Trắc nghiệm bài Về luân lí xã hội nước ta - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Lời giải thích nào sau đây về khái niệm luân lí không đúng với quan niệm của Phan Châu Trinh trong bài diễn thuyết Về luân lí xã hội ở nước ta:

 • A

  Luân lí là luân thường đạo lí

 • B

  Luân lí là lí luận, quan điểm cá nhân

 • C

  Luân lí là những nguyên tắc, quan niệm được đề ra hợp với lẽ thường, chi phối đến mọi mối quan hệ hoạt động và phát triển.

 • D

  Luân lí là những quy tắc về quan hệ đạo đức giữa người với người trong xã hội

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Luân lí xã hội tức là luân lí của chủ nghĩa xã hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không chỉ quan tâm đến từng gia đình, quốc gia mà còn đến cả thế giới”

Đúng
Sai
Câu 3 :

Theo Phan Châu Trinh, luân lí phương Tây đã phát triển qua mấy giai đoạn?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Câu 4 :

Theo Phan Châu Trinh, trong xã hội Việt Nam thời đó, cả luân lí gia đình lẫn luân lí quốc gia (mà phần cốt lõi là ý thức nghĩa vụ đối với quốc gia) đều như thế nào?

 • A

  Đều đã tiêu vong

 • B

  Đều phát triển mạnh mẽ, gắn bó mật thiết

 • C

  Đang bước vào giai đoạn lụi tàn

 • D

  Đang phát triển mạnh mẽ

Câu 5 :

Cái xã hội chủ nghĩa bên Âu châu rất thịnh hành như thế, đã phóng đại ra như thế, thế mà người bên ta thì điềm nhiên như kẻ ngủ không biết gì là gì. Thương hại thay ! Người nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả. Bên Pháp, mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ, lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận dụng kì cho đến được công bình mới nghe.

Vì sao mà người ta làm được như thế ? Là vì người ta có đoàn thể, có công đức biết giữ lợi chung vậy. Họ nghĩ rằng nếu nay để cho người có quyền lực đè nén người này thì mai ắt cũng lấy quyền lực ấy để đè nén mình, cho nên phải hiệp nhau lại phòng ngừa trước. Người ta có ăn học biết xét kĩ thấy xa như thế, còn người nước mình thì sao? Người mình thì phải ai tại nấy, ai chết mặc ai ! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình.

(Về luân lí xã hội ở nước ta)

Đoạn trích trên sử dụng thao tác lập luận chính nào?

 • A

  Thao tác phân tích

 • B

  Thao tách bác bỏ

 • C

  Thao tác so sánh

 • D

  Thao tác bình luận

Câu 6 :

Phan Châu Trinh đưa ra nguyên nhân vì sao luân lí ở các nước châu Âu rất thịnh hành và phát triển?

 • A

  Do họ biết đoàn kết, biết giữ việc làm chung

 • B

  Do họ có văn hóa

 • C

  Do họ có tinh thần dân chủ cao, biết nhìn xa trông rộng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Theo Phan Châu Trinh, nguyên nhân nào khiến luân lí xã hội ở nước ta chưa có.

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A

  Thiếu ý thức đoàn thể

 • B

  Chưa biết giữ gìn quyền lợi chung, chưa biết bênh vực nhau

 • C

  Do nước ta chưa giành được độc lập, tự do

 • D

  Ý thức dân chủ kém

Câu 8 :

Phan Châu Trinh hướng mũi nhọn đả kích đến giai cấp nào?

 • A

  Vua chúa

 • B

  Quan lại

 • C

  Người nông dân

 • D

  Đáp án A và B

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo Phan Châu Trinh, nhân dân ta đã biết đến đoàn thể, biết công ích, cũng góp gió làm bão, giụm cây gây rừng, không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, u lì như ngày này.

Nội dung trên về đoạn trích Về luân lí xã hội ở nước ta đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phan Châu Trinh đã đề xuất giải pháp như thế nào để nước ta được độc lập, tự do?

Chọn đáp án không đúng:

Đẩy mạnh tinh thần đoàn thể, công ích

Nâng cao trình độ dân trí

Truyền bá chủ nghĩa xã hội trong nhân dân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Lời giải thích nào sau đây về khái niệm luân lí không đúng với quan niệm của Phan Châu Trinh trong bài diễn thuyết Về luân lí xã hội ở nước ta:

 • A

  Luân lí là luân thường đạo lí

 • B

  Luân lí là lí luận, quan điểm cá nhân

 • C

  Luân lí là những nguyên tắc, quan niệm được đề ra hợp với lẽ thường, chi phối đến mọi mối quan hệ hoạt động và phát triển.

 • D

  Luân lí là những quy tắc về quan hệ đạo đức giữa người với người trong xã hội

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Luân lí không phải là lí luận, quan điểm cá nhân.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Luân lí xã hội tức là luân lí của chủ nghĩa xã hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không chỉ quan tâm đến từng gia đình, quốc gia mà còn đến cả thế giới”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại chú thích SGK trang 85

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Luân lí xã hội tức là luân lí của chủ nghĩa xã hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không chỉ quan tâm đến từng gia đình, quốc gia mà còn đến cả thế giới.

