Trắc nghiệm bài Một thời đại trong thi ca - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Một thời đại trong thi ca của tác giả nào?

 • A

  Hoài Thanh

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Nguyễn Bính

 • D

  Anh Thơ

Câu 2 :

Một thời đại trong thi ca trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Văn chương và hành động

 • B

  Thi nhân Việt Nam

 • C

  Có một nền văn hóa Việt Nam

 • D

  Nói chuyện thơ kháng chiến

Câu 3 :

Một thời đại trong thi ca thuộc thể loại:

 • A

  Tiểu luận

 • B

  Phê bình

 • C

  Xã luận

 • D

  Ngôn luận

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một thời đại trong thi ca thuộc phần nào của tác phẩm Thi nhân Việt Nam:

Phần một

Phần hai

Phần ba

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác phẩm Một thời đại trong thơ ca của Hoài Thanh đúng hay sai?

Một thời đại trong thơ ca là tiểu luận mở đầu cuốn thi nhân Việt Nam, tổng kết một cách sâu sắc phong trào thơ Mới”

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dunh chính của đoạn trích dưới đây?

“/…/ Bây giờ hãy đi tìm cái điều ta cho là quan trọng hơn: tinh thần thơ mới.

Giá các nhà thơ mới cứ viết những câu thơ như hai câu vừa trích trên này thì tiện cho ta biết mấy. Nhưng chính Xuân Diệu còn viết:

Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;

Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Và một nhà thơ cũ tả cảnh thu lại có những câu nhí nhảnh và lả lơi:

Ôi cảnh! Cảnh cũng ưa người nhì!

Ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ?

Giá trong thơ cũ chỉ có những trần ngôn sáo ngữ, những bài thơ chúc tụng,

những bài thơ vịnh hết cái này đến cái nọ, mà các nhà thơ mới lại chỉ làm những bài kiệt tác thì cũng tiện cho ta biết mấy. Khốn nỗi, cái tầm thường, cái lố lăng chẳng phải của riêng một thời nào và muốn hiểu tinh thần thơ cho đúng đắn, phải sánh bài hay với bài hay vậy.

Âu là ta đành phải nhận rằng trời đất không phải dựng lên cùng một lần với thế

hệ chúng ta. Hôm nay đã phôi thai từ hôm qua và trong cái mới vẫn còn rớt lại ít nhiều cái cũ. Các thời đại vẫn liên tiếp cùng nhau và muốn rõ đặc sắc mỗi thời phải nhìn vào đại thể.

(Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh)

Nguyên tắc để xác định tinh thần thơ mới

Tinh thần thơ mới: chữ tôi

Sự vận động của thơ mới xung quanh cái tôi và bi kịch của nó

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dunh chính của đoạn trích dưới đây?

Cứ đại thể thì tất cả tinh thần thời xưa – hay thơ cũ – và thời nay – hay thơ mới – có thể gồm lại trong hai chữ tôi và ta. Ngay trước là thời chữ ta, bây giờ là thời chữ tôi. Nói giống nhau thì vẫn có chỗ giống nhau như chữ tôi vẫn giống chữ ta. Nhưng chúng ta hãy tìm những chỗ khác nhau. /…/ Chẳng trách gì tác phẩm họ vừa ra đời, đoàn thể đã dành làm của chung, lắm khi cũng chẳng thèm ghi tên của họ. Ở phương Tây, nhất là từ khi có đạo Thiên Chúa, không bao giờ cá nhân lại bị rẻ rúng đến thế.

(Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh)

Nguyên tắc để xác định tinh thần thơ mới

Tinh thần thơ mới: chữ tôi

Sự vận động của thơ mới xung quanh cái tôi và bi kịch của nó

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Bởi vậy cho nên, khi chữ tôi, với cái nghĩa tuyệt đối của nó, xuất hiện giữa thi đàn Việt Nam, bao nhiêu con mắt nhìn nó một cách khó chịu. Nó cứ luôn luôn đi theo những chữ anh, chữ bác, chữ ông đã thấy chướng. Huống bây giờ nó đến một mình!

Nhưng, ngày một ngày hai, nó mất dần cái vẻ bỡ ngỡ. Nó được vô số người quen. Người ta lại còn thấy nó đáng thương. Mà thật nó tội nghiệp quá!

/…/

Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt. Họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy mươi

thế kỉ đã chia sẻ vui buồn với cha ông. Họ dồn tình yêu quê hương trong tình

yêu tiếng Việt. Tiếng Việt, họ nghĩ, là tấm lụa đã hứng vong hồn những thế hệ

qua. Đến lượt họ, họ cũng muốn mượn tấm hồn bạchº chung để gửi nỗi băn

khoăn riêng.

