Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn An Ninh Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn An Ninh sinh ra ở đâu?

 • A

  Tam Kì, Quảng Nam

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Hóc Môn, Gia Định

 • D

  Nam Đàn, Nghệ An

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghề nghiệp nào không đúng khi nói về Nguyễn An Ninh?

Họa sĩ

Nhà báo

Nhà văn

Câu 3 :

Nguyễn An Ninh từng sang quốc gia nào để học tập?

 • A

  Nga

 • B

  Trung Quốc

 • C

  Nhật

 • D

  Pháp

Câu 4 :

Nguyễn An Ninh đỗ Cử nhân Luật tại Pháp năm bao nhiêu?

 • A

  1919

 • B

  1920

 • C

  1921

 • D

  1922

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Nguyễn An Ninh đúng hay sai?

“Nguyễn An Ninh từng bị thực dân nhiều lần khủng bố, bắt bớ, tù đầy, hành hạ và cuối cùng đã mất tại Côn Đảo hai năm trước ngày Cách mạng tháng Tám thành công”

Đúng
Sai
Câu 6 :

Nguyễn An Ninh từng là chủ bút của tờ báo yêu nước tiến bộ nào?

 • A

  Tiếng chuông rè

 • B

  Búa liềm

 • C

  An Nam trẻ

 • D

  Người nhà quê

Câu 7 :

Phong cách sáng tác của Nguyễn An Ninh là:

 • A

  Chất trữ tình và chính trị sâu sắc

 • B

  Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu phục vụ cách mạng

 • C

  Văn phong khúc chiết, trong sáng, có độ sâu về tư duy văn hóa, tràn đầy nhiệt huyết yêu nước gần gũi với đời sống con người và lao động.

 • D

  Giàu suy tưởng, triết lí

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nguyễn An Ninh phê phán điều gì?

Chọn đáp án không đúng.

Lên án chính sách bóc lột và ngu dân của thực dân Pháp

Phê phán đạo Khổng

Phê phán nền văn hóa châu Âu

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây là bản dịch của Nguyễn An Ninh?

 • A

  Khế ước xã hội

 • B

  Hai Bà Trưng

 • C

  Ngục trung thư

 • D

  Tỉnh ước xã hội

Câu 10 :

Tác phẩm Hai Bà Trưng của Nguyễn An Ninh thuộc thể loại nào?

 • A

  Chèo

 • B

  Tuồng

 • C

  Cải lương

 • D

  Kịch

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn An Ninh sinh ra ở đâu?

 • A

  Tam Kì, Quảng Nam

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Hóc Môn, Gia Định

 • D

  Nam Đàn, Nghệ An

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quê: Hóc Môn – Gia Định

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghề nghiệp nào không đúng khi nói về Nguyễn An Ninh?

Họa sĩ

Nhà báo

Nhà văn

Đáp án

Họa sĩ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn An Ninh là một nhà báo, một nhà văn và trước hết là một nhà yêu nước tiến bộ nổi tiếng đầu thế kỉ XX.

Câu 3 :

Nguyễn An Ninh từng sang quốc gia nào để học tập?

 • A

  Nga

 • B

  Trung Quốc

 • C

  Nhật

 • D

  Pháp

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn An Ninh từng sang Pháp để học.

Câu 4 :

Nguyễn An Ninh đỗ Cử nhân Luật tại Pháp năm bao nhiêu?

 • A

  1919

 • B

  1920

 • C

  1921

 • D

  1922

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn An Ninh đỗ Cử nhân Luật tại Pháp năm 1920.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Nguyễn An Ninh đúng hay sai?

“Nguyễn An Ninh từng bị thực dân nhiều lần khủng bố, bắt bớ, tù đầy, hành hạ và cuối cùng đã mất tại Côn Đảo hai năm trước ngày Cách mạng tháng Tám thành công”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Nguyễn An Ninh từng bị thực dân nhiều lần khủng bố, bắt bớ, tù đầy, hành hạ và cuối cùng đã mất tại Côn Đảo hai năm trước ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

Câu 6 :

Nguyễn An Ninh từng là chủ bút của tờ báo yêu nước tiến bộ nào?

 • A

  Tiếng chuông rè

 • B

  Búa liềm

 • C

  An Nam trẻ

 • D

  Người nhà quê

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn An Ninh từng là chủ bút của tờ báo yêu nước tiến bộ Tiếng chuông rè.

Câu 7 :

Phong cách sáng tác của Nguyễn An Ninh là:

 • A

  Chất trữ tình và chính trị sâu sắc

 • B

  Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu phục vụ cách mạng

 • C

  Văn phong khúc chiết, trong sáng, có độ sâu về tư duy văn hóa, tràn đầy nhiệt huyết yêu nước gần gũi với đời sống con người và lao động.

 • D

  Giàu suy tưởng, triết lí

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác của Nguyễn An Ninh: Văn phong khúc chiết, trong sáng, có độ sâu về tư duy văn hóa, tràn đầy nhiệt huyết yêu nước gần gũi với đời sống con người và lao động.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nguyễn An Ninh phê phán điều gì?

Chọn đáp án không đúng.

Lên án chính sách bóc lột và ngu dân của thực dân Pháp

Phê phán đạo Khổng

Phê phán nền văn hóa châu Âu

Đáp án

Phê phán nền văn hóa châu Âu

Lời giải chi tiết :

- Lên án chính sách bóc lột và ngu dân của thực dân Pháp

- Phê phán đạo Khổng – đề cao tinh thần học hỏi văn hóa châu Âu để xây dựng một nền văn hóa đặc sắc của riêng nước ta.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây là bản dịch của Nguyễn An Ninh?

 • A

  Khế ước xã hội

 • B

  Hai Bà Trưng

 • C

  Ngục trung thư

 • D

  Tỉnh ước xã hội

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Khế ước xã hội của Ru-xô được Nguyễn An Ninh dịch.

Câu 10 :

Tác phẩm Hai Bà Trưng của Nguyễn An Ninh thuộc thể loại nào?

 • A

  Chèo

 • B

  Tuồng

 • C

  Cải lương

 • D

  Kịch

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vở tuồng Hai Bà Trưng – Nguyễn An Ninh

close