Trắc nghiệm Vài nét về Ngô Thì Nhậm Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Hiệu của Ngô Thì Nhậm là:

 • A

  Hi Doãn

 • B

  Ức Trai

 • C

  Trúc Vân

 • D

  Trọng Phủ

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Ngô Thì Nhậm?

 • A

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 • B

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định

 • C

  Làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Câu 3 :

Ngô Thì Nhậm xuất thân trong gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • C

  Gia đình quan lại sa sút

 • D

  Gia đình vọng tộc

Câu 4 :

Ngô Thì Nhậm đỗ tiến sĩ vào khoa nào sau đây?

 • A

  Khoa Ất Mùi

 • B

  Khoa Tân Mùi

 • C

  Khoa Nhâm Thìn

 • D

  Khoa Đinh Dậu

Câu 5 :

Ngô Thì Nhậm từng làm quan dưới triều đại nào?

 • A

  Triều Mạc, Lê, Trịnh

 • B

  Triều Lê, Mạc, Tây Sơn

 • C

  Triều Lê, Trịnh, Tây Sơn

 • D

  Triều Mạc, Lê, Trịnh, Tây Sơn

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tiểu sử của Ngô Thì Nhậm đúng hay sai?

“Tháng 9/ 1782: Trịnh Sâm mất, tháng 10 kiêu binh nổi loạn. Ngô Thì Nhậm cũng tham gia nổi loạn, chống lại triều đình”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Tài năng Ngô Thì Nhậm được phát huy cao độ trong giai đoạn nào?

 • A

  Phò tá vua Quang Trung

 • B

  Phò tá chúa Trịnh

 • C

  Phò tá vua Lê

 • D

  Tất cả đều sai

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Nội dung nào dưới đây không đúng về sự nghiệp văn học của Ngô Thì Nhậm?

Ngô Thì Nhậm là cây bút tiêu biểu nhất trong bộ Ngô Gia văn phái với gần 1000 bài thơ, phú.

Qúy nhất là những tác phẩm văn thơ của ông gắn bó với nhà Tây Sơn dưới thời vua Quang Trung.

Ông sáng tác bộ sách khảo luận về sử và triết học như Xuân thu quản kiến, Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh.

Ngô Thì Nhậm là người tài hoa, không chỉ có tài về thơ Nôm mà còn có tài về kiến trúc.

Ngô Thì  Nhậm chủ yếu tác tác bằng chữ Nôm. Thể loại yêu thích của ông là hát nói.

Câu 9 :

Đáp án nào không phải là sáng tác của Ngô Thị Nhậm?

 • A

  Bút hải tùng đàm

 • B

  Thủy vân nhàn đàm

 • C

  Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

 • D

  Lưu hương kí

Câu 10 :

Tác phẩm thể hiện nổi bật nhất tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm là:

 • A

  Bút hải tùng đàm

 • B

  Thủy vân nhàn đàm

 • C

  Kim mã hành dư

 • D

  Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hiệu của Ngô Thì Nhậm là:

 • A

  Hi Doãn

 • B

  Ức Trai

 • C

  Trúc Vân

 • D

  Trọng Phủ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ngô Thì Nhậm tên hiệu là Hi Doãn

Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Ngô Thì Nhậm?

 • A

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 • B

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định

 • C

  Làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngô Thì Nhậm hiệu là Hi Doãn, người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam.

Câu 3 :

Ngô Thì Nhậm xuất thân trong gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • C

  Gia đình quan lại sa sút

 • D

  Gia đình vọng tộc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cha của ông là Ngô Thì Sĩ, một người giàu có ở Nam Châu.

Lời giải chi tiết :

Ngô Thì Nhậm sinh ra trong một gia đình vọng tộc ở chốn Bắc Hà. Cha ông là Ngô Thì Sĩ (tự Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ). Cha ông là nhà sử học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở thế kỉ 18 tại Việt Nam; được Phan Huy Chú đánh giá là người có "học vấn sâu rộng, văn chương hùng vĩ, làm rạng rỡ cho tông phái nho gia, là một đại gia ở Nam Châu.

