Trắc nghiệm Tìm hiểu về thể loại thơ, truyện Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm văn học được chia làm ba loại. Đó là:

 • A

  Tự sự, trữ tình, trào phúng

 • B

  Tự sữ, trữ tình, văn xuôi

 • C

  Trữ tình, kịch, thơ

 • D

  Tự sự, trữ tình, kịch

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Thể là hiện thực hóa của loại, lớn hơn loại”

Đúng
Sai
Câu 3 :

Loại trữ tình là:

 • A

  Lấy cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người làm đối tượng chủ yếu

 • B

  Dùng lời kể, lời miêu tả để xây dựng cốt truyện, khắc họa tính cách nhân vật, dựng lên những bức tranh về đời sống.

 • C

  Thông qua lời thoại và hành động của các nhân vật mà tái hiện các xung đột xã hội.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Loại tự sự là:

 • A

  Lấy cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người làm đối tượng chủ yếu

 • B

  Dùng lời kể, lời miêu tả để xây dựng cốt truyện, khắc họa tính cách nhân vật, dựng lên những bức tranh về đời sống.

 • C

  Thông qua lời thoại và hành động của các nhân vật mà tái hiện các xung đột xã hội.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Loại kịch là:

 • A

  Lấy cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người làm đối tượng chủ yếu

 • B

  Dùng lời kể, lời miêu tả để xây dựng cốt truyện, khắc họa tính cách nhân vật, dựng lên những bức tranh về đời sống.

 • C

  Thông qua lời thoại và hành động của các nhân vật mà tái hiện các xung đột xã hội.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Thể ngâm khúc thuộc loại nào?

 • A

  Tự sự

 • B

  Trữ tình

 • C

  Kịch

 • D

  Nghị luận

Câu 7 :

Thể kí thuộc loại nào?

 • A

  Tự sự

 • B

  Trữ tình

 • C

  Kịch

 • D

  Nghị luận

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Thơ là thể loại văn học phản ánh đời sống trong tính khách quan của nó qua con người, hành vi, sự kiện được miêu tả và kể lại bởi một người nào đó".

Đúng
Sai
Câu 9 :

Phân loại thơ theo nội dung biểu hiện có:

 • A

  Thơ trữ tình

 • B

  Thơ tự sự

 • C

  Thơ trào phúng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 :

Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến thuộc:

 • A

  Thơ trữ tình

 • B

  Thơ trào phúng

 • C

  Thơ tự sự

 • D

  Thơ văn xuôi

Câu 11 :

Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương thuộc thơ:

 • A

  Thơ trữ tình

 • B

  Thơ trào phúng

 • C

  Thơ tự sự

 • D

  Thơ văn xuôi

Câu 12 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phân loại theo cách thức tổ chức có thơ cách luật, thơ tự do và thơ tự sự. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 13 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Truyện là thể loại phản ánh đời sống trong tính khách quan của nó qua con người, hành vi, sự kiện được miêu ta và kể lại bởi một người nào đó. Phạm vi miêu tả của truyện không bị hạn chế bởi không gian và thời gian”

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 14 :

Truyện cổ tích thuộc:

 • A

  Văn học dân gian

 • B

  Văn học trung đại

 • C

  Văn học hiện đại

 • D

  Văn học cận hiện đại

Câu 15 :

Truyện hiện đại được phân ra thành:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm văn học được chia làm ba loại. Đó là:

 • A

  Tự sự, trữ tình, trào phúng

 • B

  Tự sữ, trữ tình, văn xuôi

 • C

  Trữ tình, kịch, thơ

 • D

  Tự sự, trữ tình, kịch

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Loại là phương thức tồn tại chung, là loại hình, chủng loại. Tác phẩm văn học được chia làm 3 loại: tự sự, trữ tình và kịch.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Thể là hiện thực hóa của loại, lớn hơn loại”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Thể (thể tài, thể loại, kiểu, dạng) là hiện thực hóa của loại, nhỏ hơn loại.

Câu 3 :

Loại trữ tình là:

 • A

  Lấy cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người làm đối tượng chủ yếu

 • B

  Dùng lời kể, lời miêu tả để xây dựng cốt truyện, khắc họa tính cách nhân vật, dựng lên những bức tranh về đời sống.

 • C

  Thông qua lời thoại và hành động của các nhân vật mà tái hiện các xung đột xã hội.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Loại trữ tình: Lấy cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người làm đối tượng chủ yếu.

