Trắc nghiệm bài Tinh thần thể dục - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tinh thần thể dục của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Nguyễn Công Hoan

 • C

  Nguyễn Minh Châu

 • D

  Nguyễn Thi

Câu 2 :

Tác phẩm Tinh thần thể dục thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Tiểu thuyết

Câu 3 :

Truyện ngắn Tinh thần thể dục được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1938

 • B

  1949

 • C

  1940

 • D

  1941

Câu 4 :

Truyện ngắn Tinh thần thể dục được in trên tuần báo nào?

 • A

  Tiểu thuyết thứ năm

 • B

  Tiểu thuyết thứ sáu

 • C

  Tiểu thuyết thứ bảy

 • D

  Tiểu thuyết mới

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau (Trích Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan)

Có lính huyện mang trát quan về làng:

Quan tri huyện X.X. sức hương lí, xã Ngũ Vọng tuân cứ.

[…]

Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu.”

Trát quan về làng

Những người bị bắt đi xem đá bóng van xin ông lí

Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau (Trích Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan)

Anh Mịch nhăn nhó, nói:

- Lạy ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông nghị, kẻo ông ấy đánh chết.

[….]

- Mấy lị bao nhiêu người đều phải thế, chứ riêng gì bà. Bà bảo thằng Sang nắm cơm từ chiều hôm trước, chứ sáng hôm ấy mới thổi thì không kịp đâu.

- Vâng

Trát quan về làng

Những người bị bắt đi xem đá bóng van xin ông lí

Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau (Trích Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan)

Từ sáng tờ mờ hôm 29, ở sân đình làng Ngũ Vọng, đã có tiếng ông lí quát tháo om sòm:

- Thiếu những mười tám thằng kia à? Tuần đâu, đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đây. Chứ đã hẹn đi lại còn định chuồn phỏng!

[…]

- Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!

Trát quan về làng

Những người bị bắt đi xem đá bóng van xin ông lí

Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về truyện ngắn Tinh thần thể dục đúng hay sai?

“Truyện ngắn Tinh thần thể dục đề cao ý thức rèn luyện sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước”

Đúng
Sai
Câu 9 :

Giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Tinh thần thể dục là:

 • A

  Thủ pháp nói giễu

 • B

  Thủ pháp cường điệu

 • C

  Giọng điệu kể chuyện tự nhiên, hài hước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện ngắn Tinh thần thể dục ra đời năm 1938, khi thực dân Pháp rầm rộ cổ động “phong trào thể dục” nhằm đánh lạc hướng sự đấu tranh đòi độc lập, chủ quyền của tầng lớp thanh niên Việt Nam. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tinh thần thể dục của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Nguyễn Công Hoan

 • C

  Nguyễn Minh Châu

 • D

  Nguyễn Thi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan

Câu 2 :

Tác phẩm Tinh thần thể dục thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan

Câu 3 :

Truyện ngắn Tinh thần thể dục được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1938

 • B

  1949

 • C

  1940

 • D

  1941

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Tinh thần thể dục được sáng tác năm 1938.

Câu 4 :

Truyện ngắn Tinh thần thể dục được in trên tuần báo nào?

 • A

  Tiểu thuyết thứ năm

 • B

  Tiểu thuyết thứ sáu

 • C

  Tiểu thuyết thứ bảy

 • D

  Tiểu thuyết mới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Tinh thần thể dục đăng trên tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy, số 251, ra ngày 25/3/1939.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau (Trích Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan)

Có lính huyện mang trát quan về làng:

Quan tri huyện X.X. sức hương lí, xã Ngũ Vọng tuân cứ.

[…]

Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu.”

Trát quan về làng

Những người bị bắt đi xem đá bóng van xin ông lí

Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao

Đáp án

Trát quan về làng

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Trát quan về làng

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau (Trích Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan)

Anh Mịch nhăn nhó, nói:

- Lạy ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông nghị, kẻo ông ấy đánh chết.

[….]

- Mấy lị bao nhiêu người đều phải thế, chứ riêng gì bà. Bà bảo thằng Sang nắm cơm từ chiều hôm trước, chứ sáng hôm ấy mới thổi thì không kịp đâu.

- Vâng

Trát quan về làng

Những người bị bắt đi xem đá bóng van xin ông lí

Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao

Đáp án

Những người bị bắt đi xem đá bóng van xin ông lí

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Những người bị bắt đi xem đá bóng van xin ông lí.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau (Trích Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan)

Từ sáng tờ mờ hôm 29, ở sân đình làng Ngũ Vọng, đã có tiếng ông lí quát tháo om sòm:

- Thiếu những mười tám thằng kia à? Tuần đâu, đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đây. Chứ đã hẹn đi lại còn định chuồn phỏng!

[…]

- Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!

Trát quan về làng

Những người bị bắt đi xem đá bóng van xin ông lí

Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao

Đáp án

Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về truyện ngắn Tinh thần thể dục đúng hay sai?

“Truyện ngắn Tinh thần thể dục đề cao ý thức rèn luyện sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Giá trị nội dung: Tinh thần thể dục phê phán thỏi giả dối, chính sách lừa bịp mị dân của bọn cầm quyền thực dân phong kiến. Trong khi cuộc sống của nhân dân ta vô cùng khốn khổ thì chính quyền tay sai thực dân lại bày đặt những trò thể thao xa xỉ.

Câu 9 :

Giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Tinh thần thể dục là:

 • A

  Thủ pháp nói giễu

 • B

  Thủ pháp cường điệu

 • C

  Giọng điệu kể chuyện tự nhiên, hài hước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Tác giả đã dùng các thủ pháp nói giễu, cường điệu, giọng điệu kể chuyện tự nhiên hài hước để làm nên giá trị châm biếm của tác phẩm.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện ngắn Tinh thần thể dục ra đời năm 1938, khi thực dân Pháp rầm rộ cổ động “phong trào thể dục” nhằm đánh lạc hướng sự đấu tranh đòi độc lập, chủ quyền của tầng lớp thanh niên Việt Nam. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Truyện ngắn Tinh thần thể dục ra đời năm 1939, khi thực dân Pháp rầm rộ cổ động “phong trào thể dục” nhằm đánh lạc hướng sự đấu tranh đòi độc lập, chủ quyền của tầng lớp thanh niên Việt Nam

close