Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Phan Châu Trinh Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Phan Trâu Chinh sinh ra ở đâu?

 • A

  Tam Kì, Quảng Nam

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 • D

  Nam Đàn, Nghệ An

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Quê: Tam Kì – Quảng Nam

Câu hỏi 2 :

Phan Châu Trinh hiệu là:

 • A

  Ức Trai

 • B

  Thanh Hiên

 • C

  Tây Hồ

 • D

  Tử Cán

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh hiệu là Tây Hồ.

Câu hỏi 3 :

Năm 1901, Phan Châu Trinh thi đỗ:

 • A

  Giải nguyên

 • B

  Tú tài

 • C

  Tiến sĩ

 • D

  Phó bảng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1901, Phan Châu Trinh thi đỗ Phó bảng.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phan Châu Trinh sinh ra trong thời kì đất nước như thế nào?

Đất nước nhiều biến động, phong trào Cần Vương chống lại Pháp nổ ra và thất bại

Đất nước rơi vào khủng hoảng về đường lối đấu tranh và giai cấp lãnh đạo

Cả hai đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh sinh ra trong thời đại đất nước nhiều biến động:

- Phong trào Cần Vương chống lại Pháp nổ ra và thất bại

- Đất nước rơi vào khủng hoảng về đường lối đấu tranh và giai cấp lãnh đạo.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Phan Châu Trinh đúng hay sai?

“Phan Châu Trinh làm quan một thời gian ngắn rồi từ quan, đi làm cách mạng”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Phan Châu Trinh làm quan một thời gian ngắn rồi từ quan, đi làm cách mạng.

Câu hỏi 6 :

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cách nào?

 • A

  Lợi dụng thực dân Pháp, cải cách đổi mới mọi mặt

 • B

  Nhận viện trợ từ nước khác

 • C

  Sang Nhật tìm đường cứu nước

 • D

  Sang Pháp học cách quản lí nhà nước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cách lợi dụng thực dân Pháp, cải cách đổi mới mọi mặt, làm cho dân giàu, nước mạnh, trên cơ sở đào tạo nền độc lập quốc gia.

Câu hỏi 7 :

Cuộc vận động Duy Tân diễn ra năm bao nhiêu?

 • A

  1904

 • B

  1905

 • C

  1906

 • D

  1907

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

1906: Mở cuộc vận động duy tân.

Câu hỏi 8 :

Năm 1908, Phan Châu Trinh bị giam ở đâu?

 • A

  Côn Lôn

 • B

  Côn Đảo

 • C

  Tam Đảo

 • D

  Hỏa Lò

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1908, Phong trào chống thuế ở Trung kì nổ ra, thất bại và Phan Châu Trinh bị bắt giam ở Côn Đảo.

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về các sáng tác của Phan Châu Trinh đúng hay sai?

“Phan Châu Trinh sáng tác cả văn xuôi chính luận và thơ trữ tình yêu nước cách mạng”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Phan Châu Trinh sáng tác cả văn xuôi chính luận và thơ trữ tình yêu nước cách mạnh.

Câu hỏi 10 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Phan Châu Trinh?

 • A

  Đầu Pháp chính phủ thư

 • B

  Thất điều trần

 • C

  Đạo đức và luân lí Đông Tây

 • D

  Ngục trung thư

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ngục trung thư – Phan Bội Châu

close