Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Lê Hữu Trác Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Lê Hữu Trác tên hiệu là gì?

 • A

  Hải Thượng Lãn Ông

 • B

  Thanh Hiên

 • C

  Ức Trai

 • D

  Mộng Tích

Câu 2 :

Lê Hữu Trác sinh ra ở đâu?

 • A

  Làng Yên Ninh, phủ Bắc Giang

 • B

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương

 • C

  Phường Bích Câu, Thăng Long

 • D

  Làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, Hà Đông

Câu 3 :

Lê Hữu Trác sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1765 – 1820

 • B

  1720 – 1791

 • C

  1870 – 1907

 • D

  1380 - 1442

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phần lớn cuộc đời Lê Hữu Trác hoạt động ở lĩnh vực văn học. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Đáp án nào không phải là nội dung đúng về bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh?

 • A

  Tác phẩm ghi lại những cảm xúc chân thật của tác giả trong những lúc lặn lội đi chữa bệnh ở các miền quê, bộc lộ tâm huyết và đức độ của người thầy thuốc

 • B

  Hải Thượng y tông tâm lĩnh không những có giá trị về ý học mà còn có giá trị về văn học

 • C

  Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 66 quyển

 • D

  Hải Thượng y tông tâm lĩnh viết bằng chữ Nôm

Câu 6 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Lê Hữu Trác?

 • A

  Ông là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy nghề thuốc để truyền bá y học

 • B

  Ông là người có tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với chính quyền thực dân Pháp

 • C

  Ông là người có tài năng trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa đến kinh tế, chính trị

 • D

  Tuy ông bị mù hai mắt, ông vẫn mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Lê Hữu Trác tên hiệu là gì?

 • A

  Hải Thượng Lãn Ông

 • B

  Thanh Hiên

 • C

  Ức Trai

 • D

  Mộng Tích

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lê Hữu Trác tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông.

Nguyễn Du tên hiệu là Thanh Hiên

Nguyễn Trãi tên hiệu là Ức Trai

Tú Xương tên hiệu là Mộng Tích

Câu 2 :

Lê Hữu Trác sinh ra ở đâu?

 • A

  Làng Yên Ninh, phủ Bắc Giang

 • B

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương

 • C

  Phường Bích Câu, Thăng Long

 • D

  Làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, Hà Đông

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lê Hữu Trác sinh ra ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương ( nay thuộc huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên)

Câu 3 :

Lê Hữu Trác sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1765 – 1820

 • B

  1720 – 1791

 • C

  1870 – 1907

 • D

  1380 - 1442

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lê Hữu Trác (1720 - 1791)

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phần lớn cuộc đời Lê Hữu Trác hoạt động ở lĩnh vực văn học. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Phần lớn cuộc đời ông hoạt động y học.

Câu 5 :

Đáp án nào không phải là nội dung đúng về bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh?

 • A

  Tác phẩm ghi lại những cảm xúc chân thật của tác giả trong những lúc lặn lội đi chữa bệnh ở các miền quê, bộc lộ tâm huyết và đức độ của người thầy thuốc

 • B

  Hải Thượng y tông tâm lĩnh không những có giá trị về ý học mà còn có giá trị về văn học

 • C

  Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 66 quyển

 • D

  Hải Thượng y tông tâm lĩnh viết bằng chữ Nôm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hải Thượng y tông tâm lĩnh được viết bằng chữ Hán, viết vào năm 1770.

Câu 6 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Lê Hữu Trác?

 • A

  Ông là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy nghề thuốc để truyền bá y học

 • B

  Ông là người có tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với chính quyền thực dân Pháp

 • C

  Ông là người có tài năng trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa đến kinh tế, chính trị

 • D

  Tuy ông bị mù hai mắt, ông vẫn mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lê Hữu Trác là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy nghề thuốc để truyền bá y học.

close