Câu 4 :

Ngô Thì Nhậm đỗ tiến sĩ vào khoa nào sau đây?

 • A

  Khoa Ất Mùi

 • B

  Khoa Tân Mùi

 • C

  Khoa Nhâm Thìn

 • D

  Khoa Đinh Dậu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm Ất Mùi (1975) Ngô Thì Nhậm đỗ tiến sĩ, từng được chúa Trịnh giao cho chức Đốc đồng trấn Kinh Bắc.

Câu 5 :

Ngô Thì Nhậm từng làm quan dưới triều đại nào?

 • A

  Triều Mạc, Lê, Trịnh

 • B

  Triều Lê, Mạc, Tây Sơn

 • C

  Triều Lê, Trịnh, Tây Sơn

 • D

  Triều Mạc, Lê, Trịnh, Tây Sơn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

     Ngô Thì Nhậm từng làm quan dưới triều đại Lê, Trịnh, Tây Sơn.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tiểu sử của Ngô Thì Nhậm đúng hay sai?

“Tháng 9/ 1782: Trịnh Sâm mất, tháng 10 kiêu binh nổi loạn. Ngô Thì Nhậm cũng tham gia nổi loạn, chống lại triều đình”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm Nhân Dần 1782, tháng 9, Trịnh Sâm mất, tháng 10 kiêu binh nổi loạn. Ngô Thì Nhậm trốn về quê vợ ở Sơn Nam ngót 6 năm

Câu 7 :

Tài năng Ngô Thì Nhậm được phát huy cao độ trong giai đoạn nào?

 • A

  Phò tá vua Quang Trung

 • B

  Phò tá chúa Trịnh

 • C

  Phò tá vua Lê

 • D

  Tất cả đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn phò tá vua Quang Trung, tài năng của ông phát huy cao độ trên các lĩnh vực : chính trị, quân sự, ngoại giao.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Nội dung nào dưới đây không đúng về sự nghiệp văn học của Ngô Thì Nhậm?

Ngô Thì Nhậm là cây bút tiêu biểu nhất trong bộ Ngô Gia văn phái với gần 1000 bài thơ, phú.

Qúy nhất là những tác phẩm văn thơ của ông gắn bó với nhà Tây Sơn dưới thời vua Quang Trung.

Ông sáng tác bộ sách khảo luận về sử và triết học như Xuân thu quản kiến, Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh.

Ngô Thì Nhậm là người tài hoa, không chỉ có tài về thơ Nôm mà còn có tài về kiến trúc.

Ngô Thì  Nhậm chủ yếu tác tác bằng chữ Nôm. Thể loại yêu thích của ông là hát nói.

Đáp án

Ngô Thì Nhậm là người tài hoa, không chỉ có tài về thơ Nôm mà còn có tài về kiến trúc.

Ngô Thì  Nhậm chủ yếu tác tác bằng chữ Nôm. Thể loại yêu thích của ông là hát nói.

Lời giải chi tiết :

Ngô Thì Nhậm là cây bút tiêu biểu nhất trong bộ Ngô Gia văn phái với gần 1000 bài thơ, phú và sáng tác bộ sách khảo luận về sử và triết học như Xuân thu quản kiến, Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh. Qúy nhất là những tác phẩm văn thơ của ông gắn bó với nhà Tây Sơn dưới thời vua Quang Trung.

Câu 9 :

Đáp án nào không phải là sáng tác của Ngô Thị Nhậm?

 • A

  Bút hải tùng đàm

 • B

  Thủy vân nhàn đàm

 • C

  Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

 • D

  Lưu hương kí

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lưu hương kí là tập thơ của Hồ Xuân Hương.

Câu 10 :

Tác phẩm thể hiện nổi bật nhất tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm là:

 • A

  Bút hải tùng đàm

 • B

  Thủy vân nhàn đàm

 • C

  Kim mã hành dư

 • D

  Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Về văn: ông có một số tác phẩm lớn, đặc biệt là Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh được coi là tác phẩm thể hiện nổi bật nhất tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm.

close