Trắc nghiệm Bài giảng Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Mục đích của hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là:

 • A

  Thu thập thông tin về chủ đề được quan tâm

 • B

  Cung cấp thông tin về chủ đề được quan tâm

 • C

  Thu thập hoặc cung cấp thông tin về chủ đề được quan tâm

 • D

  Để biết quan điểm của người đọc hỏi về chủ đề có ý nghĩa xã hội

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ý kiến sau đúng hay sai?

“Một xã hội thực sự dân chủ, văn minh không thể không đề cao vai trò quan trọng của các hoạt động phỏng vấn.”

Đúng
Sai
Câu 3 :

Khi biên tập, người phỏng vấn được phép:

 • A

  Sửa lại lời nói của người trả lời phỏng vấn cho hay hơn và đúng ý của mình.

 • B

  Ghi lại nét mặt, ánh mắt, cử chỉ của người trả lời phỏng vấn

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 4 :

Khi phỏng vấn, câu hỏi cần đảm bảo những yêu câu nào?

 • A

  Ngắn gọn, rõ ràng

 • B

  Phù hợp với mục đích, đối tượng phỏng vấn

 • C

  Làm rõ chủ đề, các câu liên kết với nhau và sắp xếp theo một trình tự hợp lí

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi phỏng vấn, người phỏng vấn chỉ nên sử dụng các câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Đúng hay sai

Đúng
Sai
Câu 6 :

Trước khi phỏng vần, cần xác định:

 • A

  Nội dung, mục đích, đổi tượng phỏng vấn

 • B

  Phương pháp phỏng vấn

 • C

  Sắp xếp thời gian, địa điểm phỏng vấn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Khi kết thúc phỏng vấn, người phỏng vấn cần nhớ làm việc gì để bày tỏ sự trân trọng đối với người trả lời phỏng vấn?

 • A

  Gửi lời cảm ơn

 • B

  Gửi quà tặng

 • C

  Gửi lời mời phỏng vấn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Để có thể thu thập nhiều nhất thông tin trong buổi phỏng vấn, người phỏng vấn cần tránh đặt những câu hỏi mà người trả lời chỉ cần đáp có hoặc không, đúng hoặc sai”.

Đúng
Sai
Câu 9 :

Khi trả lời phỏng vấn, người trả lời cần:

 • A

  Cung cấp đầy đủ những thông tin trung thực, phù hợp với chủ đề phỏng vấn

 • B

  Câu trả lời rõ ràng

 • C

  Cả hai đáp án trên

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Trong quá trình phỏng vấn, cả người hỏi và người trả lời đều phải giữ thái độ lịch thiệp, tôn trọng lẫn nhau.”.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mục đích của hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là:

 • A

  Thu thập thông tin về chủ đề được quan tâm

 • B

  Cung cấp thông tin về chủ đề được quan tâm

 • C

  Thu thập hoặc cung cấp thông tin về chủ đề được quan tâm

 • D

  Để biết quan điểm của người đọc hỏi về chủ đề có ý nghĩa xã hội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là một cuộc hỏi – đáp có mục đích, nhằm thu thập hoặc cung cấp thông tin về một chủ đề được quan tâm.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ý kiến sau đúng hay sai?

“Một xã hội thực sự dân chủ, văn minh không thể không đề cao vai trò quan trọng của các hoạt động phỏng vấn.”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Tôn trọng hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là tôn trọng sự thật, tôn trọng quyền được bày tỏ ý kiến của công chúng, đó là biểu hiện của tinh thần dân chủ trong xã hội văn minh.

Câu 3 :

Khi biên tập, người phỏng vấn được phép:

 • A

  Sửa lại lời nói của người trả lời phỏng vấn cho hay hơn và đúng ý của mình.

 • B

  Ghi lại nét mặt, ánh mắt, cử chỉ của người trả lời phỏng vấn

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Người phỏng vấn có thể ghi lại ánh mắt, nét mặt, cử chỉ của người phỏng vấn.

