Trắc nghiệm bài Vội vàng - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Vội vàng của tác giả nào?

 • A

  Tản Đà

 • B

  Huy Cận

 • C

  Trường Giang

 • D

  Xuân Diệu

Câu 2 :

Vội vàng được tin trong tập thơ nào?

 • A

  Thơ thơ

 • B

  Gửi hương cho gió

 • C

  Mũi Cà Mau

 • D

  Riêng chung

Câu 3 :

Bài thơ Vội vàng được sáng tác theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn trường thiên

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Lục bát

 • D

  Tự do

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của bài thơ Vội vàng:

Thể hiện tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt

Thể hiện quan niệm mới mẻ về thời gian, về tuổi trẻ và hạnh phúc

Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 5 :

Đáp án nào dưới đây không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Vội vàng?

 • A

  Sự đan xen giữa cảm xúc nồng nàn với triết luận sâu sắc

 • B

  Giọng điệu say mê, sôi nổi

 • C

  Ngôn từ mới mẻ, hình ảnh sáng tạo

 • D

  Ngôn từ giản dị, sống đọng, hóm hỉnh

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Vội vàng được Xuân Diệu sáng tác để tặng Huy Cận. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Vội vàng đúng hay sai?

Vội vàng được in trong tập Thơ thơ, là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu sau Cách mạng tháng Tám”

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

“Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất;

Tôi muốn buộc gió

Cho hương đừng bay đi

[…]

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”.

(Vội vàng – Xuân Diệu)

Thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Xuân Diệu

Quan niệm về thời gian

Giải pháp tận hưởng cuộc đời trước sự chảy trôi của thời gian

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất

[…]

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…

(Vội vàng – Xuân Diệu)

Thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Xuân Diệu

Quan niệm về thời gian

Giải pháp tận hưởng cuộc đời trước sự chảy trôi của thời gian

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau:

“Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

[…]

Cho no nê thanh sắc của trời tươi;

- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

(Vội vàng – Xuân Diệu)

Thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Xuân Diệu

Quan niệm về thời gian

Giải pháp tận hưởng cuộc đời trước sự chảy trôi của thời gian

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Vội vàng của tác giả nào?

 • A

  Tản Đà

 • B

  Huy Cận

 • C

  Trường Giang

 • D

  Xuân Diệu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vội vàng – Xuân Diệu

Câu 2 :

Vội vàng được tin trong tập thơ nào?

 • A

  Thơ thơ

 • B

  Gửi hương cho gió

 • C

  Mũi Cà Mau

 • D

  Riêng chung

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Vội vàng được in trong tập Thơ thơ

Câu 3 :

Bài thơ Vội vàng được sáng tác theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn trường thiên

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Lục bát

 • D

  Tự do

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: tự do

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của bài thơ Vội vàng:

Thể hiện tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt

Thể hiện quan niệm mới mẻ về thời gian, về tuổi trẻ và hạnh phúc

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án

Cả hai đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính:

- Thể hiện tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt

- Thể hiện quan niệm mới mẻ về thời gian, về tuổi trẻ và hạnh phúc

Câu 5 :

Đáp án nào dưới đây không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Vội vàng?

 • A

  Sự đan xen giữa cảm xúc nồng nàn với triết luận sâu sắc

 • B

  Giọng điệu say mê, sôi nổi

 • C

  Ngôn từ mới mẻ, hình ảnh sáng tạo

 • D

  Ngôn từ giản dị, sống đọng, hóm hỉnh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Sự đan xen giữa cảm xúc nồng nàn với triết luận sâu sắc

- Giọng điệu say mê, sôi nổi

- Ngôn từ mới mẻ, hình ảnh sáng tạo

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Vội vàng được Xuân Diệu sáng tác để tặng Huy Cận. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Bài thơ Vội vàng được Xuân Diệu sáng tác để tặng Vũ Đình Liên.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Vội vàng đúng hay sai?

Vội vàng được in trong tập Thơ thơ, là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu sau Cách mạng tháng Tám”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Vội vàng được in trong tập Thơ thơ, là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

“Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất;

Tôi muốn buộc gió

Cho hương đừng bay đi

[…]

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”.

(Vội vàng – Xuân Diệu)

Thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Xuân Diệu

Quan niệm về thời gian

Giải pháp tận hưởng cuộc đời trước sự chảy trôi của thời gian

Đáp án

Thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Xuân Diệu

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Xuân Diệu.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất

[…]

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…

(Vội vàng – Xuân Diệu)

Thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Xuân Diệu

Quan niệm về thời gian

Giải pháp tận hưởng cuộc đời trước sự chảy trôi của thời gian

Đáp án

Quan niệm về thời gian

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Quan niệm về thời gian của Xuân Diệu

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau:

“Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

[…]

Cho no nê thanh sắc của trời tươi;

- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

(Vội vàng – Xuân Diệu)

Thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Xuân Diệu

Quan niệm về thời gian

Giải pháp tận hưởng cuộc đời trước sự chảy trôi của thời gian

Đáp án

Giải pháp tận hưởng cuộc đời trước sự chảy trôi của thời gian

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Giải pháp tận hưởng cuộc đời trước sự chảy trôi của thời gian

close