Trắc nghiệm bài Nhớ đồng - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Cảm hứng của bài thơ Nhớ đồng được gợi lên bởi âm thanh nào?

 • A

  Tiếng hò

 • B

  Tiếng chim hót

 • C

  Tiếng người trao đổi, mua bán

 • D

  Tiếng sáo

Câu 2 :

Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ dưới đây:

Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi

Đâu ruồng tre mát thở yên vui

Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn

Đâu những nương khoai sắn ngọt bùi?

 • A

  Điệp cấu trúc câu, câu hỏi tu từ, ẩn dụ

 • B

  Điệp cấu trúc câu, so sánh, nhân hóa

 • C

  Điệp cấu trúc câu, nhân hóa, câu hỏi tu từ

 • D

  Ần dụ, nhân hóa, câu hỏi tu từ

Câu 3 :

Điệp cấu trúc câu “Đâu…” trong đoạn thơ dưới đây có tác dụng gì?

Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi

Đâu ruồng tre mát thở yên vui

Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn

Đâu những nương khoai sắn ngọt bùi?

 • A

  Diễn tả tình yêu đời, yêu người tha thiết

 • B

  Diễn tả tâm trạng cô đơn, trống trải trong lòng nhà thơ

 • C

  Diễn tả tiếng than khắc khoải, niềm thương nhớ trào dâng trong lòng nhà thơ

 • D

  Đáp án A và C

Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cảnh lao tù của tác giả được thể hiện qua hai câu thơ nào trong bài thơ Nhớ đồng?

Gì sâu bằng những trưa thương nhớ

Hiu quạnh bên trong một tiếng hò!

Tôi thu tất cả trong thầm lặng

Như cánh chim buồn nhớ gió mây.

Vẩn vơ theo mãi vòng quanh quẩn

Muốn thoát, than ôi mãi chẳng rời

Cho tới chừ đây, tới chừ đây

Tôi mơ qua của khám bao ngày

Câu 5 :

Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thớ dưới đây:

“Đâu dáng hình quen, đâu cả rồi

Sao mà cách biệt, quá xa xôi

Chao ôi thương nhớ, chao thương nhớ

Ôi mẹ già đơn chiếc ơi!”

 • A

  Nói giảm nói tránh

 • B

  Điệp từ

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Nhân hóa

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Những câu thơ được dùng làm điệp khúc cho bài thơ Nhớ đồng?

Gì sâu bằng những trưa thương nhớ

Hiu quạnh bên trong một tiếng hò!

Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh

Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi

Cả hai đáp án trên

Câu 7 :

Đâu những hồn thân tự thuở xưa

Những hồn quen dãi gió dầm mưa

Những hồn chất phác hiền như đất

Khoai sắn tình quê rất thiệt thà!

Trong đoạn thơ trên, “hồn thân” tác giả Tố Hữu nhớ đến là ai?

 • A

  Người mẹ già

 • B

  Người thân đã khuất

 • C

  Người cha

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Đâu những ngày xưa, tôi nhớ tôi

Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời

Trong câu thơ trên, tác giả Tố Hữu nhớ tới ai?

 • A

  Nhớ người thân

 • B

  Nhớ mẹ

 • C

  Nhớ cha

 • D

  Nhớ chính bản thân mình

Câu 9 :

Tôi thu tất cả trong thầm lặng

Như cánh chim buồn nhớ gió mây

Đoạn thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  nhân hóa

 • B

  ẩn dụ

 • C

  hoán dụ

 • D

  so sánh

Câu 10 :

Cho tới chừ đây, tới chừ đây

Tôi mơ qua cửa khám bao ngày

Tôi thu tất cả trong thầm lặng

Như cánh chim buồn nhớ gió mây.

Biện pháp so sánh trong đoạn thơ trên thể hiện tâm trạng gì của tác giả Tố Hữu?

 • A

  Niềm say mê lí tưởng

 • B

  Khát khao tự do và hành động

 • C

  Nỗi nhớ quê hương da diết

 • D

  Đáp án B và C

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cảm hứng của bài thơ Nhớ đồng được gợi lên bởi âm thanh nào?

 • A

  Tiếng hò

 • B

  Tiếng chim hót

 • C

  Tiếng người trao đổi, mua bán

 • D

  Tiếng sáo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cảm hứng của bài thơ được gợi lên bởi tiếng hò vọng vào nhà tù.

Câu 2 :

Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ dưới đây:

Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi

Đâu ruồng tre mát thở yên vui

Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn

Đâu những nương khoai sắn ngọt bùi?

 • A

  Điệp cấu trúc câu, câu hỏi tu từ, ẩn dụ

 • B

  Điệp cấu trúc câu, so sánh, nhân hóa

 • C

  Điệp cấu trúc câu, nhân hóa, câu hỏi tu từ

 • D

  Ần dụ, nhân hóa, câu hỏi tu từ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Điệp cấu trúc câu: “Đâu…”

- Nhân hóa: “Đất nhả mùi

- Câu hỏi tu từ: “Đâu những nương khoai sắn ngọt bùi?”

