Trắc nghiệm Chữ người tử tù - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tình huống truyện của tác phẩm Chữ người tử tù là:

 • A

  Huấn Cao đứng đầu một cuộc tạo phản chống lại triều đình.

 • B

  Cuộc gặp gỡ tình cờ, éo le và trở thành tri âm, tri kỉ trong một hoàn cảnh đặc biệt giữa Huấn Cao và quản ngục.

 • C

  Cảnh cho chữ, một cảnh tượng “xưa nay chưa từng có”.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 2 :

Tình huống truyện đặc biệt có tác dụng:

 • A

  Làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, làm sáng tỏ lòng biệt nhỡn liên tài của quản ngục.

 • B

  Thể hiện chủ đề tác phẩm: ca ngợi cái đẹp, cái thiện có thể chiến thắng cái xấu, cái ác ở ngay nơi bóng tối bao trùm, nơi cái ác ngự trị.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây không đúng về vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao?

 • A

  Tài hoa nghệ sĩ

 • B

  Khí phách hiên ngang

 • C

  Thiên lương trong sáng

 • D

  Biệt nhỡn liên tài

Câu 4 :

Hình tượng nhân vật Huấn Cao được tác giả Nguyễn Tuân lấy nguyên mẫu từ nhân vật lịch sử nào sau đây:

 • A

  Cao Bá Quát

 • B

  Trương Hán Siêu

 • C

  Phạm Ngũ Lão

 • D

  Lý Thường Kiệt

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Vẻ đẹp khí phách hiên ngang của Huấn Cao được thể hiện qua những chi tiết nào sau đây?

“Huấn Cao, lạnh lùng, chúc mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh đầu thang  gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh một cái”

“Ông Huấn Cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi như đó là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc chưa bị giam cầm”

“Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh”

Tất cả các đáp án trên

Đáp án  A và B

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“ Huấn Cao ý thức được tài năng của mình, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ. Cả cuộc đời mới cho chữ ba người bạn, không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình cho chữ ai bao giờ”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Chi tiết nào thể hiện rõ thái độ khinh miệt của Huấn Cao đối với quản ngục khi chưa hiểu được tấm lòng của quản ngục?

 • A

  “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi từ nay đừng đặt chân vào đây nữa”

 • B

  “Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm chước ít nhiều. Miễn là ngài giữ kín cho”

 • C

  “Ông Huấn cố làm ra ý khinh bạc đến điều, ông Huấn đã đợi một trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quản ngục bị sỉ nhục. Đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ chả là những trò tiểu nhân thị oại này”

 • D

  “Ta cảm cái tầm lòng biệt nhỡ liên tài của các ngươi. Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”

Câu 8 :

Tác giả Nguyễn Tuân không dùng hình ảnh nào để miêu tả về viên quản ngục trong tác phẩm chữ người tử tù:

 • A

  “Người có tâm điền tốt và thẳng thắn lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt”

 • B

  “Một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”

 • C

  “Một đóa sen thơm tinh khiết bị ném vào giữa hôi hám bùn nhơ”

 • D

  “Cái thuần khiết bị đày vào giữa đống cặn bã”

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cảnh cho chữ diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Sáng sớm

Chiều tối

Đêm khuya

Câu 10 :

Những chi tiết nào dưới đây thể hiện tài viết chữ đẹp của Huấn Cao?

 • A

  “Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen là có cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó phải không?”

 • B

  “Chữ ông Huấn đẹp lắm, vuông lắm”

 • C

  “Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 11 :

Lời khuyên của Huấn Cao: “Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người”. Ý nghĩa của lời khuyên là:

 • A

  Cái đẹp có thể sản sinh ở nơi đất chết, nơi tội ác ngự trị nhưng không thể sống chung với cái xấu cái ác.

 • B

  Người ta chỉ xứng đáng được thưởng thức cái đẹp khi giữ được thiên lương.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tình huống truyện của tác phẩm Chữ người tử tù là:

 • A

  Huấn Cao đứng đầu một cuộc tạo phản chống lại triều đình.

 • B

  Cuộc gặp gỡ tình cờ, éo le và trở thành tri âm, tri kỉ trong một hoàn cảnh đặc biệt giữa Huấn Cao và quản ngục.

 • C

  Cảnh cho chữ, một cảnh tượng “xưa nay chưa từng có”.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tình huống truyện: Huấn Cao – một tử tù và viên quản ngục tình cờ gặp nhau và trở thành tri âm, tri kỉ trong một hoàn cảnh đặc biệt: nhà lao nơi quản ngục làm việc.

Câu 2 :

Tình huống truyện đặc biệt có tác dụng:

 • A

  Làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, làm sáng tỏ lòng biệt nhỡn liên tài của quản ngục.

 • B

  Thể hiện chủ đề tác phẩm: ca ngợi cái đẹp, cái thiện có thể chiến thắng cái xấu, cái ác ở ngay nơi bóng tối bao trùm, nơi cái ác ngự trị.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tình huống truyện độc đáo này đã làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, làm sáng tỏ tấm lòng biệt nhỡn liên tài của quản ngục, đồng thời thể hiện sâu sắc chủ đề của tác phẩm: ca ngợi cái đẹp, cái thiện có thể chiến thắng cái ác, cái xấu ngay ở nơi bóng tối bao trùm, nơi cái ác ngự trị.

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây không đúng về vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao?

