Trắc nghiệm bài Lai Tân - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

“Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc”

Ban trưởng trong câu thơ trên là chỉ ai?

 • A

  Một chức giám ngục

 • B

  Cảnh sát trưởng

 • C

  Quan huyện

 • D

  Lính trưởng

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Trong bài thơ Lai Tân, Hồ Chí Minh đã miêu tả “ban trưởng” là một kẻ như thế nào?

 • A

  Ăn chặn tiền của tù nhân

 • B

  Đánh bạc

 • C

  Hút thuốc phiện

 • D

  Đánh tù nhân

Câu 3 :

Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh

Cảnh trưởng trong câu thơ trên là chỉ ai?

 • A

  Một chức giám ngục

 • B

  Cảnh sát trưởng

 • C

  Huyện trưởng

 • D

  Lính trưởng

Câu 4 :

Trong bài thơ Lai Tân, Hồ Chí Minh đã miêu tả “cảnh trưởng” là một kẻ như thế nào?

 • A

  Ăn chặn tiền của tù nhân

 • B

  Đánh bạc

 • C

  Hút thuốc phiện

 • D

  Đánh tù nhân

Câu 5 :

“Chong đèn, huyện trưởng làm công việc”

“Công việc” ở đây huyện trưởng làm là:

 • A

  Đánh bạc

 • B

  Nhận đút lót

 • C

  Hút thuốc phiện

 • D

  Đánh tù nhân

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh đúng hay sai?

“Ba nhân vật được nhắc đến trong bài thơ là những kẻ đại diện cho chính quyền, luật pháp nhưng tất cả đều phạm pháp”

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

“Trời đất Lai Tân vẫn thái bình”

Câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Phóng đại

Nói giảm nói tránh

Đối lập

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu thơ cuối của bài thơ Lai Tân bộc lộ thái độ gì của tác giả?

Châm biếm, đả kích, mỉa mai

Ca ngợi, tự hào

Trân trọng, biết ơn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

“Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc”

Ban trưởng trong câu thơ trên là chỉ ai?

 • A

  Một chức giám ngục

 • B

  Cảnh sát trưởng

 • C

  Quan huyện

 • D

  Lính trưởng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ban trưởng: Một chức giám ngục

Câu 2 :

Trong bài thơ Lai Tân, Hồ Chí Minh đã miêu tả “ban trưởng” là một kẻ như thế nào?

 • A

  Ăn chặn tiền của tù nhân

 • B

  Đánh bạc

 • C

  Hút thuốc phiện

 • D

  Đánh tù nhân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc

Ban trưởng nhà lao: kẻ có chức vụ cao nhất ở nhà tù Lai Tân mà lại chuyên đánh bạc. Trong khi đó, pháp luật nghiêm cấm đánh bạc, ai đánh bạc sẽ bị bắt bỏ tù.

Câu 3 :

Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh

Cảnh trưởng trong câu thơ trên là chỉ ai?

 • A

  Một chức giám ngục

 • B

  Cảnh sát trưởng

 • C

  Huyện trưởng

 • D

  Lính trưởng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cảnh trưởng: Cảnh sát trưởng.

Câu 4 :

Trong bài thơ Lai Tân, Hồ Chí Minh đã miêu tả “cảnh trưởng” là một kẻ như thế nào?

 • A

  Ăn chặn tiền của tù nhân

 • B

  Đánh bạc

 • C

  Hút thuốc phiện

 • D

  Đánh tù nhân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh

Cảnh trưởng: kẻ thực thi pháp luật lại ăn bẩn (kiếm ăn quanh) bằng tiền của phạm nhân.

Câu 5 :

“Chong đèn, huyện trưởng làm công việc”

“Công việc” ở đây huyện trưởng làm là:

 • A

  Đánh bạc

 • B

  Nhận đút lót

 • C

  Hút thuốc phiện

 • D

  Đánh tù nhân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Làm “công việc” ở đây chỉ huyện trưởng chong đèn để hút thuốc phiện, hưởng lạc.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh đúng hay sai?

“Ba nhân vật được nhắc đến trong bài thơ là những kẻ đại diện cho chính quyền, luật pháp nhưng tất cả đều phạm pháp”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ba nhân vật được nhắc đến trong bài thơ là những kẻ đại diện cho chính quyền, luật pháp nhưng tất cả đều phạm pháp.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

“Trời đất Lai Tân vẫn thái bình”

Câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Phóng đại

Nói giảm nói tránh

Đối lập

Đáp án

Đối lập

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật đối lập.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu thơ cuối của bài thơ Lai Tân bộc lộ thái độ gì của tác giả?

Châm biếm, đả kích, mỉa mai

Ca ngợi, tự hào

Trân trọng, biết ơn

Đáp án

Châm biếm, đả kích, mỉa mai

Lời giải chi tiết :

“Trời đất Lai Tân vẫn thái bình”

Thái độ châm biếm, mỉa mai, đả kích. Thực trạng thối nát như vậy thì thiên hạ sao có thể “thái bình”?.

 

close