Trắc nghiệm bài Đây thôn Vĩ Dạ - Tìm hiểu chung Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đây thôn Vĩ Dạ của tác giả nào?

 • A

  Tản Đà

 • B

  Huy Cận

 • C

  Huy Cận

 • D

  Hàn Mặc Tử

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

Câu hỏi 2 :

Đây thôn Vĩ Dạ lúc đầu có tên là:

 • A

  Ở đây thôn Vĩ Dạ

 • B

  Đây thôn Vĩ 

 • C

  Ở đây thôn Vĩ

 • D

  Thôn Vĩ Dạ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đây thôn Vĩ Dạ lúc đầu có tên là Ở đây thôn Vĩ Dạ.

Câu hỏi 3 :

Đây thôn Vĩ Dạ được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1938

 • B

  1939

 • C

  1940

 • D

  1941

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đây thôn Vĩ Dạ được sáng tác năm 1938.

Câu hỏi 4 :

Đây thôn Vĩ Dạ được in trong tập thơ nào?

 • A

  Gái quê

 • B

  Xuân như ý

 • C

  Thơ điên

 • D

  Thượng thanh kí

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đây thôn Vĩ Dạ được in trong tập Thơ điên, về sau đổi thành Đau thương.

Câu hỏi 5 :

Bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ được sáng tác theo thể thơ:

 • A

  Ngũ ngôn

 • B

  Thất ngôn

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Lục bát

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: thất ngôn

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ:

Bức tranh phong cảnh, cũng là bức tranh tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của Hàn Mặc Tử trong một mối tình xa xăm, vô vọng

Tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Cả hai đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nội dung:

- Bức tranh phong cảnh, cũng là bức tranh tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của Hàn Mặc Tử trong một mối tình xa xăm, vô vọng

- Tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người

Câu hỏi 7 :

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ?

 • A

  Hình ảnh biểu hiện nội tâm

 • B

  Giọng điệu say mê, sôi nổi

 • C

  Bút pháp gợi tả

 • D

  Ngôn ngữ tinh tế, giàu liên tưởng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Hình ảnh biểu hiện nội tâm

- Bút pháp gợi tả

- Ngôn ngữ tinh tế, giàu liên tưởng

Câu hỏi 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về hoàn cảnh sáng tác bài Đây thôn Vĩ Dạ đúng hay sai?

Đây thôn Vĩ Dạ được gợi cảm hứng từ mối tình Hàn Mặc Tử với một cô gái quê ở Vĩ Dạ, một thôn nhỏ bên dòng sông Hương nơi xứ Huế thơ mộng và trữ tình”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Đây thôn Vĩ Dạ được gợi cảm hứng từ mối tình Hàn Mặc Tử với một cô gái quê ở Vĩ Dạ, một thôn nhỏ bên dòng sông Hương nơi xứ Huế thơ mộng và trữ tình.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây?

Sao anh không về chơi thôn VĨ

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

(Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử)

Cảnh thôn Vĩ và hi vọng của thi nhân

Cảnh xứ Huế và dự cảm hạnh phúc chia lìa

Sự tuyệt vọng của thi nhân

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Cảnh thôn Vĩ và hi vọng của thi nhân

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cảnh thôn Vĩ và hi vọng của thi nhân

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của khổ thơ dưới đây:

Gió theo lối gió mây đường mây

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay

 (Đây thôn Vĩ Dạ  – Hàn Mặc Tử)

Cảnh thôn Vĩ và hi vọng của thi nhân

Cảnh xứ Huế và dự cảm hạnh phúc chia lìa

Sự tuyệt vọng của thi nhân

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Cảnh xứ Huế và dự cảm hạnh phúc chia lìa

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cảnh xứ Huế và dự cảm hạnh phúc chia lìa.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Mơ khách đường xa khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay”

(Đây thôn Vĩ Dạ ­– Hàn Mặc Tử)

Cảnh thôn Vĩ và hi vọng của thi nhân

Cảnh xứ Huế và dự cảm hạnh phúc chia lìa

Sự tuyệt vọng của thi nhân

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Sự tuyệt vọng của thi nhân

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Sự tuyệt vọng của thi nhân

close