Câu 4 :

Loại tự sự là:

 • A

  Lấy cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người làm đối tượng chủ yếu

 • B

  Dùng lời kể, lời miêu tả để xây dựng cốt truyện, khắc họa tính cách nhân vật, dựng lên những bức tranh về đời sống.

 • C

  Thông qua lời thoại và hành động của các nhân vật mà tái hiện các xung đột xã hội.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Loại tự sự: Dùng lời kể, lời miêu tả để xây dựng cốt truyện, khắc họa tính cách nhân vật, dựng lên những bức tranh về đời sống.

Câu 5 :

Loại kịch là:

 • A

  Lấy cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người làm đối tượng chủ yếu

 • B

  Dùng lời kể, lời miêu tả để xây dựng cốt truyện, khắc họa tính cách nhân vật, dựng lên những bức tranh về đời sống.

 • C

  Thông qua lời thoại và hành động của các nhân vật mà tái hiện các xung đột xã hội.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Loại kịch: Thông qua lời thoại và hành động của các nhân vật mà tái hiện các xung đột xã hội.

Câu 6 :

Thể ngâm khúc thuộc loại nào?

 • A

  Tự sự

 • B

  Trữ tình

 • C

  Kịch

 • D

  Nghị luận

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Loại trữ tình có các thể: thơ ca, ngâm khúc,…

Câu 7 :

Thể kí thuộc loại nào?

 • A

  Tự sự

 • B

  Trữ tình

 • C

  Kịch

 • D

  Nghị luận

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Loại tự sự có các thể: truyện, kí

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Thơ là thể loại văn học phản ánh đời sống trong tính khách quan của nó qua con người, hành vi, sự kiện được miêu tả và kể lại bởi một người nào đó".

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Thơ tác động đến người đọc bằng sự nhận thức cuộc sống, những liên tưởng, tưởng tượng phong phú. Thơ ca là tấm gương phản chiếu tâm hồn, là tiếng nói của tình cảm con người, những rung động của trái tim trước cuộc đời.

Câu 9 :

Phân loại thơ theo nội dung biểu hiện có:

 • A

  Thơ trữ tình

 • B

  Thơ tự sự

 • C

  Thơ trào phúng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phân loại thơ theo nội dung biểu hiện có thơ trữ tình, thơ tự sự và thơ trào phúng.

Câu 10 :

Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến thuộc:

 • A

  Thơ trữ tình

 • B

  Thơ trào phúng

 • C

  Thơ tự sự

 • D

  Thơ văn xuôi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến là bài thơ trữ tình, thể hiện sự cảm nhận và nghệ thuật tinh tế của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc mùa thu đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cho thấy tình yêu thiên nhiên, đất nước, tâm trạng thời thế và tài thơ Nôm của tác giả.

Câu 11 :

Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương thuộc thơ:

 • A

  Thơ trữ tình

 • B

  Thơ trào phúng

 • C

  Thơ tự sự

 • D

  Thơ văn xuôi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương là một bài thơ trào phúng.

Câu 12 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phân loại theo cách thức tổ chức có thơ cách luật, thơ tự do và thơ tự sự. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Phân loại thơ theo cách thức tổ chức có thơ cách luật (viết theo luậy đã định trước, như thơ lục bát, song thất lục bát,…), thơ tự do (không theo luật), thơ văn xuôi (câu thơ gần như văn xuôi nhưng có nhịp điệu).

Câu 13 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Truyện là thể loại phản ánh đời sống trong tính khách quan của nó qua con người, hành vi, sự kiện được miêu ta và kể lại bởi một người nào đó. Phạm vi miêu tả của truyện không bị hạn chế bởi không gian và thời gian”

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Truyện là thể loại phản ánh đời sống trong tính khách quan của nó qua con người, hành vi, sự kiện được miêu ta và kể lại bởi một người nào đó. Truyện thường có cốt truyện, nhân vật được miêu tả chi tiết, sống động gắn với hoàn cảnh. Phạm vi miêu tả của truyện không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Ngôn ngữ linh hoạt gắn với đời sống.

Câu 14 :

Truyện cổ tích thuộc:

 • A

  Văn học dân gian

 • B

  Văn học trung đại

 • C

  Văn học hiện đại

 • D

  Văn học cận hiện đại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện cổ tích thuộc văn học dân gian

Câu 15 :

Truyện hiện đại được phân ra thành:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong văn học hiện đại, theo quy mô văn bản và dung lượng hiện thực, người ta phân ra truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài.

close