đường

Quân bất học tiên gia mĩ thụy ông,

Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng!

Cổ lai danh lợi nhân,

Bôn tẩu lộ đồ chung.

Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu,

Tỉnh giả thường thiểu túy giả đồng

Sự bế tắc của người đi đường

Trường sa, trường sa nại cừ hà?

Thản lộ mang mang úy lộ đa.

Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca,

Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp,

Nam sơn chi nam ba vạn cấp.

Quân hồ vi hồ sa thượng lập?

Lời giải chi tiết :

Phần 1 (4 câu thơ đầu) : hình ảnh đi trên bãi cát và người đi tren bãi cát.

- Phần 2 (6 câu thơ tiếp) : tâm trạng suy tư của người đi đường.

- Phần 3 ( 6 câu còn lại) : tâm trạng bế tắc của người đi đường.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án không phải giá trị nội dung của bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Sự chán ghét của người trí thức đối với con đường xã hội tầm thường

Niềm khao khát thay đổi cuộc sống nghèo hèn, tầm thường, đi thi để mang lại vinh hoa phú quý.

Tâm trạng bi phẫn của kẻ sĩ chưa tìm thấy lối thoát trên cuộc đời.

Phê phán lối học thuật, sự bảo thủ trì trệ của triều Nguyễn.

Thể hiện bản lĩnh cá nhân trong cuộc đời của Cao Bá Quát.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Niềm khao khát thay đổi cuộc sống nghèo hèn, tầm thường, đi thi để mang lại vinh hoa phú quý.

Thể hiện bản lĩnh cá nhân trong cuộc đời của Cao Bá Quát.

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát:

- Bài thơ là sự chán ghét đối với con đường danh lợi tầm thường

- Tâm trạng bi phẫn của kẻ sĩ chưa tìm thấy lối thoát trên đường đời. Phê phán lối học thuật, sự bảo thủ trì trệ của triều Nguyễn.

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Giá trị nghệ thuật của bài thơ "Bài ca ngắn đi trên bãi cát" là: 

Hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế

Bài thơ giàu hình ảnh tượng trưng

Ngòi bút ghi chép chân thực, sắc sảo

Vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian

Âm điệu bi tráng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Bài thơ giàu hình ảnh tượng trưng

Âm điệu bi tráng

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật trong bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát:

- Bài thơ giàu hình ảnh tượng trưng (bãi cát, quán rượu, người đi đường, mặt trời)

- Âm điệu bi tráng (vừa buồn, vừa có sự phản kháng, âm thầm, quyết liệt đối với xã hội lúc bấy giờ)

close