Trắc nghiệm bài Chí Phèo - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Ban đầu tác phẩm Chí Phèo có tên là?

 • A

  Chí Phèo

 • B

  Đôi lứa xứng đôi

 • C

  Luống cày

 • D

  Cái lò gạch cũ

Câu 2 :

Chí Phèo được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Nam Cao là người đã đổi tên truyện từ “Cái lò gạch cũ” sang “Đôi lứa xứng đôi” trước khi đưa cho NXB Đời Mới in thành sách”

Đúng
Sai
Câu 4 :

Nhan đề “Chí Phèo” do ai đặt cho tác phẩm?

 • A

  Tác giả

 • B

  NXB Đời Mới

 • C

  Hội Văn hóa cứu quốc

 • D

  Người biên soạn

Câu 5 :

Thể loại của tác phẩm Chí Phèo?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Truyện dài

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. […]Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẽ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…”

 • A

  Chí Phèo xuất hiện cùng với tiếng chửi

 • B

  Chí Phèo bị tha hóa về nhân hình

 • C

  Sự thức tỉnh của Chí Phèo

 • D

  Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo

Câu 7 :

Chí Phèo viết về đề tài:

 • A

  Người trí thức nghèo

 • B

  Người nông dân nghèo

 • C

  Giai cấp thống trị

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chí Phèo?

 • A

  Một bộ phận nông dân lao động lương thiện bị đẩy vào con đường tha hóa, lưu manh hóa.

 • B

  Nhà văn kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo tàn phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động, đồng thời khẳng định bản chất lương thiện của họ, ngay trong khi họ bị vùi dập mất cả nhân hình lẫn nhân tính

 • C

  Thảm cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói năm 1945

 • D

  Đáp án A và B

Câu 9 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Chí Phèo?

 • A

  Nghệ thuật trào phúng sắc bén

 • B

  Xây dựng thành công những nhân vật điển hình bất hủ

 • C

  Nghệ thuật trần thuật linh hoạt, tự nhiên mà vẫn nhất quán, chặt chẽ

 • D

  Ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam trung đại, một truyện ngắn có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ, chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ban đầu tác phẩm Chí Phèo có tên là?

 • A

  Chí Phèo

 • B

  Đôi lứa xứng đôi

 • C

  Luống cày

 • D

  Cái lò gạch cũ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Chí Phèo nguyên có tên là Cái lò gạch cũ.

Câu 2 :

Chí Phèo được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chí Phèo được sáng tác năm 1941.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Nam Cao là người đã đổi tên truyện từ “Cái lò gạch cũ” sang “Đôi lứa xứng đôi” trước khi đưa cho NXB Đời Mới in thành sách”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Khi in sách lần đầu (NXB Đời Mới) Hà Nội đã tự ý đổi tên thành “Đôi lứa xứng đôi”.

Câu 4 :

Nhan đề “Chí Phèo” do ai đặt cho tác phẩm?

 • A

  Tác giả

 • B

  NXB Đời Mới

 • C

  Hội Văn hóa cứu quốc

 • D

  Người biên soạn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau khi in lại trong tập Luống cày, tác giả đặt tên là Chí Phèo.

Câu 5 :

Thể loại của tác phẩm Chí Phèo?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Truyện dài

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Chí Phèo – Nam Cao

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. […]Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẽ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…”

 • A

  Chí Phèo xuất hiện cùng với tiếng chửi

 • B

  Chí Phèo bị tha hóa về nhân hình

 • C

  Sự thức tỉnh của Chí Phèo

 • D

  Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Chí Phèo xuất hiện cùng tiếng chửi.

Câu 7 :

Chí Phèo viết về đề tài:

 • A

  Người trí thức nghèo

 • B

  Người nông dân nghèo

 • C

  Giai cấp thống trị

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Chí Phèo thuộc đề tài người nông dân nghèo trước Cách mạng.

Câu 8 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chí Phèo?

 • A

  Một bộ phận nông dân lao động lương thiện bị đẩy vào con đường tha hóa, lưu manh hóa.

 • B

  Nhà văn kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo tàn phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động, đồng thời khẳng định bản chất lương thiện của họ, ngay trong khi họ bị vùi dập mất cả nhân hình lẫn nhân tính

 • C

  Thảm cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói năm 1945

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nội dung:

- Truyện ngắn Chí Phèo khái quát một hiện tượng xã hội ở nông thôn Việt Nam trước Cách mạng: một bộ phận nông dân lao động lương thiện bị đẩy vào con đường tha hóa, lưu manh hóa.

- Nhà văn kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo tàn phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động, đồng thời khẳng định bản chất lương thiện của họ, ngay trong khi họ bị vùi dập mất cả nhân hình lẫn nhân tính

Câu 9 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Chí Phèo?

 • A

  Nghệ thuật trào phúng sắc bén

 • B

  Xây dựng thành công những nhân vật điển hình bất hủ

 • C

  Nghệ thuật trần thuật linh hoạt, tự nhiên mà vẫn nhất quán, chặt chẽ

 • D

  Ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Xây dựng thành công những nhân vật điển hình bất hủ

- Nghệ thuật trần thuật linh hoạt, tự nhiên mà vẫn nhất quán, chặt chẽ

- Ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam trung đại, một truyện ngắn có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ, chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, một truyện ngắn có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ, chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn.

close