Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Huy Cận Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Huy Cận sinh ra ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Huế

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Huy Cận sinh ra ở Hà Tĩnh.

Câu hỏi 2 :

Huy Cận tham gia mặt trận Việt Minh năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1942, Huy Cận tích cực hoạt động trong mặt trận Việt Minh.

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Huy Cận đúng hay sai?

“Thuở nhỏ, Huy Cận học ở Huế, sau đó trở về quê học đến hết trung học”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Thuở nhỏ, Huy Cận học ở quê, rồi vào Huế học đến hết trung học.

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Huy Cận đúng hay sai?

“Sau Cách mạng tháng Tám, Huy Cận liên tục tham gia chính quyền cách mạng, giữ nhiều trọng trách khác nhau”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Sau Cách mạng tháng Tám, Huy Cận liên tục tham gia chính quyền cách mạng, giữ nhiều trọng trách khác nhau.

Câu hỏi 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Huy Cận trước cách mạng?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Kinh cầu tự

 • C

  Vũ trụ ca

 • D

  Trời mỗi ngày lại sáng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trời mỗi ngày lại sáng là sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng Tám.

Câu hỏi 6 :

Tác phẩm Lửa thiêng của Huy Cận thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Văn xuôi

 • C

  Kịch

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Lửa thiêng là tập thơ đầu tay của Huy Cận.

Câu hỏi 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng?

 • A

  Đất nở hoa

 • B

  Những năm sáu mươi

 • C

  Ta lại về với biển

 • D

  Gửi hương cho gió

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Gửi hương cho gió – Xuân Diệu

Câu hỏi 8 :

Huy Cận chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn học nào?

 • A

  Pháp

 • B

  Anh

 • C

  Trung Quốc

 • D

  Đức

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Huy Cận chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn học Pháp

Câu hỏi 9 :

Phong cách sáng tác của Huy Cận:

 • A

  Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng táo

 • B

  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

 • C

  Hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí

 • D

  Sau cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác Huy Cận: hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí.

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới.

close