Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Huy Tưởng Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra ở đâu?

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Hà Nam

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nam Định

Câu 2 :

Nguyễn Huy Tưởng xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình nhà nho

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình có truyền thống yêu nước

Câu 3 :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A

  1944

 • B

  1945

 • C

  1946

 • D

  1947

Câu 4 :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng được nhận giải thưởng:

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kĩ thuật

 • C

  Giải thưởng Văn học ASEAN

 • D

  Giải thưởng Văn học

Câu 5 :

Nguyễn Huy Tưởng  có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại:

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Kịch

 • C

  Hồi kí

 • D

  Đáp án A và B

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là kịch của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Vũ Như Tô

 • B

  Con nai đen

 • C

  Bắc Sơn

 • D

  Những người ở lại

Câu 7 :

Tác phẩm Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Hồi kí

Câu 8 :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng:

 • A

  Khai thác các đề tài lịch sử, viết văn để bày tỏ lòng yêu nước.

 • B

  Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu

 • C

  Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Đáp án nào dưới đây không phải phomg cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng:

 • A

  Sáng tác giàu chất thơ

 • B

  Thường viết những truyện không có cốt truyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật.

 • C

  Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử

 • D

  Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Nam Cao đúng hay sai?

“Năm 1930, Nguyễn Huy Tưởng tham gia các hoạt động yêu nước của thanh niên học sinh ở Hải Phòng”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra ở đâu?

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Hà Nam

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nam Định

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng quê ở làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Câu 2 :

Nguyễn Huy Tưởng xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình nhà nho

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình có truyền thống yêu nước

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra trong một gia đình nhà nho.

Câu 3 :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A

  1944

 • B

  1945

 • C

  1946

 • D

  1947

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội Văn hóa cứu quốc năm 1945.

Câu 4 :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng được nhận giải thưởng:

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kĩ thuật

 • C

  Giải thưởng Văn học ASEAN

 • D

  Giải thưởng Văn học

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Câu 5 :

Nguyễn Huy Tưởng  có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại:

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Kịch

 • C

  Hồi kí

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại kịch và tiểu thuyết.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là kịch của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Vũ Như Tô

 • B

  Con nai đen

 • C

  Bắc Sơn

 • D

  Những người ở lại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Kịch Con nai đen – Nguyễn Đình Thi

Câu 7 :

Tác phẩm Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Hồi kí

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Sống mãi với thủ đô (1961) – Nguyễn Huy Tưởng.

Câu 8 :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng:

 • A

  Khai thác các đề tài lịch sử, viết văn để bày tỏ lòng yêu nước.

 • B

  Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu

 • C

  Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng: Bao trùm lên  sáng tác của nhà văn là nguồn cảm hứng lớn về lịch sử. Viết văn để bày tỏ lòng yêu nước, đó là triết lí sống và là quan điểm sáng tác của ông: “Phận sự một người tầm thường như tôi muốn tỏ lòng yêu nước thì chỉ có việc viết văn quốc ngữ thôi”.

Câu 9 :

Đáp án nào dưới đây không phải phomg cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng:

 • A

  Sáng tác giàu chất thơ

 • B

  Thường viết những truyện không có cốt truyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật.

 • C

  Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử

 • D

  Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng:

- Sáng tác giàu chất thơ

- Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử

- Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Nam Cao đúng hay sai?

“Năm 1930, Nguyễn Huy Tưởng tham gia các hoạt động yêu nước của thanh niên học sinh ở Hải Phòng”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Năm 1930, Nguyễn Huy Tưởng tham gia các hoạt động yêu nước của thanh niên học sinh ở Hải Phòng.

close