Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ăng-ghen Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Ăng-ghen là nhà triết học của quốc gia nào?

 • A

  Nga

 • B

  Đức

 • C

  Pháp

 • D

  Ba Lan

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ăng-ghen là nhà triết học của Đức.

Câu hỏi 2 :

Ăng-ghen sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nô lệ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình chủ xưởng dệt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ăng-ghen sinh ra trong một gia đình chủ xưởng dệt.

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Ăng-ghen đúng hay sai?

“Ăng-ghen là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào dân chủ tư sản thế giới”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Ăng-ghen là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới  và Quốc tế cộng sản.

Câu hỏi 4 :

Tác phẩm nào dưới đây là  không phải tác phẩm Ăng-ghen sáng tác cùng với Các Mác:

 • A

  Gia đình thánh

 • B

  Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

 • C

  Những yêu sách của Đảng cộng sản Đức

 • D

  Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm sáng tác cùng với Các Mác:

- Gia đình thánh

- Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

- Những yêu sách của Đảng cộng sản Đức

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức của Ăng-gen được sáng tác vào những năm cuối đời của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức (1894) – Ăng-ghen

close