Trắc nghiệm bài Đây thôn Vĩ Dạ - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Câu thơ trên là lời hỏi của ai?

Lời của người con gái thôn Vĩ Dạ

Lời của Hàn Mặc Tử tự hỏi chính mình

Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 2 :

Hình ảnh “nắng mới lên” trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là cái nắng như thế nào?

 • A

  Nắng đầu tiên của một ngày mới

 • B

  Nắng trong trẻo, tinh khôi

 • C

  Nắng gay gắt, chói chang

 • D

  Đáp án A và B

Câu 3 :

Khu vườn thôn Vĩ Dạ hiện lên với vẻ đẹp:

 • A

  Xanh tươi, tràn đầy sức sống

 • B

  Ảm đạm, thê lương

 • C

  Bát ngát, rộng lớn

 • D

  Đáp án A và C

Câu 4 :

“Lá trúc che ngang mặt chữ điền”

Con người thôn Vĩ xuất hiện mang vẻ đẹp:

 • A

  Kín đáo, dịu dàng

 • B

  Vui tươi, tràn đầy sức sống

 • C

  Tinh tế, sâu sắc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

“Gió theo lối gió, mây đường mây”

Nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ trên:

 • A

  Tiểu đổi

 • B

  So sánh

 • C

  Điệp từ

 • D

  Đáp án A và C

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ “Gió theo lối gió, mây đường mây” gợi tả không gian chia lìa, xa cách. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

“Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay”

Nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ trên:

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Hoán dụ

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay”

Hai câu thơ trên khắc họa một bức tranh thiên nhiên ảm đặm, hắt hiu, thưa vắng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Hình ảnh nào trong khổ thơ thứ hai của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là hình ảnh sáng tạo của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Sông trăng

 • B

  Hoa bắp

 • C

  Gió

 • D

  Mây

Câu 10 :

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

Nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ trên:

 • A

  Câu hỏi tu từ

 • B

  Điệp từ

 • C

  Nhân hóa

 • D

  So sánh

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay

Câu hỏi trên thể hiện tâm trạng gì của tác giả?

Sự chờ đợi, mong ngóng mỏi mòn

Sự hồ nghi, thất vọng

Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 12 :

Nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ dưới đây:

“Mơ khách đường xa, khách đường xa”

 • A

  Nhân hóa

 • B

  Điệp

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  So sánh

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

“Mơ khách đường xa, khách đường xa”

“Khách đường xa” ở có thể hiểu là ai?

Người ở thôn Vĩ Dạ

Nhà thơ

Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 14 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khung cảnh được Hàn Mặc Tử miêu tả trong khổ 3 bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ là khung cảnh trong mộng tưởng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 15 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Ai biết tình ai có đậm đà?”

Câu thơ trên không biểu hiện niềm tha thiết với cuộc đời của Hàn Mặc Tử. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Câu thơ trên là lời hỏi của ai?

Lời của người con gái thôn Vĩ Dạ

Lời của Hàn Mặc Tử tự hỏi chính mình

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án

Cả hai đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Có hai cách hiểu:

- Đây là lời của người con gái thôn Vĩ với giọng hờn giận, trách móc nhẹ nhàng hỏi nhân vật “anh”

- Cũng có thể hiểu đây là lời của Hàn Mặc Tử, Hàn Mặc Tử phân thân và tự hỏi chính mình.

Câu 2 :

Hình ảnh “nắng mới lên” trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là cái nắng như thế nào?

 • A

  Nắng đầu tiên của một ngày mới

 • B

  Nắng trong trẻo, tinh khôi

 • C

  Nắng gay gắt, chói chang

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

“Nắng mới lên”: Nắng đầu tiên của ngày mới, ấm áp, trong trẻo, tinh khôi.

Câu 3 :

Khu vườn thôn Vĩ Dạ hiện lên với vẻ đẹp:

 • A

  Xanh tươi, tràn đầy sức sống

 • B

  Ảm đạm, thê lương

 • C

  Bát ngát, rộng lớn

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khu vườn thôn Vĩ hiện lên với vẻ đẹp xanh tươi, thơ mộng, tràn đầy sức sống.

