Trắc nghiệm bài Hầu trời - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Hầu trời của tác giả nào?

 • A

  Phan Bội Châu

 • B

  Huy Cận

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Tản Đà

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Hầu trời được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1920

 • B

  1921

 • C

  1922

 • D

  1923

Câu 3 :

Hầu trời được in trong tác phẩm nào?

 • A

  Khối tình con

 • B

  Thơ Tản Đà

 • C

  Còn chơi

 • D

  Giấc mộc lớn

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Hầu trời đúng hay sai?

Hầu trời ra đời trong hoàn cảnh khuynh hướng hiện thực đậm nét trong văn chương thời đại, xã hội thực dân nửa phong kiến tù hãm, u uất, đầy rẫy cảnh ngang trái, xót xa”.

Đúng
Sai
Câu 5 :

Bài thơ Hầu trời thuộc thể thơ:

 • A

  Thất ngôn bát cú

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • C

  Thất ngôn trường thiên

 • D

  Ngũ ngôn tứ tuyệt

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

“Đêm qua chẳng biết có hay không

Chẳng phải hoảng hốt, không mơ mòng.

Thật hồn! Thật phách! Thật thân thể!

Thật được lên tiên – sướng lạ lùng.

(Hầu trời – Tản Đà)

Giới thiệu về câu chuyện thi nhân lên trời

Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe

Thi nhân trò chuyện với Trời

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính đoạn thơ sau:

Nguyên lúc canh ba nằm một mình

Vắt chân dưới bóng ngọn đèn xanh

Nằm buồn, ngồi dậy đun nước uống

Uống xong ấm nước, nằm ngâm văn.

[…]

Văn đã giàu thay, lại lắm lối

Trời nghe Trời cũng bật buồn cười!

Chư tiên ao ước tranh nhau dặn:

-“Anh gánh lên đây bán chợ trời”

(Hầu trời – Tản Đà)

Giới thiệu về câu chuyện thi nhân lên trời

Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe

Thi nhân trò chuyện với Trời

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Trời lại phê cho: “Văn thật tuyệt!

Văn trần được thế chắc có ít!

Nhời văn chuốt đẹp như sao băng!

Khí văn hùng mạnh như mây chuyển

[…]

Tiếng gà xao xác, tiếng người dậy

Giữa sân còn đứng riêng ngậm ngùi

Một năm ba trăm sáu mươi đêm,

Sao được mỗi đêm lên hầu Trời!

(Hầu trời – Tản Đà)

Giới thiệu về câu chuyện thi nhân lên trời

Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe

Thi nhân trò chuyện với Trời

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của tác phẩm Hầu trời:

Biểu hiện “cái tôi” cá nhân – một “cái tôi” ngông, phóng túng, tự ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát được khẳng định giữa cuộc đời.

Thể hiện sự chán ghét của thi nhân đối với cuộc sống tầm thường nơi trần thế.

Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của Hầu trời?

 • A

  Thể thơ thất ngôn trường thiên

 • B

  Giọng điệu thoải mái, tự nhiên

 • C

  Ngôn ngữ giản dị, sống động, hóm hỉnh

 • D

  Sử dụng nhiều điển tích, điển cố

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hầu trời của tác giả nào?

 • A

  Phan Bội Châu

 • B

  Huy Cận

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Tản Đà

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hầu trời – Tản Đà

Câu 2 :

Hầu trời được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1920

 • B

  1921

 • C

  1922

 • D

  1923

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hầu trời được sáng tác năm 1921

Câu 3 :

Hầu trời được in trong tác phẩm nào?

 • A

  Khối tình con

 • B

  Thơ Tản Đà

 • C

  Còn chơi

 • D

  Giấc mộc lớn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hầu trời được in trong tập Còn chơi, sáng tác năm 1921.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Hầu trời đúng hay sai?

Hầu trời ra đời trong hoàn cảnh khuynh hướng hiện thực đậm nét trong văn chương thời đại, xã hội thực dân nửa phong kiến tù hãm, u uất, đầy rẫy cảnh ngang trái, xót xa”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Hầu trời ra đời trong hoàn cảnh khuynh hướng lãng mạn đậm nét trong văn chương thời đại, xã hội thực dân nửa phong kiến tù hãm, u uất, đầy rẫy cảnh ngang trái, xót xa.

Câu 5 :

Bài thơ Hầu trời thuộc thể thơ:

 • A

  Thất ngôn bát cú

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • C

  Thất ngôn trường thiên

 • D

  Ngũ ngôn tứ tuyệt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

- Thể thơ: thất ngôn trường thiên

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

“Đêm qua chẳng biết có hay không

Chẳng phải hoảng hốt, không mơ mòng.

Thật hồn! Thật phách! Thật thân thể!

Thật được lên tiên – sướng lạ lùng.

(Hầu trời – Tản Đà)

Giới thiệu về câu chuyện thi nhân lên trời

Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe

Thi nhân trò chuyện với Trời

Đáp án

Giới thiệu về câu chuyện thi nhân lên trời

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Giới thiệu về câu chuyện thi nhân lên trời.

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính đoạn thơ sau:

Nguyên lúc canh ba nằm một mình

Vắt chân dưới bóng ngọn đèn xanh

Nằm buồn, ngồi dậy đun nước uống

Uống xong ấm nước, nằm ngâm văn.

[…]

Văn đã giàu thay, lại lắm lối

Trời nghe Trời cũng bật buồn cười!

Chư tiên ao ước tranh nhau dặn:

-“Anh gánh lên đây bán chợ trời”

(Hầu trời – Tản Đà)

Giới thiệu về câu chuyện thi nhân lên trời

Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe

Thi nhân trò chuyện với Trời

Đáp án

Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe.

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Trời lại phê cho: “Văn thật tuyệt!

Văn trần được thế chắc có ít!

Nhời văn chuốt đẹp như sao băng!

Khí văn hùng mạnh như mây chuyển

[…]

Tiếng gà xao xác, tiếng người dậy

Giữa sân còn đứng riêng ngậm ngùi

Một năm ba trăm sáu mươi đêm,

Sao được mỗi đêm lên hầu Trời!

(Hầu trời – Tản Đà)

Giới thiệu về câu chuyện thi nhân lên trời

Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe

Thi nhân trò chuyện với Trời

Đáp án

Thi nhân trò chuyện với Trời

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Thi nhân trò truyện với Trời.

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của tác phẩm Hầu trời:

Biểu hiện “cái tôi” cá nhân – một “cái tôi” ngông, phóng túng, tự ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát được khẳng định giữa cuộc đời.

Thể hiện sự chán ghét của thi nhân đối với cuộc sống tầm thường nơi trần thế.

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án

Biểu hiện “cái tôi” cá nhân – một “cái tôi” ngông, phóng túng, tự ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát được khẳng định giữa cuộc đời.

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung: Biểu hiện “cái tôi” cá nhân – một “cái tôi” ngông, phóng túng, tự ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát được khẳng định giữa cuộc đời

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của Hầu trời?

 • A

  Thể thơ thất ngôn trường thiên

 • B

  Giọng điệu thoải mái, tự nhiên

 • C

  Ngôn ngữ giản dị, sống động, hóm hỉnh

 • D

  Sử dụng nhiều điển tích, điển cố

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Thể thơ thất ngôn trường thiên

- Giọng điệu thoải mái, tự nhiên

- Ngôn ngữ giản dị, sống động, hóm hỉnh

close