Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Khuyến Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

“Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

 • A

  Nguyễn Hiền       

 • B

  Nguyễn Thượng Hiền

 • C

  Nguyễn Khuyến

 • D

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là:

 • A

  Quế Sơn

 • B

  Hải Thượng Lãn Ông

 • C

  Thanh Hiên

 • D

  Ức Trai

Câu 3 :

Địa danh nào sau đây là quê của Nguyễn Khuyến?

 • A

   Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 • B

   Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

 • C

   Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định.

 • D

   Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Câu 4 :

Người đời đánh giá cao Nguyễn Khuyến ở những khía cạnh nào sau đây?

 • A

  Tài năng, nhân cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân

 • B

  Sớm lui khỏi quan trường để giữ gìn khí tiết

 • C

  Từng tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với thực dân Pháp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây là của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Quế Sơn thi tập

 • B

  Quốc âm thi tập

 • C

  Cả hai tác phẩm trên đều đúng

 • D

  Cả hai tác phẩm trên đều sai

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét sau đây về tập thơ Quế sơn thi tập đúng hay sai?

“Quế Sơn thi tập khoảng 100 bài thơ chữ Hán và 200 bài thơ chữ Nôm với nhiều thể loại khác nhau”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Trong bộ phận thơ Nôm, Nguyễn Khuyến là nhà thơ:

 • A

  Trào phúng

 • B

   

  Trữ tình

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án nào sau đây không phải nội dung thơ văn Nguyễn Khuyến?

Thể hiện tấm lòng yêu nước thiết tha sâu nặng

Dành hẳn một đề tài để nói về người vợ của mình bao gồm thơ, văn tế, câu đối

Thái độ phản kháng đối với xã hội thực dân nửa phong kiến

Lòng yêu thiên nhiên và cảnh vật Việt Nam

Tình cảm bạn bè, hàng xóm, gia đình

Nhà thơ viết về phụ nữ, tình yêu đôi lứa

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Khuyến là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh nhất là trong việc tả cảnh sắc thiên nhiên. Ông được mệnh danh là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam vì những người, cảnh, vật qua cảm nhận của ông đều đậm đà phong vị của quê hương đất nước”. Ý kiến trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án  không phải phong cách nghệ thuật thơ Nguyễn Khuyến?

Ngôn ngữ thơ Nguyễn Khuyến rất phong phú không chỉ trong cách nói mà còn rất mỹ lệ, gợi cảm trong cách miêu tả.

Ngôn ngữ trào phúng của Nguyễn Khuyến nhẹ nhàng, hóm hỉnh, nhiều cung bậc.

Thơ Nguyễn Khuyến là thơ Đường luật viết bằng tiếng Việt, cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế.

Nguyễn Khuyến sử dụng vốn ngôn ngữ bình dân nhưng không hề rơi vào sự thông tục hóa, cảnh nào cũng được vẽ, được chạm khắc thần tình đạt đến mức nghệ thuật.

Thơ vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

“Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

 • A

  Nguyễn Hiền       

 • B

  Nguyễn Thượng Hiền

 • C

  Nguyễn Khuyến

 • D

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Lời giải chi tiết :

Do đỗ đầu cả ba kì thi nên Nguyễn Khuyến được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ

Câu 2 :

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là:

 • A

  Quế Sơn

 • B

  Hải Thượng Lãn Ông

 • C

  Thanh Hiên

 • D

  Ức Trai

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyễn ( 1835 – 1909) hiệu là Quế Sơn.

Câu 3 :

Địa danh nào sau đây là quê của Nguyễn Khuyến?

 • A

   Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 • B

   Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

 • C

   Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định.

 • D

   Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến lớn lên và sống chủ yếu ở quê nội  tại làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

Câu 4 :

Người đời đánh giá cao Nguyễn Khuyến ở những khía cạnh nào sau đây?

 • A

  Tài năng, nhân cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân

 • B

  Sớm lui khỏi quan trường để giữ gìn khí tiết

 • C

  Từng tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với thực dân Pháp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến là người có tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với thực dân Pháp. Vì vậy, ông được người đời rất kính trọng, đề cao.

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây là của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Quế Sơn thi tập

 • B

  Quốc âm thi tập

 • C

  Cả hai tác phẩm trên đều đúng

 • D

  Cả hai tác phẩm trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Quế Sơn thi tập (Nguyễn Khuyến)

- Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi)

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét sau đây về tập thơ Quế sơn thi tập đúng hay sai?

