Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Xuân Diệu Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Xuân Diệu sinh ra ở đâu?

 • A

  Quy Nhơn

 • B

  Phú Yên

 • C

  Bình Định

 • D

  Bình Thuận

Câu 2 :

Bút danh Trảo Nha của Xuân Diệu được lấy từ đâu?

 • A

  Tên làng của cha Xuân Diệu

 • B

  Tên làng của mẹ Xuân Diệu

 • C

  Tên làng của vợ Xuân Diệu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Xuân Diệu đúng hay sai?

“Xuân Diệu ra Hà Nội sống bằng nghề viết văn, là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn”.

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Xuân Diệu tham gia mặt trận Việt Minh khi nào?

Trước Cách mạng tháng Tám

Sau Cách mạng tháng Tám

Câu 5 :

Xuân Diệu được nhà phê bình Hoài Thanh nhận xét là:

 • A

  Nhà thơ tài năng nhất trong các nhà thơ mới

 • B

  Nhà thơ trẻ nhất trong các nhà thơ mới

 • C

  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới

 • D

  Nhà thơ nổi bật nhất trong các nhà thơ mới

Câu 6 :

Tập thơ nào dưới đây không phải là sáng tác của Xuân Diệu?

 • A

  Thơ thơ

 • B

  Gửi hương cho gió

 • C

  Riêng chung

 • D

  Khối tình con

Câu 7 :

Tập văn xuôi nào dưới đây là sáng tác của Xuân Diệu?

 • A

  Còn chơi

 • B

  Phấn thông vàng

 • C

  Giấc mộng lớn

 • D

  Kinh cầu tự

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phong cách sáng tác của Xuân Diệu:

Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng táo

Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

Sau cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự

Tất cả các đáp án trên

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xuân Diệu được mệnh danh là “ông hoàng thơ tình”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Xuân Diệu đúng hay sai?

“Sau khi tốt nghiệp, Xuân Diệu đi dạy học và làm viên chức ở Cần Thơ”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Xuân Diệu sinh ra ở đâu?

 • A

  Quy Nhơn

 • B

  Phú Yên

 • C

  Bình Định

 • D

  Bình Thuận

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xuân Diệu sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn.

Câu 2 :

Bút danh Trảo Nha của Xuân Diệu được lấy từ đâu?

 • A

  Tên làng của cha Xuân Diệu

 • B

  Tên làng của mẹ Xuân Diệu

 • C

  Tên làng của vợ Xuân Diệu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tên làng của cha Xuân Diệu tên là Trảo Nha.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Xuân Diệu đúng hay sai?

“Xuân Diệu ra Hà Nội sống bằng nghề viết văn, là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Sau khi tốt nghiệp, Xuân Diệu đi dạy học tư và làm viên chức ở Mĩ Tho, sau đó ra Hà Nội sống bằng nghề viết văn, là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Xuân Diệu tham gia mặt trận Việt Minh khi nào?

Trước Cách mạng tháng Tám

Sau Cách mạng tháng Tám

Đáp án

Trước Cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết :

Xuân Diệu tham gia mặt trận Việt Minh từ trước Cách mạng tháng Tám.

Câu 5 :

Xuân Diệu được nhà phê bình Hoài Thanh nhận xét là:

 • A

  Nhà thơ tài năng nhất trong các nhà thơ mới

 • B

  Nhà thơ trẻ nhất trong các nhà thơ mới

 • C

  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới

 • D

  Nhà thơ nổi bật nhất trong các nhà thơ mới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới (Hoài Thanh).

Câu 6 :

Tập thơ nào dưới đây không phải là sáng tác của Xuân Diệu?

 • A

  Thơ thơ

 • B

  Gửi hương cho gió

 • C

  Riêng chung

 • D

  Khối tình con

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khối tình con – Tản Đà

Câu 7 :

Tập văn xuôi nào dưới đây là sáng tác của Xuân Diệu?

 • A

  Còn chơi

 • B

  Phấn thông vàng

 • C

  Giấc mộng lớn

 • D

  Kinh cầu tự

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phấn thông vàng – Xuân Diệu (1939)

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phong cách sáng tác của Xuân Diệu:

Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng táo

Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

Sau cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự

Tất cả các đáp án trên

Đáp án

Tất cả các đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác:

- Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng táo

- Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

- Sau cách mạng, thơ Xuân Diệu chủ yếu hướng vào thực tế đời sống và giàu tính thời sự, tăng cường chất hiện thực trong thơ.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xuân Diệu được mệnh danh là “ông hoàng thơ tình”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Xuân Diệu được mệnh danh là “ông hoàng thơ tình”.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Xuân Diệu đúng hay sai?

“Sau khi tốt nghiệp, Xuân Diệu đi dạy học và làm viên chức ở Cần Thơ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Sau khi tốt nghiệp, Xuân Diệu đi dạy học và làm viên chức ở Mĩ Tho.

close