Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Anh Thơ Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Anh Thơ sinh ra ở đâu?

 • A

  Nam Định

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hải Dương

 • D

  Ninh Bình

Câu 2 :

Anh Thơ sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nhà nho nghèo

 • B

  Gia đình công chức nhỏ

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Câu 3 :

Quê gốc của tác giả Anh Thơ ở đâu?

 • A

  Bắc Giang

 • B

  Bắc Ninh

 • C

  Hà Giang

 • D

  Lạng Sơn

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Anh Thơ đúng hay sai?

“Thời thơ ấu, Anh Thơ gắn bó với thành thị.”

Đúng
Sai
Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Anh Thơ tìm đến thơ ca như một con đường giải thoát khỏi cuộc sống tù túng, buồn tẻ và tự khẳng định giá trị của người phụ nữ trong xã hội đương thời”.

Nội dung trên về Anh Thơ đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Anh Thơ có sở trường viết về đề tài gì?

 • A

  Tình yêu quê hương, đất nước

 • B

  Cảnh sắc miền núi

 • C

  Tình yêu đôi lứa

 • D

  Cảnh sắc nông thôn Việt Nam

Câu 7 :

Năm 1939, Anh Thơ được tặng giải thưởng nào của Tự lực văn đoàn?

 • A

  Giải Nhất

 • B

  Giải Nhì

 • C

  Giải Ba

 • D

  Giải Khuyến khích

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Anh Thơ là thi sĩ tiêu biểu của nền thơ:

Phong trào Thơ mới

Việt Nam hiện đại

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Anh Thơ?

 • A

  Bức tranh quê

 • B

  Mười hai bến nước

 • C

  Từ bến sông Thương

 • D

  Tuyển tập Anh Thơ

Câu 10 :

Tác phẩm Bức tranh quê của Anh Thơ thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện thơ

 • C

  Hồi kí

 • D

  Truyện ngắn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Anh Thơ sinh ra ở đâu?

 • A

  Nam Định

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hải Dương

 • D

  Ninh Bình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Anh Thơ sinh ra tại thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Câu 2 :

Anh Thơ sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nhà nho nghèo

 • B

  Gia đình công chức nhỏ

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Anh Thơ sinh ra trong một gia đình công chức nhỏ.

Câu 3 :

Quê gốc của tác giả Anh Thơ ở đâu?

 • A

  Bắc Giang

 • B

  Bắc Ninh

 • C

  Hà Giang

 • D

  Lạng Sơn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quê gốc của Anh Thơ ở tỉnh Bắc Giang.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Anh Thơ đúng hay sai?

“Thời thơ ấu, Anh Thơ gắn bó với thành thị.”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Thời thơ ấu, Anh Thơ gắn bó với đồng ruộng, quê hương.

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Anh Thơ tìm đến thơ ca như một con đường giải thoát khỏi cuộc sống tù túng, buồn tẻ và tự khẳng định giá trị của người phụ nữ trong xã hội đương thời”.

Nội dung trên về Anh Thơ đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Anh Thơ tìm đến thơ ca như một con đường giải thoát khỏi cuộc sống tù túng, buồn tẻ và tự khẳng định giá trị của người phụ nữ trong xã hội đương thời.

Câu 6 :

Anh Thơ có sở trường viết về đề tài gì?

 • A

  Tình yêu quê hương, đất nước

 • B

  Cảnh sắc miền núi

 • C

  Tình yêu đôi lứa

 • D

  Cảnh sắc nông thôn Việt Nam

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Anh Thơ có sở trưởng viết về cảnh sắc nông thôn Việt Nam.

Câu 7 :

Năm 1939, Anh Thơ được tặng giải thưởng nào của Tự lực văn đoàn?

 • A

  Giải Nhất

 • B

  Giải Nhì

 • C

  Giải Ba

 • D

  Giải Khuyến khích

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1939, Anh Thơ được tặng giải Khuyến khích của Tự lực văn đoàn.

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Anh Thơ là thi sĩ tiêu biểu của nền thơ:

Phong trào Thơ mới

Việt Nam hiện đại

Đáp án

Việt Nam hiện đại

Lời giải chi tiết :

Anh Thơ là thi sĩ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Anh Thơ?

 • A

  Bức tranh quê

 • B

  Mười hai bến nước

 • C

  Từ bến sông Thương

 • D

  Tuyển tập Anh Thơ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mười hai bến nước – Nguyễn Bính

Câu 10 :

Tác phẩm Bức tranh quê của Anh Thơ thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện thơ

 • C

  Hồi kí

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bức tranh quê (thơ – 1941)

close