Trắc nghiệm Vài nét về Hồ Biểu Chánh Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Hồ Biểu Chánh sinh ra tại:

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Nghệ An

 • C

  Long An

 • D

  Tiền Giang

Câu 2 :

Hồ Biểu Chánh xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Xuất thân trong một gia đình nông dân

 • B

  Xuấn thân trong một gia đình công chức

 • C

  Xuất thân trong một gia đình công giáo

 • D

  Xuất thân trong một gia đình buôn bán nhỏ

Câu 3 :

Hồ Biểu Chánh học trung học ở đâu?

 • A

  Mỹ Tho

 • B

  Sài Gòn

 • C

  Tiền Giang

 • D

  Đáp án A và B

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hồ Biểu Chánh đúng hay sai?

“Năm 1905, Hồ Biểu Chánh đậu Thành chung rồi giữ nhiều chức vụ khác nhau như kỉ lục, thông ngôn, đốc phủ sử, chủ quận,…”

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Hồ Biểu Chánh đúng hay sai?

“Thuở nhỏ, ông học chữ Nho, sau học chữ quốc ngữ, làm công chức ở nhiều nơi, am hiểu sâu sắc cuộc sống và con người Bắc Bộ”

Đúng
Sai
Câu 6 :

Truyện dài đầu tay của Hồ Biểu Chánh là tác phẩm nào?

 • A

  Cay đắng mùi đời

 • B

  Một đóa hoa rừng

 • C

  U tình lục

 • D

  Tình anh em

Câu 7 :

Hồ Biểu Chánh viết truyện dài đầu tay năm bao nhiêu?

 • A

  1906

 • B

  1907

 • C

  1908

 • D

  1909

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Hồ Biểu Chánh đúng hay sai?

“Hồ Biểu Chánh sáng tác đều đặn, cần mẫn, thử sức trong nhiều lĩnh vực nhưng nổi tiếng hơn cả trong lĩnh vực truyện ngắn.”

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Hồ Biểu Chánh đúng hay sai?

“Ông để lại 64 cuốn tiểu thuyết đậm đặc dấu ấn của ông và con người Nam Bộ”

Đúng
Sai
Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Hồ Biểu Chánh?

 • A

  Cha con nghĩa nặng

 • B

  Con rồng tre

 • C

  Một đóa hoa rừng

 • D

  Công chúa kén chồng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hồ Biểu Chánh sinh ra tại:

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Nghệ An

 • C

  Long An

 • D

  Tiền Giang

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hồ Biểu Chánh quê ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Câu 2 :

Hồ Biểu Chánh xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Xuất thân trong một gia đình nông dân

 • B

  Xuấn thân trong một gia đình công chức

 • C

  Xuất thân trong một gia đình công giáo

 • D

  Xuất thân trong một gia đình buôn bán nhỏ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hồ Biểu Chánh xuất thân trong một gia đình nông dân ở Tiền Giang.

Câu 3 :

Hồ Biểu Chánh học trung học ở đâu?

 • A

  Mỹ Tho

 • B

  Sài Gòn

 • C

  Tiền Giang

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hồ Biểu Chánh học trung học ở Mỹ Tho và Sài Gòn.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Hồ Biểu Chánh đúng hay sai?

“Năm 1905, Hồ Biểu Chánh đậu Thành chung rồi giữ nhiều chức vụ khác nhau như kỉ lục, thông ngôn, đốc phủ sử, chủ quận,…”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Năm 1905, Hồ Biểu Chánh đậu Thành chung rồi giữ nhiều chức vụ khác nhau như kỉ lục, thông ngôn, đốc phủ sử, chủ quận,…

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Hồ Biểu Chánh đúng hay sai?

“Thuở nhỏ, ông học chữ Nho, sau học chữ quốc ngữ, làm công chức ở nhiều nơi, am hiểu sâu sắc cuộc sống và con người Bắc Bộ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Thuở nhỏ, ông học chữ Nho, sau học chữ quốc ngữ, làm công chức ở nhiều nơi, am hiểu sâu sắc cuộc sống và con người Nam Bộ

Câu 6 :

Truyện dài đầu tay của Hồ Biểu Chánh là tác phẩm nào?

 • A

  Cay đắng mùi đời

 • B

  Một đóa hoa rừng

 • C

  U tình lục

 • D

  Tình anh em

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1909, Hồ Biểu Chánh viết truyện dài đầu tay U tình lục bằng thể thơ lục bát.

Câu 7 :

Hồ Biểu Chánh viết truyện dài đầu tay năm bao nhiêu?

 • A

  1906

 • B

  1907

 • C

  1908

 • D

  1909

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1909, Hồ Biểu Chánh viết truyện dài đầu tay U tình lục bằng thể thơ lục bát.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Hồ Biểu Chánh đúng hay sai?

“Hồ Biểu Chánh sáng tác đều đặn, cần mẫn, thử sức trong nhiều lĩnh vực nhưng nổi tiếng hơn cả trong lĩnh vực truyện ngắn.”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Hồ Biểu Chánh sáng tác đều đặn, cần mẫn, thử sức trong nhiều lĩnh vực nhưng nổi tiếng hơn cả trong lĩnh vực tiểu thuyết, được xem là người đặt nền móng cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Hồ Biểu Chánh đúng hay sai?

“Ông để lại 64 cuốn tiểu thuyết đậm đặc dấu ấn của ông và con người Nam Bộ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông để lại 64 cuốn tiểu thuyết đậm đặc dấu ấn của ông và con người Nam Bộ

Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Hồ Biểu Chánh?

 • A

  Cha con nghĩa nặng

 • B

  Con rồng tre

 • C

  Một đóa hoa rừng

 • D

  Công chúa kén chồng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Con rừng tre – Nguyễn Ái Quốc

close