Trắc nghiệm Vài nét về Chu Mạnh Trinh Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tên hiệu của Chu Mạnh Trinh là:

 • A

  Trúc Vân

 • B

  Bạch Vân Cư Sĩ

 • C

  Thanh Hiên

 • D

  Ngộ Trai

Câu 2 :

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Chu Mạnh Trinh?

 • A

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương.

 • B

  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 • C

  Làng Vân Đình, tổng Phương Đình, tỉnh Hà Đông.

 • D

  Làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu.

Câu 3 :

Cha của Chu Mạnh Trinh là:

 • A

  Chu Duy Tĩnh, kiến trúc sư nổi tiếng lúc bấy giờ

 • B

  Chu Duy Tĩnh, từng làm quan đến chức Ngự sử

 • C

  Chu Dũy Tĩnh, một sĩ phu yêu nước

 • D

  Chu Duy Tĩnh,  nhà thơ nổi tiếng

Câu 4 :

Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ vào khoa thi nào?

 • A

  Khoa Tân Mùi

 • B

   Khoa Mậu Tí

 • C

  Khoa Nhâm Thìn

 • D

  Khoa Đinh Dậu

Câu 5 :

Chu Mạnh Trinh là con người như thế nào?

 • A

  Công minh chính trực

 • B

  Thông minh

 • C

  Tài hoa

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Chu Mạnh Trinh có tài về:

 • A

  Thơ Nôm

 • B

  Thơ Hán

 • C

  Hát nói

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Chu Mạnh Trinh còn có tài về kiến trúc. Ngôi chùa nào ông đã từng tham gia trùng tu?

 • A

  Chùa Bái Đính

 • B

  Chùa Ba Vàng

 • C

  Chùa Yên Tử

 • D

  Chùa Thiên Trù

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tên hiệu của Chu Mạnh Trinh là:

 • A

  Trúc Vân

 • B

  Bạch Vân Cư Sĩ

 • C

  Thanh Hiên

 • D

  Ngộ Trai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chu Mạnh Trinh hiệu là Trúc Vân.

Câu 2 :

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Chu Mạnh Trinh?

 • A

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương.

 • B

  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 • C

  Làng Vân Đình, tổng Phương Đình, tỉnh Hà Đông.

 • D

  Làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chu Mạnh Trinh là người làng Mễ Sở, tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu (nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Câu 3 :

Cha của Chu Mạnh Trinh là:

 • A

  Chu Duy Tĩnh, kiến trúc sư nổi tiếng lúc bấy giờ

 • B

  Chu Duy Tĩnh, từng làm quan đến chức Ngự sử

 • C

  Chu Dũy Tĩnh, một sĩ phu yêu nước

 • D

  Chu Duy Tĩnh,  nhà thơ nổi tiếng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cha là Chu Duy Tĩnh, từng làm quan đến chức Ngự sử

Câu 4 :

Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ vào khoa thi nào?

 • A

  Khoa Tân Mùi

 • B

   Khoa Mậu Tí

 • C

  Khoa Nhâm Thìn

 • D

  Khoa Đinh Dậu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khoa thị Hội năm Nhâm Thìn (1892), Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ

Câu 5 :

Chu Mạnh Trinh là con người như thế nào?

 • A

  Công minh chính trực

 • B

  Thông minh

 • C

  Tài hoa

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chu Mạnh Trinh từ bé đã nổi tiếng thông minh, có tài văn chương. Ông còn là người công minh chính trực. Có lần, ông đã phạt đánh roi một tu sĩ người Pháp cậy thế lộng hành.

Câu 6 :

Chu Mạnh Trinh có tài về:

 • A

  Thơ Nôm

 • B

  Thơ Hán

 • C

  Hát nói

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chu Mạnh Trinh có tài làm thơ Nôm

Câu 7 :

Chu Mạnh Trinh còn có tài về kiến trúc. Ngôi chùa nào ông đã từng tham gia trùng tu?

 • A

  Chùa Bái Đính

 • B

  Chùa Ba Vàng

 • C

  Chùa Yên Tử

 • D

  Chùa Thiên Trù

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông đã từng tham gia trùng tu chùa Thiên Trù trong quần thể Hương Sơn

close