Trắc nghiệm Vài nét về tác giả A.P.Sê-khốp Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Sê-khốp là nhà văn của nước nào?

 • A

  Nga

 • B

  Đức

 • C

  Pháp

 • D

  Ba Lan

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 2 :

Sê-khốp sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nô lệ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Câu 3 :

Năm 1884, Sê-khốp tốt nghiệp ngành nào của trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va?

 • A

  Khoa Y

 • B

  Khoa Dược

 • C

  Khoa Điều dưỡng

 • D

  Khoa Y tế cộng đồng

Câu 4 :

Sê-khốp được nhận giải thưởng Pu-skin của Viện Hàn lâm văn học Nga năm bao nhiêu?

 • A

  1884

 • B

  1885

 • C

  1886

 • D

  1887

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Sê-khốp đúng hay sai?

“Năm 1900, Sê-khốp được bầu làm Viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm văn học Nga”.

Đúng
Sai
Câu 6 :

Năm 1904, Sê-khốp mắc phải căn bệnh nào?

 • A

  Bệnh lao phổi

 • B

  Bệnh hen

 • C

  Bệnh phong

 • D

  Bệnh ung thu

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Sê-khốp?

 • A

  Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin

 • B

  Anh béo anh gầy

 • C

  Con kì Nhông

 • D

  Ba chị em

Câu 8 :

Đặc điểm nổi bật trong phong cách sáng tác của Sê-khốp là:

 • A

  sáng tác theo nguyên lí “tảng băng trôi”

 • B

  tinh tế, gợi nhiều liên tưởng

 • C

  giản dị, thâm trầm, hàm súc

 • D

  suy tư, triết lí

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm các sáng tác của Sê-khốp:

Cốt truyện đơn giản, ít yếu tố gay cấn, thường đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa.

Chú ý tới các chi tiết khắc họa nhân vật

Cả hai đáp án trên

Câu 10 :

Sê-khốp được coi là đại biểu lớn cuối cùng của văn học hiện thực Nga cuối thê kỉ XIX, nhà cách tân thiên tài ở thể loại nào?

 • A

  Thơ, kịch nói

 • B

  Kịch nói, tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn, thơ

 • D

  Truyện ngắn, kịch nói

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sê-khốp là nhà văn của nước nào?

 • A

  Nga

 • B

  Đức

 • C

  Pháp

 • D

  Ba Lan

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sê-khốp là nhà thơ của nước Nga.

Câu 2 :

Sê-khốp sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nô lệ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sê-khốp sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở trị trấn Ta-gan-rốc, bên bờ biển A-dốp.

Câu 3 :

Năm 1884, Sê-khốp tốt nghiệp ngành nào của trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va?

 • A

  Khoa Y

 • B

  Khoa Dược

 • C

  Khoa Điều dưỡng

 • D

  Khoa Y tế cộng đồng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1884, Sê-khốp tốt nghiệp khoa Y của trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va.

Câu 4 :

Sê-khốp được nhận giải thưởng Pu-skin của Viện Hàn lâm văn học Nga năm bao nhiêu?

 • A

  1884

 • B

  1885

 • C

  1886

 • D

  1887

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1887, Sê-khốp được nhận giải thưởng Pu-skin của Viện Hàn lâm văn học Nga.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Sê-khốp đúng hay sai?

“Năm 1900, Sê-khốp được bầu làm Viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm văn học Nga”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Năm 1900, Sê-khốp được bầu làm Viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm văn học Nga.

Câu 6 :

Năm 1904, Sê-khốp mắc phải căn bệnh nào?

 • A

  Bệnh lao phổi

 • B

  Bệnh hen

 • C

  Bệnh phong

 • D

  Bệnh ung thu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1904, Sê-khốp bị mắc bệnh phổi nặng, sang Đức chữa trị và mất ở nước ngoài.

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Sê-khốp?

 • A

  Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin

 • B

  Anh béo anh gầy

 • C

  Con kì Nhông

 • D

  Ba chị em

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ép – ghê – nhi Ô – nhê – ghin – Pu-skin

Câu 8 :

Đặc điểm nổi bật trong phong cách sáng tác của Sê-khốp là:

 • A

  sáng tác theo nguyên lí “tảng băng trôi”

 • B

  tinh tế, gợi nhiều liên tưởng

 • C

  giản dị, thâm trầm, hàm súc

 • D

  suy tư, triết lí

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm nổi bật trong sáng tác của Sê-khốp là sự giản dị, thâm trầm, hàm súc.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm các sáng tác của Sê-khốp:

Cốt truyện đơn giản, ít yếu tố gay cấn, thường đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa.

Chú ý tới các chi tiết khắc họa nhân vật

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

- Sê-khốp sáng tác những cốt truyện giản dị, ít yếu tố gay cấn, truyện thường đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa.

- Chú ý tới các chi tiết khắc họa nhân vật.

Câu 10 :

Sê-khốp được coi là đại biểu lớn cuối cùng của văn học hiện thực Nga cuối thê kỉ XIX, nhà cách tân thiên tài ở thể loại nào?

 • A

  Thơ, kịch nói

 • B

  Kịch nói, tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn, thơ

 • D

  Truyện ngắn, kịch nói

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sê-khốp được coi là đại biểu lớn cuối cùng của văn học hiện thực Nga cuối thê kỉ XIX, nhà cách tân thiên tài ở thể loại truyện ngắn và kịch nói.

close