Trắc nghiệm bài Vi hành - Tìm hiểu chung Văn 11

Câu 1 :

Vi hành của tác giả nào?

 • A

  Nguyễn Trường Tộ

 • B

  Phan Bội Châu

 • C

  Nguyễn Ái Quốc

 • D

  Phan Thanh Giản

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Vi hành – Nguyễn Ái Quốc

Câu 2 :

Tác phẩm Vi hành của Nguyễn Ái Quốc thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Vi hành – Nguyễn Ái Quốc

Câu 3 :

Truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc được viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Tiếng Anh

 • B

  Tiếng Hán

 • C

  Tiếng Pháp

 • D

  Tiếng Việt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vi hành được viết bằng tiếng Pháp

Câu 4 :

Truyện ngắn Vi hành đăng trên báo Nhân Đạo số ra năm bao nhiêu?

 • A

  1920

 • B

  1921

 • C

  1922

 • D

  1923

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vi hành được đăng trên báo Nhân Đạo số ra ngày 19/2/1923

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc đúng hay sai?

“Tác phẩm được đăng báo đúng vào dịp vua Khải Định được chính phủ Pháp đưa sang dự cuộc đấu xảo thuộc địa ở Mác – xây”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Tác phẩm Vi hành được đăng báo đúng vào dịp vua Khải Định được chính phủ Pháp đưa sang dự cuộc đấu xảo thuộc địa ở Mác – xây.

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây (trích Vi hành – Nguyễn Ái Quốc):

- Hắn đấy!

- Đâu phải!

- Đúng mà! Anh đã bảo là chính hắn đấy.

[…]

Bên những bậc cải trang vĩ đại ấy muốn đi sâu vào cuộc sống của nhân dân, ngày nay còn có những ông hoàng, ông chúa, để tiện việc riêng và những lí do không cao thượng bằng, cũng “vi hành” đấy.

Cuộc trò chuyện của đôi trai gái trên chuyến tàu ngầm

Nhận định và thái độ mỉa mai đối với vua Khải Định

Đáp án

Cuộc trò chuyện của đôi trai gái trên chuyến tàu ngầm

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cuộc trò chuyện của đôi trai gái trên chuyến tàu điện ngầm.

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây (trích Vi hành – Nguyễn Ái Quốc)

Tôi không được rõ ý đồ nhà “vi hành” của chúng ta ra sao. Phải chăng là ngài muốn biết dân Pháp, dưới quyền ngự trị của bạn ngài là A-lếch-xăng Đệ nhất, có được sung sướng, có được uống nghiều rượu và được hút nhiều thuốc phiện bằng dân Nam, dưới quyền ngự trị của ngài, hay không?[…].

Ngày nay, cứ mỗi lần ra khỏi cửa, thật tôi không sao che giấu nổi niềm tự hào được là một người An Nam và sự kiêu hãnh được có một vị hoàng đế.

Cuộc trò chuyện của đôi trai gái trên chuyến tàu ngầm.

Nhận định và thái độ mỉa mai đối với vua Khải Định.

Đáp án

Nhận định và thái độ mỉa mai đối với vua Khải Định.

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Nhận định và thái độ mỉa mai đối với vua Khải Định.

Câu 8 :

Vi hành được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Những bức thư gửi cô em họ

 • B

  Những bức thư gửi cô em gái

 • C

  Những bức điện gửi cô em họ

 • D

  Những bức thư gửi em họ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Vi hành (Trích Những bức thư gửi cô em họ) – Nguyễn Ái Quốc

Câu 9 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nội dung của truyện ngắn Vi hành?

 • A

  Tố cáo chính sách dã man, bịp bợm của thực dân Pháp

 • B

  Vạch rõ tính chất bịp bợm của “phong trào thể dục thể thao” đương thời mà thực dân Pháp cổ động rầm rộ để đánh lạc hướng thanh niên.

 • C

  Lên án chính sách ngu dân, đầu độc người dân bằng thuốc phiện, rượu. Bản chất của những tên thực dân là lừa bịp, mang danh khai hóa nhưng thực chất là cướp nước

 • D

  Tố cáo chế độ nhà tù giam cầm người yêu nước trên khắp đất Pháp.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nội dung:

- Tố cáo chính sách dã man, bịp bợm của thực dân Pháp

- Lên án chính sách ngu dân, đầu độc người dân bằng thuốc phiện, rượu. Bản chất của những tên thực dân là lừa bịp, mang danh khai hóa nhưng thực chất là cướp nước

- Tố cáo chế độ nhà tù giam cầm người yêu nước trên khắp đất Pháp.

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của Vi hành – Nguyễn Ái Quốc?

 • A

  Nghệ thuật phân tích tâm lí nhân vật

 • B

  Hình thức bức thư gửi cô em gái, tạo sự khách quan, tăng tính tự nhiên, chân thực cho tác phẩm.

 • C

  Tình huống truyện độc đáo

 • D

  Cách kể truyện tự nhiên, hóm hỉnh, kết hợp giữa kể và tả

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Hình thức bức thư gửi cô em gái, tạo sự khách quan, tăng tính tự nhiên, chân thực cho tác phẩm.

- Tình huống truyện độc đáo

- Cách kể truyện tự nhiên, hóm hỉnh, kết hợp giữa kể và tả

close