Trắc nghiệm Vài nét về Thạch Lam Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Thạch Lam sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nội

 • C

  Hải Dương

 • D

  Hà Tĩnh

Câu 2 :

Thuở nhỏ, Thạch Lam sống ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Phố huyện Cẩm Gìang – Hải Dương

 • C

  Phố huyện Văn Giang – Hưng Yên

 • D

  Phố huyện Bình Dương – Gia Định

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây nhận định đúng về con người Thạch Lam?

 • A

  Ông là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và tinh tế

 • B

  Ông là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy nghề thuốc để truyền bá y học

 • C

  Ông là người tài năng, có cốt cách thanh cao, tấm lòng yêu nước thương dân

 • D

  Ông là người tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động

Câu 4 :

Thạch Lam xuất thân trong gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình Nho giáo

 • B

  Gia đình nông dân

 • C

  Gia đình quan lại sa sút

 • D

  Gia đình công chức gốc quan lại

Câu 5 :

Thạch Lam là thành viên của nhóm văn học nào sau đây?

 • A

  Nhân văn giai phẩm

 • B

  Tự lực văn đoàn

 • C

  Phong trào thơ mới

 • D

  Hội Tao Đàn

Câu 6 :

Thạch Lam thành công nhất với thể loại văn học nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Tùy bút

Câu 7 :

Truyện ngắn của Thạch Lam thường có đặc điểm gì?

 • A

  Cốt truyện có những tình huống độc đáo

 • B

  Truyện không có chuyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống hàng ngày.

 • C

  Đậm chất hiện thực

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào phong cách nghệ thuật của Thạch Lam:

Sáng tác thường hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật

Truyện không có cốt truyện

 

Chủ yếu miêu tả hành động nhân vật

Sáng tác có sự hoà quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn trữ tình

Ngôn ngữ góc cạnh, giàu tính tạo hình.

Đi sâu vào miêu tả thế giới nội tâm nhân vật

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án không phải sáng tác của Thạch Lam?

Gió đầu mùa

Nắng trong vườn

Ngày mới

Theo dòng

Hà Nội băm sáu phố phường

Nửa chừng xuân

Sợi tóc

Câu 10 :

Theo Thạch Lam, văn chương là:

 • A

  Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm con người.

 • B

  Văn chương là thứ vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận

 • C

  Văn chương phải gắn bó với đời sống, nhìn thẳng vào sự thật “tàn nhẫn”, phải nói lên nỗi thống khổ, cùng quẫn của nhân dân, vì họ mà lên tiếng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thạch Lam sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nội

 • C

  Hải Dương

 • D

  Hà Tĩnh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam sinh ra và học tập tại Hà Nội

Câu 2 :

Thuở nhỏ, Thạch Lam sống ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Phố huyện Cẩm Gìang – Hải Dương

 • C

  Phố huyện Văn Giang – Hưng Yên

 • D

  Phố huyện Bình Dương – Gia Định

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam thuở nhỏ sống ở phố huyện Cẩm Giàng – Hải Dương. Hình ảnh phố huyện là hình ảnh quen thuộc, xuất hiện rất nhiều trong các sáng tác của Thạch Lam.

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây nhận định đúng về con người Thạch Lam?

 • A

  Ông là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và tinh tế

 • B

  Ông là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy nghề thuốc để truyền bá y học

 • C

  Ông là người tài năng, có cốt cách thanh cao, tấm lòng yêu nước thương dân

 • D

  Ông là người tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và tinh tế.

Câu 4 :

Thạch Lam xuất thân trong gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình Nho giáo

 • B

  Gia đình nông dân

 • C

  Gia đình quan lại sa sút

 • D

  Gia đình công chức gốc quan lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam sinh ra trong một gia đình công chức gốc quan lại

Câu 5 :

Thạch Lam là thành viên của nhóm văn học nào sau đây?

 • A

  Nhân văn giai phẩm

 • B

  Tự lực văn đoàn

 • C

  Phong trào thơ mới

 • D

  Hội Tao Đàn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau khi đỗ Tú tài, ông thôi học về làm báo với anh và gia nhập Tự lực văn đoàn.

Câu 6 :

Thạch Lam thành công nhất với thể loại văn học nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Tùy bút

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam có biệt tài về truyện ngắn

Câu 7 :

Truyện ngắn của Thạch Lam thường có đặc điểm gì?

 • A

  Cốt truyện có những tình huống độc đáo

 • B

  Truyện không có chuyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống hàng ngày.

 • C

  Đậm chất hiện thực

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam thường viết truyện không có chuyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống hàng ngày.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào phong cách nghệ thuật của Thạch Lam:

Sáng tác thường hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật

Truyện không có cốt truyện

 

Chủ yếu miêu tả hành động nhân vật

Sáng tác có sự hoà quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn trữ tình

Ngôn ngữ góc cạnh, giàu tính tạo hình.

Đi sâu vào miêu tả thế giới nội tâm nhân vật

Đáp án

Sáng tác thường hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật

Truyện không có cốt truyện

 

Sáng tác có sự hoà quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn trữ tình

Đi sâu vào miêu tả thế giới nội tâm nhân vật

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật:

- Sáng tác thường hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật

- Truyện không có cốt truyện

- Sáng tác hòa quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn trữ tình

- Đi sâu vào miêu tả thế giới nội tâm nhân vật

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án không phải sáng tác của Thạch Lam?

Gió đầu mùa

Nắng trong vườn

Ngày mới

Theo dòng

Hà Nội băm sáu phố phường

Nửa chừng xuân

Sợi tóc

Đáp án

Nửa chừng xuân

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Nửa chừng xuân (Khái Hưng)

Câu 10 :

Theo Thạch Lam, văn chương là:

 • A

  Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm con người.

 • B

  Văn chương là thứ vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận

 • C

  Văn chương phải gắn bó với đời sống, nhìn thẳng vào sự thật “tàn nhẫn”, phải nói lên nỗi thống khổ, cùng quẫn của nhân dân, vì họ mà lên tiếng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Theo Thạch Lam, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của con người. Oong quan niệm: “Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”

close