“Quế Sơn thi tập khoảng 100 bài thơ chữ Hán và 200 bài thơ chữ Nôm với nhiều thể loại khác nhau”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Quế Sơn thi tập khoảng 200 bài thơ chữ Hán và 100 bài thơ bằng chữ Nôm với nhiều thể loại khác nhau. Có cả bài tác giả viết bằng chữ Hán rồi dịch ra bằng tiếng Việt, hoặc ngược lại, ông viết bằng chữ Việt rồi dịch sang chữ Hán. Cả hai loại đều rất khó xác định vì nó rất điêu luyện”

Câu 7 :

Trong bộ phận thơ Nôm, Nguyễn Khuyến là nhà thơ:

 • A

  Trào phúng

 • B

   

  Trữ tình

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong bộ phận thơ Nôm, Nguyễn Khuyến vừa là nhà thơ trào phúng, vừa là nhà thơ trữ tình. Còn trong chữ Hán thì hầu hết là thơ trữ tình. Có thể nói trên cả hai lĩnh vực Nguyễn Khuyến đều thành công

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án nào sau đây không phải nội dung thơ văn Nguyễn Khuyến?

Thể hiện tấm lòng yêu nước thiết tha sâu nặng

Dành hẳn một đề tài để nói về người vợ của mình bao gồm thơ, văn tế, câu đối

Thái độ phản kháng đối với xã hội thực dân nửa phong kiến

Lòng yêu thiên nhiên và cảnh vật Việt Nam

Tình cảm bạn bè, hàng xóm, gia đình

Nhà thơ viết về phụ nữ, tình yêu đôi lứa

Đáp án

Dành hẳn một đề tài để nói về người vợ của mình bao gồm thơ, văn tế, câu đối

Nhà thơ viết về phụ nữ, tình yêu đôi lứa

Lời giải chi tiết :

- Tú Xương dành hẳn một đề tài viết về vợ của mình bao gồm thơ, văn tế, câu đối

- Hồ Xuân Hương là nhà thơ phụ nữ viết về phụ nữ

 

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Khuyến là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh nhất là trong việc tả cảnh sắc thiên nhiên. Ông được mệnh danh là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam vì những người, cảnh, vật qua cảm nhận của ông đều đậm đà phong vị của quê hương đất nước”. Ý kiến trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Ý kiến trên đúng

- Chứng minh qua ba bài thơ viết về mùa thu: Thu ẩm, Thu điếu, Thu vịnh.

Từ nhiều bài thơ cúa Nguyễn Khuyến hiện lên hình ảnh những làng quê đồng bằng Bắc Bộ yên ả, thơ mộng mà ông từng thiết tha gắn bó. Viết chùm ba bài thơ về mùa thu, Nguyễn Khuyến đã chứng tỏ nguồn cảm hứng dồi dào với mùa thu, với quê hương. Mỗi bài thơ thu của Nguyễn Khuyến miêu tả, cảm nhận mùa thu ở một không gian, thời gian không giống nhau nhưng tất cả đó đều là những cảnh vật rất thật của nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ở đây, không hề có những ước lệ vốn đã thành quen thuộc trong thơ cổ. Một bầu trời xanh ngắt, ao thu trong veo, một cần trúc hắt hiu trong gió, một ngõ xóm quanh co, mấy gian nhà tranh mái rạ, một hàng giậu phất phơ bóng khói ban chiều... đó đều là những cảnh rất thân thuộc của làng quê Việt Nam. Nó yên ả thanh bình như vốn có tự ngàn đời chứ chưa hề động gót giày của quân xâm lược Pháp. Nó gợi trong ta cái tình quê, hồn quê sâu thẳm. Thi nhân đã cảm nhận những vẻ đẹp ấy của làng quê bằng tâm hồn bình dị mà thanh cao, hồn hậu và vô cùng tinh tế.

 

 

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án  không phải phong cách nghệ thuật thơ Nguyễn Khuyến?

Ngôn ngữ thơ Nguyễn Khuyến rất phong phú không chỉ trong cách nói mà còn rất mỹ lệ, gợi cảm trong cách miêu tả.

Ngôn ngữ trào phúng của Nguyễn Khuyến nhẹ nhàng, hóm hỉnh, nhiều cung bậc.

Thơ Nguyễn Khuyến là thơ Đường luật viết bằng tiếng Việt, cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế.

Nguyễn Khuyến sử dụng vốn ngôn ngữ bình dân nhưng không hề rơi vào sự thông tục hóa, cảnh nào cũng được vẽ, được chạm khắc thần tình đạt đến mức nghệ thuật.

Thơ vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian.

Đáp án

Thơ Nguyễn Khuyến là thơ Đường luật viết bằng tiếng Việt, cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế.

Thơ vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian.

Lời giải chi tiết :

- Thơ Đường luật viết bằng tiếng Việt, cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế là phong cách nghệ thuật của Hồ Xuân Hương.

- Thơ vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian là phong cách nghệ thuật của Tú Xương.

close