Câu 4 :

“Lá trúc che ngang mặt chữ điền”

Con người thôn Vĩ xuất hiện mang vẻ đẹp:

 • A

  Kín đáo, dịu dàng

 • B

  Vui tươi, tràn đầy sức sống

 • C

  Tinh tế, sâu sắc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Lá trúc che ngang mặt chữ điền”: gợi vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng của người con gái Huế.

Câu 5 :

“Gió theo lối gió, mây đường mây”

Nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ trên:

 • A

  Tiểu đổi

 • B

  So sánh

 • C

  Điệp từ

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Tiểu đối

- Điệp từ gió, mây

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ “Gió theo lối gió, mây đường mây” gợi tả không gian chia lìa, xa cách. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

Gió theo lối gió, mây đường mây

- Thông thường, gió và mây là hai sự vật không thể tách rời “gió thổi mây bay” nhưng tác giả lại miêu tả mây và gió chia tách

=> Gợi tả một không gian chia lìa, đôi đường đôi ngả.

Câu 7 :

“Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay”

Nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ trên:

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay”

Nghệ thuật: Nhân hóa kết hợp với nhịp thơ chậm rãi

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay”

Hai câu thơ trên khắc họa một bức tranh thiên nhiên ảm đặm, hắt hiu, thưa vắng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay

=> Bức tranh thiên nhiên ảm đảm, thưa vắng, hắt hiu, gợi tâm trạng buồn đau, nặng trĩu tâm tư của tác giả.

Câu 9 :

Hình ảnh nào trong khổ thơ thứ hai của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là hình ảnh sáng tạo của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Sông trăng

 • B

  Hoa bắp

 • C

  Gió

 • D

  Mây

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Sông trăng” là hình ảnh sáng tạo thẩm mĩ độc đáo, mới mẻ của Hàn Mặc Tử, miêu tả một dòng sông lấp lánh đầy ánh trăng.

Câu 10 :

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

Nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ trên:

 • A

  Câu hỏi tu từ

 • B

  Điệp từ

 • C

  Nhân hóa

 • D

  So sánh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay

- Câu hỏi tu từ kếp hợp với đại từ phiếm chỉ “ai” gợi sự mơ hồ, bất định, tâm trạng lo lắng, khắc khoải của tác giả.

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay

Câu hỏi trên thể hiện tâm trạng gì của tác giả?

Sự chờ đợi, mong ngóng mỏi mòn

Sự hồ nghi, thất vọng

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án

Cả hai đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

- Liệu con thuyền tình yêu có “kịp” cập bến bờ hạnh phúc hay không?

=> Câu hỏi chất chứa bao niềm khắc khoải, sự chờ đợi mỏi mòn tình yêu, hạnh phúc của thi nhân, ẩn trong đó là sự hồ nghi, thất vọng.

Câu 12 :

Nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ dưới đây:

“Mơ khách đường xa, khách đường xa”

 • A

  Nhân hóa

 • B

  Điệp

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  So sánh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Điệp “Khách đường xa”

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

“Mơ khách đường xa, khách đường xa”

“Khách đường xa” ở có thể hiểu là ai?

Người ở thôn Vĩ Dạ

Nhà thơ

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án

Cả hai đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

“Mơ khách đường xa, khách đường xa”

- “Khách đường xa”: có thể hiểu là người thôn Vĩ Dạ, cũng có thể là chính nhà thơ.

- Điệp “khách đường xa” gợi nên sự xa xôi, cách trở.

Câu 14 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khung cảnh được Hàn Mặc Tử miêu tả trong khổ 3 bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ là khung cảnh trong mộng tưởng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khung cảnh được Hàn Mặc Tử miêu tả trong khổ 3 bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ là khung cảnh trong mộng tưởng, ảo giác. Thi nhân cảm nhận rõ sự xa xôi, cái hư ảo ngày càng rõ của tình yêu, hạnh phúc.

Câu 15 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Ai biết tình ai có đậm đà?”

Câu thơ trên không biểu hiện niềm tha thiết với cuộc đời của Hàn Mặc Tử. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Câu thơ cuối như mang chút hoài nghi mà vẫn chứa chan niềm thiết tha với cuộc đời, với một tình yêu sâu thẳm. Bởi cuộc đời vẫn đẹp là thế, thiên nhiên thôn Vĩ vẫn luôn tinh khôi, tràn trề sức sống là thế và con người nơi đây cũng thân thuộc, đẹp đã là.

close