 • A

  Tài hoa nghệ sĩ

 • B

  Khí phách hiên ngang

 • C

  Thiên lương trong sáng

 • D

  Biệt nhỡn liên tài

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Huấn Cao mang vẻ đẹp:

- Tài hoa nghệ sĩ

- Khí phách hiên ngang

- Thiên lương trong sáng

Câu 4 :

Hình tượng nhân vật Huấn Cao được tác giả Nguyễn Tuân lấy nguyên mẫu từ nhân vật lịch sử nào sau đây:

 • A

  Cao Bá Quát

 • B

  Trương Hán Siêu

 • C

  Phạm Ngũ Lão

 • D

  Lý Thường Kiệt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyên mẫu: Cao Bá Quát, con người lỗi lạc thời trung đại

Điểm tương đồng:

- Huấn Cao đứng đầu một cuộc tạo phản chống lại triều đình. Cao Bá Quát là thủ lĩnh của nhân dân Mỹ Lương (Hà Tây) chống lại triều đình

- Huấn Cao và Cao Bá Quát đều có tài viết chữ rất đẹp

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Vẻ đẹp khí phách hiên ngang của Huấn Cao được thể hiện qua những chi tiết nào sau đây?

“Huấn Cao, lạnh lùng, chúc mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh đầu thang  gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh một cái”

“Ông Huấn Cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi như đó là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc chưa bị giam cầm”

“Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh”

Tất cả các đáp án trên

Đáp án  A và B

Đáp án

Đáp án  A và B

Lời giải chi tiết :

Huấn Cao là người anh hùng có khí phách hiên ngang:

- Qua chi tiết dỗ gông. Tên lính giải áp tù đe dọa, Huấn Cao không để tâm, vẫn lạnh lùng thúc mạnh mũi gông xuống nền đá. Trong mắt Huấn Cao, hắn chỉ là tên tiểu lại giữ tù, tỏ ý coi thường.

- Huấn Cao thản nhiên nhận rượu thịt, không sợ hãi những âm mưu nào đó sau hành động biệt nhỡ của quản ngục.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“ Huấn Cao ý thức được tài năng của mình, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ. Cả cuộc đời mới cho chữ ba người bạn, không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình cho chữ ai bao giờ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Quan niệm cho chữ: trừ chỗ tri kỉ ngoài ra không vì vàng bạc, châu báu mà cho chữ : “Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyềnt thế mà ép mình cho chữ ai bao giờ”

Câu 7 :

Chi tiết nào thể hiện rõ thái độ khinh miệt của Huấn Cao đối với quản ngục khi chưa hiểu được tấm lòng của quản ngục?

 • A

  “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi từ nay đừng đặt chân vào đây nữa”

 • B

  “Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm chước ít nhiều. Miễn là ngài giữ kín cho”

 • C

  “Ông Huấn cố làm ra ý khinh bạc đến điều, ông Huấn đã đợi một trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quản ngục bị sỉ nhục. Đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ chả là những trò tiểu nhân thị oại này”

 • D

  “Ta cảm cái tầm lòng biệt nhỡ liên tài của các ngươi. Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đối với quản ngục:

- Khi chưa hiểu tấm lòng quản ngục: Huấn Cao cho hắn là kẻ tiểu nhân, tỏ ra khinh biệt: “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây”.

- Khi nhận ra tấm lòng quản ngục, Huấn Cao không những cho chữ mà còn coi quản ngục là tri âm, tri kỉ

=> Huấn Cao là hình tượng của vẻ đẹp uy nghi giữa tài và tâm của người nghệ sĩ, của bậc anh hùng tuy thất thế nhưng vẫn hiên ngang.

Câu 8 :

Tác giả Nguyễn Tuân không dùng hình ảnh nào để miêu tả về viên quản ngục trong tác phẩm chữ người tử tù:

 • A

  “Người có tâm điền tốt và thẳng thắn lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt”

 • B

  “Một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”

 • C

  “Một đóa sen thơm tinh khiết bị ném vào giữa hôi hám bùn nhơ”

 • D

  “Cái thuần khiết bị đày vào giữa đống cặn bã”

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh sai: “Một đóa sen thơm tinh khiết bị ném vào giữa hôi hám bùn nhơ”

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cảnh cho chữ diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Sáng sớm

Chiều tối

Đêm khuya

Đáp án

Đêm khuya

Lời giải chi tiết :

Thời gian cho chữ là vào đêm khuya : “Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”

Câu 10 :

Những chi tiết nào dưới đây thể hiện tài viết chữ đẹp của Huấn Cao?

 • A

  “Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen là có cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó phải không?”

 • B

  “Chữ ông Huấn đẹp lắm, vuông lắm”

 • C

  “Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Huấn Cao là người nghệ sĩ tài hoa:

- Là người có “tài viết chữ rất nhanh, rất đẹp”. Hơn thế mỗi con chữ của Huấn Cao còn chứa đựng khát vọng, hoài bão tung hoành cả một đời người.

- “Chữ ông Huân đẹp lắm, vuông lắm”

- “Có được chữ ông Huấn là có được vật báu ở trên đời”

=> Ca ngợi nét tài hoa của Huấn Cao, Nguyễn Tuân đã thể hiện tư tưởng nghệ thuật của mình: kính trọng những con người tài hoa, tài tử, trân trọng nghệ thuật thư pháp cổ truyền của dân tộc

Câu 11 :

Lời khuyên của Huấn Cao: “Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người”. Ý nghĩa của lời khuyên là:

 • A

  Cái đẹp có thể sản sinh ở nơi đất chết, nơi tội ác ngự trị nhưng không thể sống chung với cái xấu cái ác.

 • B

  Người ta chỉ xứng đáng được thưởng thức cái đẹp khi giữ được thiên lương.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa lời khuyên của Huấn Cao:

- Cái đẹp có thể sản sinh ở nơi đất chết, nơi tội ác ngự trị nhưng không thể sống chung với cái xấu cái ác. Người ta chỉ xứng đáng được thưởng thức cái đẹp khi giữ được thiên lương.

=> Cái đẹp có tác dụng cảm hóa con người.

close