Trắc nghiệm Vài nét về Cao Bá Quát Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tên hiệu của Cao Bá Quát là:

 • A

  Cúc Đường

 • B

  Ngộ Trai

 • C

  Mẫn Hiên

 • D

  A và C

Câu 2 :

Địa danh nào là quê quán của Cao Bá Quát?

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh

 • B

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương

 • C

  Làng Và, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 • D

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định

Câu 3 :

Cao Bá Quát mất khi nào?

 • A

  Ông mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Trần

 • B

  Ông mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kến nhà Lý

 • C

  Ông mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Nguyễn

 • D

  Ông mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Lê

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây đúng hay sai?

“Năm 1831, Cao Bá Quát đỗ cử nhân tại kinh đô Huế”.

Đúng
Sai
Câu 5 :

Người đương thời tôn Cao Bá Quát là:

 • A

  Thần Quát

 • B

  Thánh Quát

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đáp án không phải là nội dung phản ánh của thơ văn Cao Bá Quát?

A. Thơ văn ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ.

B. Thơ văn ông chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phản ánh nhu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam trong giai đoạn thế kỉ XIX.

C. Cao Bá Quát sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm, thể loại ưa thích của ông là hát nói.

D. Tất cả các đáp án trên

E. Đáp án A và B

Câu 7 :

Ý nào sau đây không nói về đặc điểm nổi bật con người của Cao Bá Quát?

 • A

  Được người đời tôn vinh là "Thánh Quát"

 • B

  Nổi tiếng hay chữ, viết chữ đẹp.

 • C

  Có tài năng, bản lĩnh.

 • D

  Có thái độ sống ngất ngưởng, ngông ngạo, khinh bạc.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Vì sao Cao Bá Quát lại lại khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn?

A. Ông muốn thiết lập một triều đình mới do ông nắm quyền

B. Bất bình trước chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ của triều đình nhà Nguyễn.

C. Nhân dân đói khỏ, lầm than dưới sự cai trị của triều Nguyễn

D. Tất cả các đáp án trên

E. Đáp án B, C

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tên hiệu của Cao Bá Quát là:

 • A

  Cúc Đường

 • B

  Ngộ Trai

 • C

  Mẫn Hiên

 • D

  A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cao Bá Quát hiệu là Cúc Đường, Mẫn Hiên.

Câu 2 :

Địa danh nào là quê quán của Cao Bá Quát?

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh

 • B

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương

 • C

  Làng Và, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 • D

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Cao Bá Quát là người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh.

- Lê Hữu Trác là người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương.

- Làng Và, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục , tỉnh Hà Nam là quê nội của Nguyễn Khuyến.

- Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định là quê của Trần Tú Xương.

Câu 3 :

Cao Bá Quát mất khi nào?

 • A

  Ông mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Trần

 • B

  Ông mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kến nhà Lý

 • C

  Ông mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Nguyễn

 • D

  Ông mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Lê

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cao Bá Quát mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Nguyễn.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây đúng hay sai?

“Năm 1831, Cao Bá Quát đỗ cử nhân tại kinh đô Huế”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Năm 1831, Cao Bá Quát đỗ cử nhân tại trường thi Hà Nội.

Câu 5 :

Người đương thời tôn Cao Bá Quát là:

 • A

  Thần Quát

 • B

  Thánh Quát

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cao Bá Quát là một người có tài năng và bản lĩnh, ông được người đời tôn là Thánh Quát.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đáp án không phải là nội dung phản ánh của thơ văn Cao Bá Quát?

A. Thơ văn ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ.

B. Thơ văn ông chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phản ánh nhu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam trong giai đoạn thế kỉ XIX.

C. Cao Bá Quát sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm, thể loại ưa thích của ông là hát nói.

D. Tất cả các đáp án trên

E. Đáp án A và B

Đáp án

C. Cao Bá Quát sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm, thể loại ưa thích của ông là hát nói.

Lời giải chi tiết :

Thơ văn ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ và chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phản ánh nhu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam trong giai đoạn thế kỉ XIX.

Câu 7 :

Ý nào sau đây không nói về đặc điểm nổi bật con người của Cao Bá Quát?

 • A

  Được người đời tôn vinh là "Thánh Quát"

 • B

  Nổi tiếng hay chữ, viết chữ đẹp.

 • C

  Có tài năng, bản lĩnh.

 • D

  Có thái độ sống ngất ngưởng, ngông ngạo, khinh bạc.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngất ngưởng là cách Nguyễn Công Trứ thể hiện bản lĩnh cá nhân trong cuộc sống.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Vì sao Cao Bá Quát lại lại khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn?

A. Ông muốn thiết lập một triều đình mới do ông nắm quyền

B. Bất bình trước chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ của triều đình nhà Nguyễn.

C. Nhân dân đói khỏ, lầm than dưới sự cai trị của triều Nguyễn

D. Tất cả các đáp án trên

E. Đáp án B, C

Đáp án

E. Đáp án B, C

Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn.

Lời giải chi tiết :

Khoảng tháng 6tháng 7 âm lịch năm Giáp Dần 1854, nhiều tỉnh ở miền Bắc gặp đại hạn, lại bị nạn châu chấu làm cho mùa màng mất sạch. Triều đình nhà Nguyễn không quan tâm đến đời sống nhân dân khiến nhân dân hết sức cực khổ.  Cao Bá Quát bèn vận động một số sĩ phu yêu nước, các thổ hào ở các vùng Quốc OaiVĩnh PhúcCao BằngLạng Sơn... cùng nhau tôn Lê Duy Cự làm minh chủ chống lại nhà Nguyễn. Cao Bá Quát làm quốc sư, họp với thổ mục Sơn Tây là Đinh Công Mỹ và Bạch Công Trân dựng cờ nổi dậy tại Mỹ Lương, thuộc vùng Sơn Tây chống lại triều đình đương thời.

close