Trắc nghiệm bài Tinh thần thể dục - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Chính quyền tay sai bắt người dân phải đi xem môn thể thao nào?

 • A

  Đá bóng

 • B

  Cầu lông

 • C

  Bóng chuyền

 • D

  Quần vợt

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 2 :

Tình huống truyện của truyện ngắn Tinh thần thể dục là:

 • A

  Những mâu thuẫn trào phúng giữa bản chất và hiện tượng của phong trào thể dục mà thực dân Pháp đề ra.

 • B

  Những mâu thuẫn trào phúng giữa hình thức và nội dung của phong trào thể dục mà thực dân Pháp đề ra.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mâu thuẫn trào phúng cơ bản của truyện Tinh thần thể dục là mâu thuẫn giữa chính quyền với người dân nghèo, giữa sự khuếch trương của bọn quan lại thực dân phong kiến với ước mong của nhân dân, giữa sự lùng sục ráo riết của thực dân với sự trốn tránh đến cùng cực của nhân dân.

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Lời thoại sau là của nhân vật nào trong truyện ngắn Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan?

Đối với ông nghị, con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm. Con không dám nói sai lời, vì là chỗ con nhờ vả quanh năm. Nếu không, vợ con con chết đói”

 • A

  Bác Phô

 • B

  Anh Mịch

 • C

  Bà cụ Phó Bính

 • D

  Thằng Cò

Câu 5 :

Vì sao anh Mịch lại van xin ông lí tha cho không phải đi xem đá bóng?

 • A

  Vì anh Mịch bị ốm

 • B

  Vì con anh Mịch bị ốm

 • C

  Vì anh phải đi làm trả nợ cho ông nghị

 • D

  Vì anh phải đi làm ruộng

Câu 6 :

Lời thoại sau là của nhân vật nào trong truyện ngắn Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan?

“- Lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mấy lại sợ thầy mắng chửi nên không dám đến kêu. Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội”

 • A

  Bác Phô

 • B

  Anh Mịch

 • C

  Bà cụ Phó Bính

 • D

  Thằng Cò

Câu 7 :

Vì sao bác Phô gái lại van xin ông lí tha cho chồng không phải đi xem đá bóng?

 • A

  Vì con bác Phô bị ốm

 • B

  Vì hai vợ chồng phải đi làm trả nợ cho ông nghị

 • C

  Vì hai vợ chồng bác Phô phải đi làm ruộng

 • D

  Vì chồng bác Phô gái bị ốm

Câu 8 :

Nhân vật nào trong truyện Tinh thần thể dục đã đút lót cho ông lí ba hào để không phải đi xem đá bóng?

 • A

  Bác Phô

 • B

  Anh Mịch

 • C

  Bà cụ Phó Bính

 • D

  Thằng Cò

Câu 9 :

Vì sao Thằng Cò phải van xin để không bị bắt đi xem đá bóng?

 • A

  Vì phải đi làm nuôi con

 • B

  Vì không có quần áo mặc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 10 :

Qua truyện ngắn Tinh thần thể dục, tác giả Nguyễn Công Hoan đã bày tỏ thái độ gì?

 • A

  Châm biếm, đả kích chính quyền thực dân và bọn phong kiến tay sai

 • B

  Cảm thông, chia sẽ với người nghèo khổ, những nạn nhận của phong trào thể dục.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chính quyền tay sai bắt người dân phải đi xem môn thể thao nào?

 • A

  Đá bóng

 • B

  Cầu lông

 • C

  Bóng chuyền

 • D

  Quần vợt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Chính quyền tay sai bắt nhân dân đi cổ vũ đá bóng.

Câu 2 :

Tình huống truyện của truyện ngắn Tinh thần thể dục là:

 • A

  Những mâu thuẫn trào phúng giữa bản chất và hiện tượng của phong trào thể dục mà thực dân Pháp đề ra.

 • B

  Những mâu thuẫn trào phúng giữa hình thức và nội dung của phong trào thể dục mà thực dân Pháp đề ra.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tình huống truyện độc đáo đã thể hiện được mâu thuẫn, tính trào phúng giữa bản chất và hiện tượng, giữa nội dung và hình thức của phong trào thể dục thể thao do Pháp đề ra.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mâu thuẫn trào phúng cơ bản của truyện Tinh thần thể dục là mâu thuẫn giữa chính quyền với người dân nghèo, giữa sự khuếch trương của bọn quan lại thực dân phong kiến với ước mong của nhân dân, giữa sự lùng sục ráo riết của thực dân với sự trốn tránh đến cùng cực của nhân dân.

