Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Bính Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Bính sinh ra ở đâu?

 • A

  Nam Định

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hải Dương

 • D

  Ninh Bình

Câu 2 :

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nhà nho nghèo

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Bính đúng hay sai?

“Nguyễn Bính mồ côi cha rất sớm, 10 tuổi đã phải theo mẹ lên Hà Nội kiếm sống”.

Đúng
Sai
Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Bính đúng hay sai?

“Năm 19 tuổi (1937), Nguyễn Bính được nhận giải Khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Nguyễn Bính chịu ảnh hưởng bởi nền văn học nào?

 • A

  Văn học Châu Âu

 • B

  Văn học phương Tây

 • C

  Văn học dân tộc

 • D

  Văn học Pháp

Câu 6 :

Nguyễn Bính được mệnh danh là:

 • A

  Nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới

 • B

  Ông hoàng thơ tình

 • C

  Lá cờ đầu của thơ ca cách mạng

 • D

  Thi sĩ của đồng quê

Câu 7 :

Nguyễn Bính được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1999

 • B

  2000

 • C

  2001

 • D

  2002

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Nguyễn Bính?

 • A

  Duyên kì ngộ

 • B

  Tâm hồn tôi

 • C

  Lỡ bước sang ngang

 • D

  Mười hai bến nước

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Nguyễn Bính trước Cách mạng tháng Tám?

 • A

  Tâm hồn tôi

 • B

  Đêm sao sáng

 • C

  Lỡ bước sang ngang

 • D

  Mười hai bến nước

Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Bính sau Cách mạng tháng Tám?

 • A

  Ông lão mài gươm

 • B

  Gửi người vợ miền Nam

 • C

  Cây đàn tì bà

 • D

  Đêm sao sáng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Bính sinh ra ở đâu?

 • A

  Nam Định

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hải Dương

 • D

  Ninh Bình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Bính sinh ra ở làng Thiện Vĩnh, xã Đồng Đội, huyện Vụ Bản Điền, tỉnh Nam Định

Câu 2 :

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nhà nho nghèo

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình nhò nho nghèo.

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Bính đúng hay sai?

“Nguyễn Bính mồ côi cha rất sớm, 10 tuổi đã phải theo mẹ lên Hà Nội kiếm sống”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Nguyễn Bính mồ côi mẹ từ sớm, 10 tuổi đã phải theo anh lên Hà Nội kiếm sống.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Bính đúng hay sai?

“Năm 19 tuổi (1937), Nguyễn Bính được nhận giải Khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Năm 19 tuổi (1937), Nguyễn Bính được nhận giải Khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn.

Câu 5 :

Nguyễn Bính chịu ảnh hưởng bởi nền văn học nào?

 • A

  Văn học Châu Âu

 • B

  Văn học phương Tây

 • C

  Văn học dân tộc

 • D

  Văn học Pháp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong khi phần lớn các thi sĩ cùng thời chịu ảnh hưởng của thơ ca phương Tây thì Nguyễn Bính lại tìm về với hồn thơ dân tộc và hấp dẫn người đọc bởi hồn thơ này.

Câu 6 :

Nguyễn Bính được mệnh danh là:

 • A

  Nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới

 • B

  Ông hoàng thơ tình

 • C

  Lá cờ đầu của thơ ca cách mạng

 • D

  Thi sĩ của đồng quê

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Bính được mệnh danh là “thi sĩ của đồng quê”.

Câu 7 :

Nguyễn Bính được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1999

 • B

  2000

 • C

  2001

 • D

  2002

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Bính được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Nguyễn Bính?

 • A

  Duyên kì ngộ

 • B

  Tâm hồn tôi

 • C

  Lỡ bước sang ngang

 • D

  Mười hai bến nước

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Duyên kì ngộ - Hàn Mặc Tử.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Nguyễn Bính trước Cách mạng tháng Tám?

 • A

  Tâm hồn tôi

 • B

  Đêm sao sáng

 • C

  Lỡ bước sang ngang

 • D

  Mười hai bến nước

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đêm sao sáng (1962) – Nguyễn Bính.

Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Bính sau Cách mạng tháng Tám?

 • A

  Ông lão mài gươm

 • B

  Gửi người vợ miền Nam

 • C

  Cây đàn tì bà

 • D

  Đêm sao sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây đàn tì bà (1944) – Nguyễn Bính.

close