Nhưng do đó trong thất vọng sẽ nảy mầm hi vọng.

Chưa bao giờ như bây giờ họ hiểu câu nói can đảm của ông chủ báo Nam phong: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn tiếng ta còn, nước ta còn

Chưa bao giờ như bây giờ họ cảm thấy tinh thần nòi giống cũng như các thể thơ xưa chỉ biến thiên chứ không sao tiêu diệt.

Chưa bao giờ như bây giờ họ thấy cần phải tìm về dĩ vãng để vin vào những gì bất diệt đủ bảo đảm cho ngày mai.

 (Thi nhân Việt Nam, Nguyễn Đức Phiên xuất bản, Hà Nội, 1943)

Nguyên tắc để xác định tinh thần thơ mới

Tinh thần thơ mới: chữ tôi

Sự vận động của thơ mới xung quanh cái tôi và bi kịch của nó

Câu 9 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh:

 • A

  Nội dung cốt yếu của tinh thần thơ mới

 • B

  Các tác phẩm thuộc phong trào thơ mới

 • C

  Chủ nghĩa hiện thực Việt Nam

 • D

  Bi kịch của tinh thần thơ mới

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của tác phẩm Một thời đại trong thi ca:

 • A

  Kết hợp một cách hài hòa giữa tính khoa học và tính văn chương nghệ thuật.

 • B

  Lập luận khoa học, chặt chẽ, thấu đáo

 • C

  Văn phong tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc.

 • D

  Ngôn ngữ tươi sáng, giàu nhạc điệu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Một thời đại trong thi ca của tác giả nào?

 • A

  Hoài Thanh

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Nguyễn Bính

 • D

  Anh Thơ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh.

Câu 2 :

Một thời đại trong thi ca trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Văn chương và hành động

 • B

  Thi nhân Việt Nam

 • C

  Có một nền văn hóa Việt Nam

 • D

  Nói chuyện thơ kháng chiến

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Một thời đại trong thi ca trích  từ cuốn Thi nhân Việt Nam.

Câu 3 :

Một thời đại trong thi ca thuộc thể loại:

 • A

  Tiểu luận

 • B

  Phê bình

 • C

  Xã luận

 • D

  Ngôn luận

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài tiểu luận Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một thời đại trong thi ca thuộc phần nào của tác phẩm Thi nhân Việt Nam:

Phần một

Phần hai

Phần ba

Đáp án

Phần một

Lời giải chi tiết :

Môi thời đại trong thi ca là bài tiểu luận mở đầu cho cuốn Thi nhân Việt Nam.

=> Thuộc phần một

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác phẩm Một thời đại trong thơ ca của Hoài Thanh đúng hay sai?

Một thời đại trong thơ ca là tiểu luận mở đầu cuốn thi nhân Việt Nam, tổng kết một cách sâu sắc phong trào thơ Mới”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Một thời đại trong thơ ca là tiểu luận mở đầu cuốn thi nhân Việt Nam, tổng kết một cách sâu sắc phong trào thơ Mới.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dunh chính của đoạn trích dưới đây?

“/…/ Bây giờ hãy đi tìm cái điều ta cho là quan trọng hơn: tinh thần thơ mới.

Giá các nhà thơ mới cứ viết những câu thơ như hai câu vừa trích trên này thì tiện cho ta biết mấy. Nhưng chính Xuân Diệu còn viết:

Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;

Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Và một nhà thơ cũ tả cảnh thu lại có những câu nhí nhảnh và lả lơi:

Ôi cảnh! Cảnh cũng ưa người nhì!

Ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ?

Giá trong thơ cũ chỉ có những trần ngôn sáo ngữ, những bài thơ chúc tụng,

những bài thơ vịnh hết cái này đến cái nọ, mà các nhà thơ mới lại chỉ làm những bài kiệt tác thì cũng tiện cho ta biết mấy. Khốn nỗi, cái tầm thường, cái lố lăng chẳng phải của riêng một thời nào và muốn hiểu tinh thần thơ cho đúng đắn, phải sánh bài hay với bài hay vậy.

Âu là ta đành phải nhận rằng trời đất không phải dựng lên cùng một lần với thế

hệ chúng ta. Hôm nay đã phôi thai từ hôm qua và trong cái mới vẫn còn rớt lại ít nhiều cái cũ. Các thời đại vẫn liên tiếp cùng nhau và muốn rõ đặc sắc mỗi thời phải nhìn vào đại thể.

(Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh)

Nguyên tắc để xác định tinh thần thơ mới

Tinh thần thơ mới: chữ tôi

Sự vận động của thơ mới xung quanh cái tôi và bi kịch của nó

Đáp án

Nguyên tắc để xác định tinh thần thơ mới

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Nguyên tắc để xác định tinh thần thơ mới.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dunh chính của đoạn trích dưới đây?

Cứ đại thể thì tất cả tinh thần thời xưa – hay thơ cũ – và thời nay – hay thơ mới – có thể gồm lại trong hai chữ tôi và ta. Ngay trước là thời chữ ta, bây giờ là thời chữ tôi. Nói giống nhau thì vẫn có chỗ giống nhau như chữ tôi vẫn giống chữ ta. Nhưng chúng ta hãy tìm những chỗ khác nhau. /…/ Chẳng trách gì tác phẩm họ vừa ra đời, đoàn thể đã dành làm của chung, lắm khi cũng chẳng thèm ghi tên của họ. Ở phương Tây, nhất là từ khi có đạo Thiên Chúa, không bao giờ cá nhân lại bị rẻ rúng đến thế.

(Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh)

Nguyên tắc để xác định tinh thần thơ mới

Tinh thần thơ mới: chữ tôi

Sự vận động của thơ mới xung quanh cái tôi và bi kịch của nó

Đáp án

Tinh thần thơ mới: chữ tôi

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Tinh thần thơ mới: chữ tôi.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Bởi vậy cho nên, khi chữ tôi, với cái nghĩa tuyệt đối của nó, xuất hiện giữa thi đàn Việt Nam, bao nhiêu con mắt nhìn nó một cách khó chịu. Nó cứ luôn luôn đi theo những chữ anh, chữ bác, chữ ông đã thấy chướng. Huống bây giờ nó đến một mình!

Nhưng, ngày một ngày hai, nó mất dần cái vẻ bỡ ngỡ. Nó được vô số người quen. Người ta lại còn thấy nó đáng thương. Mà thật nó tội nghiệp quá!

/…/

Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt. Họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy mươi

thế kỉ đã chia sẻ vui buồn với cha ông. Họ dồn tình yêu quê hương trong tình

yêu tiếng Việt. Tiếng Việt, họ nghĩ, là tấm lụa đã hứng vong hồn những thế hệ

qua. Đến lượt họ, họ cũng muốn mượn tấm hồn bạchº chung để gửi nỗi băn

khoăn riêng.

Nhưng do đó trong thất vọng sẽ nảy mầm hi vọng.

Chưa bao giờ như bây giờ họ hiểu câu nói can đảm của ông chủ báo Nam phong: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn tiếng ta còn, nước ta còn

Chưa bao giờ như bây giờ họ cảm thấy tinh thần nòi giống cũng như các thể thơ xưa chỉ biến thiên chứ không sao tiêu diệt.

Chưa bao giờ như bây giờ họ thấy cần phải tìm về dĩ vãng để vin vào những gì bất diệt đủ bảo đảm cho ngày mai.

 (Thi nhân Việt Nam, Nguyễn Đức Phiên xuất bản, Hà Nội, 1943)

Nguyên tắc để xác định tinh thần thơ mới

Tinh thần thơ mới: chữ tôi

Sự vận động của thơ mới xung quanh cái tôi và bi kịch của nó

Đáp án
Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Sự vận động của thơ mới xung quanh cái tôi và bi kịch của nó.

Câu 9 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh:

 • A

  Nội dung cốt yếu của tinh thần thơ mới

 • B

  Các tác phẩm thuộc phong trào thơ mới

 • C

  Chủ nghĩa hiện thực Việt Nam

 • D

  Bi kịch của tinh thần thơ mới

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

Một thời đại trong thi ca nêu rõ nội dung cốt yếu của “tinh thần thơ mới”: Lần đầu tiên “chữ tôi, với cái nghĩa tuyệt đối của nó”, xuất hiện trong thi ca đồng thời cũng nói lên “cái bi kịch ngấm ngầm trong hồn người thanh niên” hồi bấy giờ.

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của tác phẩm Một thời đại trong thi ca:

 • A

  Kết hợp một cách hài hòa giữa tính khoa học và tính văn chương nghệ thuật.

 • B

  Lập luận khoa học, chặt chẽ, thấu đáo

 • C

  Văn phong tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc.

 • D

  Ngôn ngữ tươi sáng, giàu nhạc điệu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật: 

- Kết hợp một cách hài hòa giữa tính khoa học và tính văn chương nghệ thuật.

- Nghệ thuật lập luận khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và một văn phong tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc.

close