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Mâu thuẫn trào phúng cơ bản của truyện Tinh thần thể dục là mâu thuẫn giữa chính quyền với người dân nghèo, giữa sự khuếch trương của bọn quan lại thực dân phong kiến với ước mong của nhân dân, giữa sự lùng sục ráo riết của thực dân với sự trốn tránh đến cùng cực của nhân dân.

Câu 4 :

Lời thoại sau là của nhân vật nào trong truyện ngắn Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan?

Đối với ông nghị, con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm. Con không dám nói sai lời, vì là chỗ con nhờ vả quanh năm. Nếu không, vợ con con chết đói”

 • A

  Bác Phô

 • B

  Anh Mịch

 • C

  Bà cụ Phó Bính

 • D

  Thằng Cò

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Lời thoại trên là của anh Mịch van xin ông lí không đi xem đá bóng.

Câu 5 :

Vì sao anh Mịch lại van xin ông lí tha cho không phải đi xem đá bóng?

 • A

  Vì anh Mịch bị ốm

 • B

  Vì con anh Mịch bị ốm

 • C

  Vì anh phải đi làm trả nợ cho ông nghị

 • D

  Vì anh phải đi làm ruộng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Anh Mịch van xin ông lí tha cho không phải đi xem đá bóng bởi anh còn phải đi làm trừ nợ cho ông nghị.

Câu 6 :

Lời thoại sau là của nhân vật nào trong truyện ngắn Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan?

“- Lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mấy lại sợ thầy mắng chửi nên không dám đến kêu. Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội”

 • A

  Bác Phô

 • B

  Anh Mịch

 • C

  Bà cụ Phó Bính

 • D

  Thằng Cò

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Lời thoại trên là của bác Phô gái xin ông lí tha cho chồng không phải đi xem đá bóng.

Câu 7 :

Vì sao bác Phô gái lại van xin ông lí tha cho chồng không phải đi xem đá bóng?

 • A

  Vì con bác Phô bị ốm

 • B

  Vì hai vợ chồng phải đi làm trả nợ cho ông nghị

 • C

  Vì hai vợ chồng bác Phô phải đi làm ruộng

 • D

  Vì chồng bác Phô gái bị ốm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vì chồng bác Phô gái bị ốm “chưa cắt cơn”.

Câu 8 :

Nhân vật nào trong truyện Tinh thần thể dục đã đút lót cho ông lí ba hào để không phải đi xem đá bóng?

 • A

  Bác Phô

 • B

  Anh Mịch

 • C

  Bà cụ Phó Bính

 • D

  Thằng Cò

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bà cụ Phó Bính đã đút lót cho ông lí ba hào để con bà không phải đi xem đá bóng. Đây cũng chính là dịp để bọn chức dịch kì hào như ông lí “đục nước béo cò”.

Câu 9 :

Vì sao Thằng Cò phải van xin để không bị bắt đi xem đá bóng?

 • A

  Vì phải đi làm nuôi con

 • B

  Vì không có quần áo mặc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thằng Cò ôm con trốn trong đống rơm cũng bị lôi ra. Anh van xin: Tôi đi thì mất cả ngày, mà mất buổi làm thì tôi với cháu nhịn đói; Mấy lị tôi không mượn đâu được quần áo.

Câu 10 :

Qua truyện ngắn Tinh thần thể dục, tác giả Nguyễn Công Hoan đã bày tỏ thái độ gì?

 • A

  Châm biếm, đả kích chính quyền thực dân và bọn phong kiến tay sai

 • B

  Cảm thông, chia sẽ với người nghèo khổ, những nạn nhận của phong trào thể dục.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Hoan đã chĩa tiếng cười châm biếm, đả kích bọn thực dân và phong kiến tay sai. Mặt khác, tác giả bày tỏ sự cảm thông, chia sẽ với nỗi khổ của người dân nghèo, nạn nhân của phong trào thể dục.

close