Câu 3 :

Điệp cấu trúc câu “Đâu…” trong đoạn thơ dưới đây có tác dụng gì?

Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi

Đâu ruồng tre mát thở yên vui

Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn

Đâu những nương khoai sắn ngọt bùi?

 • A

  Diễn tả tình yêu đời, yêu người tha thiết

 • B

  Diễn tả tâm trạng cô đơn, trống trải trong lòng nhà thơ

 • C

  Diễn tả tiếng than khắc khoải, niềm thương nhớ trào dâng trong lòng nhà thơ

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Điệp cấu trúc “Đâu…”

- Tác dụng: Tiếng than khắc khoải, niềm thương nhớ trào dâng trong lòng nhà thơ, tiếng lòng của con người tha thiết yêu đời.

Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cảnh lao tù của tác giả được thể hiện qua hai câu thơ nào trong bài thơ Nhớ đồng?

Gì sâu bằng những trưa thương nhớ

Hiu quạnh bên trong một tiếng hò!

Tôi thu tất cả trong thầm lặng

Như cánh chim buồn nhớ gió mây.

Vẩn vơ theo mãi vòng quanh quẩn

Muốn thoát, than ôi mãi chẳng rời

Cho tới chừ đây, tới chừ đây

Tôi mơ qua của khám bao ngày

Đáp án

Cho tới chừ đây, tới chừ đây

Tôi mơ qua của khám bao ngày

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Cảnh lao tù của tác giả được thể hiện qua hai câu thơ:

Cho tới chừ đây, tới chừ đây

Tôi mơ qua cửa khám bao ngày

Câu 5 :

Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thớ dưới đây:

“Đâu dáng hình quen, đâu cả rồi

Sao mà cách biệt, quá xa xôi

Chao ôi thương nhớ, chao thương nhớ

Ôi mẹ già đơn chiếc ơi!”

 • A

  Nói giảm nói tránh

 • B

  Điệp từ

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Nhân hóa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật điệp từ: Đâu, chao, thương

=> Phản ánh tâm trạng buồn thương, nhớ nhung đến cồn cào và nỗi cô đơn cực điểm của nhà thơ trong cảnh tù đầy.

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Những câu thơ được dùng làm điệp khúc cho bài thơ Nhớ đồng?

Gì sâu bằng những trưa thương nhớ

Hiu quạnh bên trong một tiếng hò!

Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh

Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Những câu thơ được dùng làm điệp khúc cho bài thơ Nhớ đồng:

Gì sâu bằng những trưa thương nhớ

Hiu quạnh bên trong một tiếng hò!

***

Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh

Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi

Câu 7 :

Đâu những hồn thân tự thuở xưa

Những hồn quen dãi gió dầm mưa

Những hồn chất phác hiền như đất

Khoai sắn tình quê rất thiệt thà!

Trong đoạn thơ trên, “hồn thân” tác giả Tố Hữu nhớ đến là ai?

 • A

  Người mẹ già

 • B

  Người thân đã khuất

 • C

  Người cha

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

“Hồn thân”: những người thân đã khuất.

Câu 8 :

Đâu những ngày xưa, tôi nhớ tôi

Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời

Trong câu thơ trên, tác giả Tố Hữu nhớ tới ai?

 • A

  Nhớ người thân

 • B

  Nhớ mẹ

 • C

  Nhớ cha

 • D

  Nhớ chính bản thân mình

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả nhớ về chính bản thân mình của những ngày xa xưa, những ngày còn lang thang đi tìm chân lí, tìm lí tưởng sống cho cuộc đời mình. Đó là khi Tố Hữu còn phân vân trước những lựa chọn của cuộc đời:

Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước

Chọn một dòng hay để nước trôi

Câu 9 :

Tôi thu tất cả trong thầm lặng

Như cánh chim buồn nhớ gió mây

Đoạn thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  nhân hóa

 • B

  ẩn dụ

 • C

  hoán dụ

 • D

  so sánh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Nghệ thuật so sánh: Như cánh chim buồn nhớ gió mây.

Câu 10 :

Cho tới chừ đây, tới chừ đây

Tôi mơ qua cửa khám bao ngày

Tôi thu tất cả trong thầm lặng

Như cánh chim buồn nhớ gió mây.

Biện pháp so sánh trong đoạn thơ trên thể hiện tâm trạng gì của tác giả Tố Hữu?

 • A

  Niềm say mê lí tưởng

 • B

  Khát khao tự do và hành động

 • C

  Nỗi nhớ quê hương da diết

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Đoạn thơ thể hiện thân tình nỗi nhớ đồng, thực chất là nỗi nhớ quê hương, đất nước, đồng bào, đồng chí, đồng thời là khát khao tự do mãnh liệt của người chiến sĩ cách mạng sống trong cảnh tù đầy.

close