Trắc nghiệm bài Cha con nghĩa nặng - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Cha con nghĩa nặng của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Hồ Biểu Chánh

 • C

  Nguyễn Minh Châu

 • D

  Nguyễn Thi

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Tác phẩm Cha con nghĩa nặng thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Tiểu thuyết

Câu 3 :

Đoạn trích Cha con nghĩa nặng được trích từ chương thứ bao nhiêu của tiểu thuyết?

 • A

  Chương VII

 • B

  Chương VIII

 • C

  Chương IX

 • D

  Chương X

Câu 4 :

Tiểu thuyết Cha con nghĩa nặng xuất bản năm bao nhiêu?

 • A

  1929

 • B

  1930

 • C

  1931

 • D

  1932

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây?

Xuống tới cầu Mê Tức, phần thì mệt, phần thì mỏi cẳng, nên Trần Văn Sửu ngồi dựa cầu mà nghỉ. Trên trời trăng thanh vằng vặc; dưới sông dòng bích nao nao. Cảnh im lìm, mà lòng lại bồi hồi; con vui sướng, còn cha thì sầu não. […] Bây giờ mình biết rõ nó thương mình, nó còn kính trọng mình, mà nó lại gần được sung sướng hết thảy nữa, vậy thì nên chết rồi, chết mới quên hết được việc cũ, chết đặng hết buồn rầu cực khổ nữa”.

 • A

  Tâm trạng của Trần Văn Sửu trên cầu Mê Tức

 • B

  Cuộc gặp gỡ cảm động của hai cha con

 • C

  Hai cha con trở về Phú Tiên

 • D

  Trần Văn Sửu được ân xá

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Anh ta nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại. Anh ta thấy thị Lựu nằm ngay đơ trên bộ ván, miệng nhểu mấy giọt máu đỏ lòm, mắt hết thần mà còn mở trao tráo.[…] Như cha sợ họ gặp thôi thì cha lên chòi ruộng của con ở trong làng Phú Tiên, cha nằm đó mà chờ con. Con chạy về Giồng Ké thưa với ông ngoại một chút xíu rồi con trở lại liền”.

 • A

  Tâm trạng của Trần Văn Sửu trên cầu Mê Tức

 • B

  Cuộc gặp gỡ cảm động của hai cha con

 • C

  Hai cha con trở về Phú Tiên

 • D

  Trần Văn Sửu được ân xá

Câu 7 :

Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhân vật?

 • A

  Trần Văn Sửu

 • B

  Thị Lự

 • C

  Quyên

 • D

  Sung

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tiểu thuyết Cha con nghĩa nặng là tác phẩm thứ 51 của Hồ Biểu Chánh. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Giá trị nội dung của đoạn trích Cha con nghĩa nặng?

 • A

  Thể hiện vẻ đẹp của tình phụ tử và lòng hiếu thảo. Khẳng định những tình cảm tốt đẹp này là bài học đạo lí của muôn đời sau

 • B

  Sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình với tình yêu đất nước, giữa truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm Cha con nghĩa nặng?

 • A

  Tạo tình huống căng thẳng, mâu thuẫn được đẩy lên qua lời thoại

 • B

  Nghệ thuật kể truyện tự nhiên, hấp dẫn

 • C

  Ngôn ngữ mang sắc thái Nam Bộ

 • D

  Nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cha con nghĩa nặng của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Hồ Biểu Chánh

 • C

  Nguyễn Minh Châu

 • D

  Nguyễn Thi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu Chánh

Câu 2 :

Tác phẩm Cha con nghĩa nặng thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu Chánh

Câu 3 :

Đoạn trích Cha con nghĩa nặng được trích từ chương thứ bao nhiêu của tiểu thuyết?

 • A

  Chương VII

 • B

  Chương VIII

 • C

  Chương IX

 • D

  Chương X

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Cha con nghĩa nặng được trích từ chương thứ IX của tiểu thuyết Cha con nghĩa nặng.

Câu 4 :

Tiểu thuyết Cha con nghĩa nặng xuất bản năm bao nhiêu?

 • A

  1929

 • B

  1930

 • C

  1931

 • D

  1932

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cha con nghĩa nặng xuất bản năm 1929.

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây?

Xuống tới cầu Mê Tức, phần thì mệt, phần thì mỏi cẳng, nên Trần Văn Sửu ngồi dựa cầu mà nghỉ. Trên trời trăng thanh vằng vặc; dưới sông dòng bích nao nao. Cảnh im lìm, mà lòng lại bồi hồi; con vui sướng, còn cha thì sầu não. […] Bây giờ mình biết rõ nó thương mình, nó còn kính trọng mình, mà nó lại gần được sung sướng hết thảy nữa, vậy thì nên chết rồi, chết mới quên hết được việc cũ, chết đặng hết buồn rầu cực khổ nữa”.

 • A

  Tâm trạng của Trần Văn Sửu trên cầu Mê Tức

 • B

  Cuộc gặp gỡ cảm động của hai cha con

 • C

  Hai cha con trở về Phú Tiên

 • D

  Trần Văn Sửu được ân xá

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Tâm trạng Trần Văn Sửu trên cầu Mê Tức.

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Anh ta nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại. Anh ta thấy thị Lựu nằm ngay đơ trên bộ ván, miệng nhểu mấy giọt máu đỏ lòm, mắt hết thần mà còn mở trao tráo.[…] Như cha sợ họ gặp thôi thì cha lên chòi ruộng của con ở trong làng Phú Tiên, cha nằm đó mà chờ con. Con chạy về Giồng Ké thưa với ông ngoại một chút xíu rồi con trở lại liền”.

 • A

  Tâm trạng của Trần Văn Sửu trên cầu Mê Tức

 • B

  Cuộc gặp gỡ cảm động của hai cha con

 • C

  Hai cha con trở về Phú Tiên

 • D

  Trần Văn Sửu được ân xá

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cuộc gặp gỡ cảm động của hai cha con.

Câu 7 :

Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhân vật?

 • A

  Trần Văn Sửu

 • B

  Thị Lự

 • C

  Quyên

 • D

  Sung

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của Trần Văn Sửu – một người nông dân hiền lành, lương thiện.

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tiểu thuyết Cha con nghĩa nặng là tác phẩm thứ 51 của Hồ Biểu Chánh. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Tiểu thuyết Cha con nghĩa nặng là tác phẩm thứ 15 của Hồ Biểu Chánh

Câu 9 :

Giá trị nội dung của đoạn trích Cha con nghĩa nặng?

 • A

  Thể hiện vẻ đẹp của tình phụ tử và lòng hiếu thảo. Khẳng định những tình cảm tốt đẹp này là bài học đạo lí của muôn đời sau

 • B

  Sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình với tình yêu đất nước, giữa truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nội dung: Thể hiện vẻ đẹp của tình phụ tử và lòng hiếu thảo. Khẳng định những tình cảm tốt đẹp này là bài học đạo lí của muôn đời sau.

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm Cha con nghĩa nặng?

 • A

  Tạo tình huống căng thẳng, mâu thuẫn được đẩy lên qua lời thoại

 • B

  Nghệ thuật kể truyện tự nhiên, hấp dẫn

 • C

  Ngôn ngữ mang sắc thái Nam Bộ

 • D

  Nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Tạo tình huống căng thẳng, mâu thuẫn được đẩy lên qua lời thoại

- Nghệ thuật kể truyện tự nhiên, hấp dẫn

- Ngôn ngữ mang sắc thái Nam Bộ

close