Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Huy Cận Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Huy Cận sinh ra ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Huế

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Huy Cận tham gia mặt trận Việt Minh năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Huy Cận đúng hay sai?

“Thuở nhỏ, Huy Cận học ở Huế, sau đó trở về quê học đến hết trung học”

Đúng
Sai
Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Huy Cận đúng hay sai?

“Sau Cách mạng tháng Tám, Huy Cận liên tục tham gia chính quyền cách mạng, giữ nhiều trọng trách khác nhau”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Huy Cận trước cách mạng?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Kinh cầu tự

 • C

  Vũ trụ ca

 • D

  Trời mỗi ngày lại sáng

Câu 6 :

Tác phẩm Lửa thiêng của Huy Cận thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Văn xuôi

 • C

  Kịch

 • D

  Truyện ngắn

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng?

 • A

  Đất nở hoa

 • B

  Những năm sáu mươi

 • C

  Ta lại về với biển

 • D

  Gửi hương cho gió

Câu 8 :

Huy Cận chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn học nào?

 • A

  Pháp

 • B

  Anh

 • C

  Trung Quốc

 • D

  Đức

Câu 9 :

Phong cách sáng tác của Huy Cận:

 • A

  Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng táo

 • B

  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

 • C

  Hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí

 • D

  Sau cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự

Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Huy Cận sinh ra ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Huế

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Huy Cận sinh ra ở Hà Tĩnh.

Câu 2 :

Huy Cận tham gia mặt trận Việt Minh năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1942, Huy Cận tích cực hoạt động trong mặt trận Việt Minh.

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Huy Cận đúng hay sai?

“Thuở nhỏ, Huy Cận học ở Huế, sau đó trở về quê học đến hết trung học”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Thuở nhỏ, Huy Cận học ở quê, rồi vào Huế học đến hết trung học.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Huy Cận đúng hay sai?

“Sau Cách mạng tháng Tám, Huy Cận liên tục tham gia chính quyền cách mạng, giữ nhiều trọng trách khác nhau”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Sau Cách mạng tháng Tám, Huy Cận liên tục tham gia chính quyền cách mạng, giữ nhiều trọng trách khác nhau.

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Huy Cận trước cách mạng?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Kinh cầu tự

 • C

  Vũ trụ ca

 • D

  Trời mỗi ngày lại sáng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trời mỗi ngày lại sáng là sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng Tám.

Câu 6 :

Tác phẩm Lửa thiêng của Huy Cận thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Văn xuôi

 • C

  Kịch

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lửa thiêng là tập thơ đầu tay của Huy Cận.

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng?

 • A

  Đất nở hoa

 • B

  Những năm sáu mươi

 • C

  Ta lại về với biển

 • D

  Gửi hương cho gió

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Gửi hương cho gió – Xuân Diệu

Câu 8 :

Huy Cận chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn học nào?

 • A

  Pháp

 • B

  Anh

 • C

  Trung Quốc

 • D

  Đức

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Huy Cận chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn học Pháp

Câu 9 :

Phong cách sáng tác của Huy Cận:

 • A

  Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng táo

 • B

  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

 • C

  Hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí

 • D

  Sau cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác Huy Cận: hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí.

Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới.

close