Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Tố Hữu Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tố Hữu sinh ra ở đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Thừa Thiên Huế

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Tố Hữu sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình Nho học

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tố Hữu được kết nạp vào Đảng sau Cách mạng tháng Tám.

Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Tố Hữu?

 • A

  Ra trận

 • B

  Máu và hoa

 • C

  Đau thương

 • D

  Một tiếng đờn

Câu 5 :

Đáp án nào dưới đây không phải nội dung thơ Tố Hữu?

 • A

  Tính triết lý, suy tưởng.

 • B

  Trữ tình chính trị.

 • C

  Khuynh hướng sử thi.

 • D

  Tư tưởng thời đại, tình cảm lớn của con người, những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về nghệ thuật thơ Tố Hữu đúng hay sai?

“Thơ Tố Hữu mang tính dân tộc đậm đà”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Đáp án nào dưới đây không phải phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu?

 • A

  Sử dụng thể thơ dân tộc

 • B

  Sử dụng cách nói dân gian

 • C

  Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và trào phúng

 • D

  Thơ giàu tính nhạc

Câu 8 :

Tác phẩm nào đánh dấu chặng đường đầu 10 năm thơ Tố Hữu?

 • A

  Từ ấy

 • B

  Việt Bắc

 • C

  Ra trận

 • D

  Máu và hoa

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đánh giá sau đây về nhà thơ Tố Hữu đúng hay sai?

“Con người chính trị và con người nhà thơ thống nhất chặt chẽ, sự nghiệp thơ gắn liền với sự nghiệp Cách mạng”.

Đúng
Sai
Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây là sáng tác của Tố Hữu?

 • A

  Còn chơi

 • B

  Ta với ta

 • C

  Đau thương

 • D

  Lửa thiêng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tố Hữu sinh ra ở đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Thừa Thiên Huế

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu sinh ra ở làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Câu 2 :

Tố Hữu sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình Nho học

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu sinh ra trong một gia đình Nho học ở Huế, vùng đất cố đô thơ mộng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa dân gian.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tố Hữu được kết nạp vào Đảng sau Cách mạng tháng Tám.

Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Tố Hữu được kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1938.

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Tố Hữu?

 • A

  Ra trận

 • B

  Máu và hoa

 • C

  Đau thương

 • D

  Một tiếng đờn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đau thương – Hàn Mặc Tử

Câu 5 :

Đáp án nào dưới đây không phải nội dung thơ Tố Hữu?

 • A

  Tính triết lý, suy tưởng.

 • B

  Trữ tình chính trị.

 • C

  Khuynh hướng sử thi.

 • D

  Tư tưởng thời đại, tình cảm lớn của con người, những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung thơ Tố Hữu:

- Mang tính chất trữ tình chính trị sâu sắc

- Mang tính sử thi

- Mang tư tưởng lớn của thời đại, những tình cảm lớn của con người, những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về nghệ thuật thơ Tố Hữu đúng hay sai?

“Thơ Tố Hữu mang tính dân tộc đậm đà”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Thơ Tố Hữu mang tính dân tộc đậm đà.

Câu 7 :

Đáp án nào dưới đây không phải phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu?

 • A

  Sử dụng thể thơ dân tộc

 • B

  Sử dụng cách nói dân gian

 • C

  Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và trào phúng

 • D

  Thơ giàu tính nhạc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thơ Tố Hữu mang tính dân tộc rất đậm đà:

- Sử dụng thể thơ dân tộc

- Sử dụng cách nói dân gian

- Thơ giàu tính nhạc

Câu 8 :

Tác phẩm nào đánh dấu chặng đường đầu 10 năm thơ Tố Hữu?

 • A

  Từ ấy

 • B

  Việt Bắc

 • C

  Ra trận

 • D

  Máu và hoa

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập thơ Từ ấy (1937 – 1946) : đánh dấu chặng đường 10 năm thơ Tố Hữu, cũng là 10 năm hoạt động cách mạng từ giác ngộ, thử thách đến trưởng thành của người thanh niên cách mạng.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đánh giá sau đây về nhà thơ Tố Hữu đúng hay sai?

“Con người chính trị và con người nhà thơ thống nhất chặt chẽ, sự nghiệp thơ gắn liền với sự nghiệp Cách mạng”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại đường cách mạng, đường thơ Tố Hữu

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Con người chính trị và con người nhà thơ thống nhất chặt chẽ, sự nghiệp thơ gắn liền với sự nghiệp Cách mạng.

Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây là sáng tác của Tố Hữu?

 • A

  Còn chơi

 • B

  Ta với ta

 • C

  Đau thương

 • D

  Lửa thiêng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta với ta  (1999) – Tố Hữu

close