Câu 4 :

Khi phỏng vấn, câu hỏi cần đảm bảo những yêu câu nào?

 • A

  Ngắn gọn, rõ ràng

 • B

  Phù hợp với mục đích, đối tượng phỏng vấn

 • C

  Làm rõ chủ đề, các câu liên kết với nhau và sắp xếp theo một trình tự hợp lí

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Khi phỏng vấn, câu hỏi vô cùng quan trọng:

- Ngắn gọn, rõ ràng

- Phù hợp với mục đích, đối tượng phỏng vấn

- Câu hỏi làm rõ chủ đề phỏng vấn, các câu liên kết với nhau và sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi phỏng vấn, người phỏng vấn chỉ nên sử dụng các câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Đúng hay sai

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Không phải lúc nào người phỏng vấn cũng chỉ nêu những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Ngược lại trong quá trình hỏi đáp, người hỏi còn cần lắng nghe lời đáp, để đưa ra những câu hỏi có tính chất "ngẫu hứng", "ứng đối". Nhằm:

+ Làm cho câu chuyện liên tục, không rời rạc. Tăng sự tương tác giữa 2 bên.

+ Khéo léo lái người được phỏng vấn trở lại chủ đề phỏng vấn nếu thấy họ có dấu hiệu "lạc đề" hoặc thậm chí có khi họ cố ý né tránh vấn đề.

+ Gợi mở khiến họ có thể nêu ý kiến rõ ràng hơn và để có thể khai thác thêm được những thông tin cần thiết.

Câu 6 :

Trước khi phỏng vần, cần xác định:

 • A

  Nội dung, mục đích, đổi tượng phỏng vấn

 • B

  Phương pháp phỏng vấn

 • C

  Sắp xếp thời gian, địa điểm phỏng vấn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trước khi phỏng vấn, cần xác định rõ tất cả các yếu tố: nội dung, mục đích, đối tượng, phương pháp phỏng vấn. Ngoài ra còn chuẩn bị, xem xét lên kế hoạch để lựa chọn, sắp xếp thời gian, địa điểm phỏng vấn. Vì chúng cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phỏng vấn…

Câu 7 :

Khi kết thúc phỏng vấn, người phỏng vấn cần nhớ làm việc gì để bày tỏ sự trân trọng đối với người trả lời phỏng vấn?

 • A

  Gửi lời cảm ơn

 • B

  Gửi quà tặng

 • C

  Gửi lời mời phỏng vấn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kết thúc phỏng vấn, người phỏng vấn cần gửi lời cảm ơn chân thành đến người phỏng vấn đã dành thời gian và công sức cho buổi nói chuyện.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Để có thể thu thập nhiều nhất thông tin trong buổi phỏng vấn, người phỏng vấn cần tránh đặt những câu hỏi mà người trả lời chỉ cần đáp có hoặc không, đúng hoặc sai”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Để có thể thu thập được nhiều nhất những thông tin mong muốn:

+ Ta cần tránh những câu hỏi mà người trả lời chỉ cần đáp có - không; đúng - sai.

+ Ta nên đặt câu hỏi hay và khai thác được nhiều thông tin từ người được phỏng vấn.

Câu 9 :

Khi trả lời phỏng vấn, người trả lời cần:

 • A

  Cung cấp đầy đủ những thông tin trung thực, phù hợp với chủ đề phỏng vấn

 • B

  Câu trả lời rõ ràng

 • C

  Cả hai đáp án trên

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu đối với người trả lời phỏng vấn: Người trả lời phỏng vấn cần cung cấp đầy đủ những thông tin trung thực, phù hợp với chủ đề phỏng vấn. Câu trả lời cần rõ ràng và cố găng được trình bày sao cho hấp dẫn.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Trong quá trình phỏng vấn, cả người hỏi và người trả lời đều phải giữ thái độ lịch thiệp, tôn trọng lẫn nhau.”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Trong quá trình phỏng vấn, cả người hỏi và người trả lời đều phải giữ thái độ lịch thiệp, tôn trọng lẫn nhau.

close