Trắc nghiệm bài Chiều xuân - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Chiều xuân của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Xuân Quỳnh

 • C

  Hàn Mặc Tử

 • D

  Anh Thơ

Câu 2 :

Tác phẩm Chiều xuân của Anh Thơ thuộc thể loại nào?

 • A

  truyện thơ

 • B

  hồi kí

 • C

  thơ

 • D

  truyện ngắn

Câu 3 :

Chiều xuân được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Bức tranh quê

 • B

  Đau thương

 • C

  Kể chuyện vũ Lăng

 • D

  Riêng chung

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Chiều xuân của Anh Thơ đúng hay sai?

“Bài Chiều xuân được rút ra từ tập Bức tranh quê, tập thơ cuối cùng của Anh  Thơ.”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Bài thơ Chiều xuân được sáng tác theo thể thơ nào?

 • A

  5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  7 chữ

 • D

  8 chữ

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Mưa đổ bụi êm đềm trên bến vắng

Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;

Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng

Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời

(Chiều xuân – Lai Tân)

Cảnh ngày xuân trên bến vắng

Ngày xuân trên con đê

Cảnh xuân trên ruộng lúa

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây:

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,

Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;

Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,

Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

(Chiều xuân – Anh Thơ)

Cảnh ngày xuân trên bến vắng

Ngày xuân trên con đê

Cảnh xuân trên ruộng lúa

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây:

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,

Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,

Làm giật mình một cô nàng yếm thắm

Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

(Chiều xuân – Anh Thơ)

Cảnh ngày xuân trên bến vắng

Ngày xuân trên con đê

Cảnh xuân trên ruộng lúa

Câu 9 :

Giá trị nội dung của bài thơ Chiều xuân – Anh Thơ:

 • A

  Bức tranh phong cảnh, cũng là bức tranh tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của tác giả trong một mối tình xa xăm, vô vọng

 • B

  Tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người

 • C

  Bức tranh quê vào mùa xuân tĩnh lặng, êm đềm, thơ mộng, buồn phảng phất chìm trong mưa xuân

 • D

  Bức tranh sông nước buồn vắng, tĩnh lặng trong chiều xuân.

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của bài thơ Chiều xuân?

 • A

  Hình ảnh biểu hiện nội tâm

 • B

  Nghệ thuật lấy động tả tĩnh

 • C

  Hình ảnh gần gũi, quen thuộc

 • D

  Ngôn ngữ giàu chất tạo hình

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Chiều xuân của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Xuân Quỳnh

 • C

  Hàn Mặc Tử

 • D

  Anh Thơ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chiều xuân – Anh Thơ

Câu 2 :

Tác phẩm Chiều xuân của Anh Thơ thuộc thể loại nào?

 • A

  truyện thơ

 • B

  hồi kí

 • C

  thơ

 • D

  truyện ngắn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Chiều xuân – Anh Thơ

Câu 3 :

Chiều xuân được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Bức tranh quê

 • B

  Đau thương

 • C

  Kể chuyện vũ Lăng

 • D

  Riêng chung

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chiều xuân được trích trong tập Bức tranh quê

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Chiều xuân của Anh Thơ đúng hay sai?

“Bài Chiều xuân được rút ra từ tập Bức tranh quê, tập thơ cuối cùng của Anh  Thơ.”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Bài Chiều xuân được rút ra từ tập Bức tranh quê, tập thơ đầu tay của Anh  Thơ.

Câu 5 :

Bài thơ Chiều xuân được sáng tác theo thể thơ nào?

 • A

  5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  7 chữ

 • D

  8 chữ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: 8 chữ

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Mưa đổ bụi êm đềm trên bến vắng

Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;

Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng

Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời

(Chiều xuân – Lai Tân)

Cảnh ngày xuân trên bến vắng

Ngày xuân trên con đê

Cảnh xuân trên ruộng lúa

Đáp án

Cảnh ngày xuân trên bến vắng

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cảnh ngày xuân trên bến vắng

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây:

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,

Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;

Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,

Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

(Chiều xuân – Anh Thơ)

Cảnh ngày xuân trên bến vắng

Ngày xuân trên con đê

Cảnh xuân trên ruộng lúa

Đáp án

Ngày xuân trên con đê

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Ngày xuân trên con đê.

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây:

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,

Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,

Làm giật mình một cô nàng yếm thắm

Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

(Chiều xuân – Anh Thơ)

Cảnh ngày xuân trên bến vắng

Ngày xuân trên con đê

Cảnh xuân trên ruộng lúa

Đáp án

Cảnh xuân trên ruộng lúa

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cảnh xuân trên ruộng lúa.

Câu 9 :

Giá trị nội dung của bài thơ Chiều xuân – Anh Thơ:

 • A

  Bức tranh phong cảnh, cũng là bức tranh tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của tác giả trong một mối tình xa xăm, vô vọng

 • B

  Tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người

 • C

  Bức tranh quê vào mùa xuân tĩnh lặng, êm đềm, thơ mộng, buồn phảng phất chìm trong mưa xuân

 • D

  Bức tranh sông nước buồn vắng, tĩnh lặng trong chiều xuân.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Bức tranh quê vào mùa xuân tĩnh lặng, êm đềm, thơ mộng, buồn phảng phất chìm trong chiều mưa xuân.

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của bài thơ Chiều xuân?

 • A

  Hình ảnh biểu hiện nội tâm

 • B

  Nghệ thuật lấy động tả tĩnh

 • C

  Hình ảnh gần gũi, quen thuộc

 • D

  Ngôn ngữ giàu chất tạo hình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Nghệ thuật lấy động tả tĩnh

- Ngôn ngữ giàu chất tạo hình

- Hình ảnh gần gũi, quen thuộc

close