Trắc nghiệm Phân tích nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Những chi tiết nào dưới đây thể hiện tài viết chữ đẹp của Huấn Cao?

 • A

  “Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen là có cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó phải không?”

 • B

  “Chữ ông Huấn đẹp lắm, vuông lắm”

 • C

  “Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Những chi tiết nào dưới đây thể hiện tài viết chữ đẹp của Huấn Cao?

 • A

  “Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen là có cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó phải không?”

 • B

  “Chữ ông Huấn đẹp lắm, vuông lắm”

 • C

  “Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Huấn Cao là người nghệ sĩ tài hoa:

- Là người có “tài viết chữ rất nhanh, rất đẹp”. Hơn thế mỗi con chữ của Huấn Cao còn chứa đựng khát vọng, hoài bão tung hoành cả một đời người.

- “Chữ ông Huân đẹp lắm, vuông lắm”

- “Có được chữ ông Huấn là có được vật báu ở trên đời”

=> Ca ngợi nét tài hoa của Huấn Cao, Nguyễn Tuân đã thể hiện tư tưởng nghệ thuật của mình: kính trọng những con người tài hoa, tài tử, trân trọng nghệ thuật thư pháp cổ truyền của dân tộc

close