Trắc nghiệm Đặc điểm của loại hình Tiếng Việt Văn 11

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có hai loại hình ngôn ngữ quen thuộc là loại hình ngôn ngữ đơn lập và loại hình ngôn ngữ hòa kết. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ nào?

Đông Á

Nam Á

Tây Á

Câu 3 :

Tiếng Việt thuộc dòng ngôn ngữ nào?

 • A

  Dòng Môn

 • B

  Dòng Môn - Khmer

 • C

  Dòng Munda

 • D

  Dòng Khmer

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?

Ngôn ngữ đơn lập

Ngôn ngữ hòa kết

Câu 5 :

Tiếng là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên:

 • A

  Từ

 • B

  Câu

 • C

  Đoạn văn

 • D

  Văn bản

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Về mặt ngữ âm, tiếng còn gọi là:

từ đơn

âm tiết

từ

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ có thể biến đổi hình thái. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Ý nghĩa ngữ pháp của tiếng Việt được biểu thị bằng:

 • A

  Trật tự từ

 • B

  Hư từ

 • C

  Lượng từ

 • D

  Đáp án A và B

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc đơn vị cấu tạo nên từ. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 :

Từ gồm hai loại, đó là:

 • A

  Từ đơn và từ phức

 • B

  Từ ghép và từ láy

 • C

  Từ và từ phức

 • D

  Từ đơn và từ ghép

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có hai loại hình ngôn ngữ quen thuộc là loại hình ngôn ngữ đơn lập và loại hình ngôn ngữ hòa kết. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Có 2 loại hình ngôn ngữ quen thuộc:

- Loại hình ngôn ngữ đơn lập

- Loại hình ngôn ngữ hòa kết

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ nào?

Đông Á

Nam Á

Tây Á

Đáp án

Nam Á

Lời giải chi tiết :

Tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ Nam Á.

Câu 3 :

Tiếng Việt thuộc dòng ngôn ngữ nào?

 • A

  Dòng Môn

 • B

  Dòng Môn - Khmer

 • C

  Dòng Munda

 • D

  Dòng Khmer

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại Lịch sử phát triển tiếng Việt

Lời giải chi tiết :

Tiếng Việt thuộc dòng Môn – Khmer.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?

Ngôn ngữ đơn lập

Ngôn ngữ hòa kết

Đáp án

Ngôn ngữ đơn lập

Lời giải chi tiết :

Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.

Câu 5 :

Tiếng là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên:

 • A

  Từ

 • B

  Câu

 • C

  Đoạn văn

 • D

  Văn bản

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm về tiếng

Lời giải chi tiết :

Tiếng là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất câu tạo nên từ.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Về mặt ngữ âm, tiếng còn gọi là:

từ đơn

âm tiết

từ

Đáp án

âm tiết

Lời giải chi tiết :

Về mặt ngữ âm, tiếng còn gọi là âm tiết.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ có thể biến đổi hình thái. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Từ không biến đổi hình thái.

Câu 8 :

Ý nghĩa ngữ pháp của tiếng Việt được biểu thị bằng:

 • A

  Trật tự từ

 • B

  Hư từ

 • C

  Lượng từ

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng trật tự từ hoặc hư từ

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc đơn vị cấu tạo nên từ. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc đơn vị cấu tạo nên từ.

Câu 10 :

Từ gồm hai loại, đó là:

 • A

  Từ đơn và từ phức

 • B

  Từ ghép và từ láy

 • C

  Từ và từ phức

 • D

  Từ đơn và từ ghép

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại cấu tạo của từ .

Lời giải chi tiết :

Từ gồm hai loại là từ đơn và từ phức.

close