Câu 3 :

Theo Phan Châu Trinh, luân lí phương Tây đã phát triển qua mấy giai đoạn?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại chú thích trang 85 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Lời giải chi tiết :

Theo Phan Châu Trinh, luân lí phương Tây đã phát triển qua ba giai đoạn, từ gia đình, lên quốc gia, đến xã hội.

Câu 4 :

Theo Phan Châu Trinh, trong xã hội Việt Nam thời đó, cả luân lí gia đình lẫn luân lí quốc gia (mà phần cốt lõi là ý thức nghĩa vụ đối với quốc gia) đều như thế nào?

 • A

  Đều đã tiêu vong

 • B

  Đều phát triển mạnh mẽ, gắn bó mật thiết

 • C

  Đang bước vào giai đoạn lụi tàn

 • D

  Đang phát triển mạnh mẽ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Theo Phan Châu Trinh, trong xã hội Việt Nam thời đó, cả luân lí gia đình lẫn luân lí quốc gia (mà phần cốt lõi là ý thức nghĩa vụ đối với quốc gia) đều đã tiêu vong.

=> Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất nước.

Câu 5 :

Cái xã hội chủ nghĩa bên Âu châu rất thịnh hành như thế, đã phóng đại ra như thế, thế mà người bên ta thì điềm nhiên như kẻ ngủ không biết gì là gì. Thương hại thay ! Người nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả. Bên Pháp, mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ, lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận dụng kì cho đến được công bình mới nghe.

Vì sao mà người ta làm được như thế ? Là vì người ta có đoàn thể, có công đức biết giữ lợi chung vậy. Họ nghĩ rằng nếu nay để cho người có quyền lực đè nén người này thì mai ắt cũng lấy quyền lực ấy để đè nén mình, cho nên phải hiệp nhau lại phòng ngừa trước. Người ta có ăn học biết xét kĩ thấy xa như thế, còn người nước mình thì sao? Người mình thì phải ai tại nấy, ai chết mặc ai ! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình.

(Về luân lí xã hội ở nước ta)

Đoạn trích trên sử dụng thao tác lập luận chính nào?

 • A

  Thao tác phân tích

 • B

  Thao tách bác bỏ

 • C

  Thao tác so sánh

 • D

  Thao tác bình luận

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại các thao tác lập luận đã học

Lời giải chi tiết :

Tác giả sử dụng thao tác lập luận so sánh luân lí xã hội ở châu Âu với nước ta để làm nổi bật lên thực trạng: Việt Nam chưa có luân lí xã hội.

Câu 6 :

Phan Châu Trinh đưa ra nguyên nhân vì sao luân lí ở các nước châu Âu rất thịnh hành và phát triển?

 • A

  Do họ biết đoàn kết, biết giữ việc làm chung

 • B

  Do họ có văn hóa

 • C

  Do họ có tinh thần dân chủ cao, biết nhìn xa trông rộng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân vì sao luân lí ở các nước châu Âu rất thịnh hành và phát triển bởi:

- Do họ biết đoàn kết, biết giữ việc làm chung

- Do họ có văn hóa

- Do họ có tinh thần dân chủ cao, biết nhìn xa trông rộng

Câu 7 :

Theo Phan Châu Trinh, nguyên nhân nào khiến luân lí xã hội ở nước ta chưa có.

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A

  Thiếu ý thức đoàn thể

 • B

  Chưa biết giữ gìn quyền lợi chung, chưa biết bênh vực nhau

 • C

  Do nước ta chưa giành được độc lập, tự do

 • D

  Ý thức dân chủ kém

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Theo Phan Châu Trinh, nguyên nhân nào khiến luân lí xã hội ở nước ta tuyệt nhiên chưa có bởi dân ta thiếu ý thức đoàn thể, chưa biết giữ gìn quyền lợi chung, chưa biết bênh vực nhau. Dân ta ý thức dân chủ kém.

Câu 8 :

Phan Châu Trinh hướng mũi nhọn đả kích đến giai cấp nào?

 • A

  Vua chúa

 • B

  Quan lại

 • C

  Người nông dân

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh hướng mũi nhọn đả kích đến giai cấp vua chúa, quan lại

“Bọn quan lại trong nước: ham danh lợi, ham bả hoa vinh của các triều vua mà sinh ra giả dối nịnh hót, chỉ biết có vua mà chẳng biết có dân. Bọn ấy muốn giữ túi tham mình đầy được mãi, địa vị của mình được vững mãi, bèn kiếm cách thiết pháp luật, phá tan tành đoàn thể của quốc dân”.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo Phan Châu Trinh, nhân dân ta đã biết đến đoàn thể, biết công ích, cũng góp gió làm bão, giụm cây gây rừng, không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, u lì như ngày này.

Nội dung trên về đoạn trích Về luân lí xã hội ở nước ta đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Theo Phan Châu Trinh, nhân dân ta đã biết đến đoàn thể, biết công ích, cũng góp gió làm bão, giụm cây gây rừng, không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, u lì như ngày này.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phan Châu Trinh đã đề xuất giải pháp như thế nào để nước ta được độc lập, tự do?

Chọn đáp án không đúng:

Đẩy mạnh tinh thần đoàn thể, công ích

Nâng cao trình độ dân trí

Truyền bá chủ nghĩa xã hội trong nhân dân

Đáp án

Nâng cao trình độ dân trí

Lời giải chi tiết :

Trước mắt: đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, công ích

Lâu dài: truyền bá xã hội chủ nghĩa trong nhân dân

close