Trắc nghiệm Vài nét về Sếch-xpia Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

U.Sếch-xpia là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Anh

 • D

  Pháp

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

U.Sếch-xpia là nhà văn Anh.

Câu hỏi 2 :

Sếch-xpia sinh ra trong một gia đình:

 • A

  Gia đình buôn bán

 • B

  Gia đình nông dân

 • C

  Gia đình nô lệ

 • D

  Gia đình trí thức

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sếch-xpia sinh ra trong một gia đình buôn bán ngũ cốc, len, dạ.

Câu hỏi 3 :

Vì sao Sếch-xpia phải thôi học?

 • A

  Vì chiến tranh

 • B

  Vì gia đình làm ăn sa sút

 • C

  Vì mẹ mất, Sếch – xpia phải thôi học để đi buốn bán cùng cha

 • D

  Vì cha mất, Sếch – xpia phải thôi học để phụ mẹ buôn bán

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1578, gia đình sa sút, Sếch-xpia phải thôi học.

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sếch-xpia là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài thời kì Phục Hưng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Sếch-xpia là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài của nước Anh và nhân loại thời kì Phục Hưng.

Câu hỏi 5 :

Sếch-xpia bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1582

 • B

  1583

 • C

  1584

 • D

  1585

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1585, Sếch-xpia lên Luân Đôn kiếm sống và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật.

Câu hỏi 6 :

Sếch-xpia đã đóng góp cho nền văn học nhân loại bao nhiêu vở kịch?

 • A

  36

 • B

  37

 • C

  38

 • D

  39

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Sếch-xpia đã đóng góp cho nền văn học nhân loại 37 vở kịch.

Câu hỏi 7 :

Vở kịch Giông tố của Sếch-xpia thuộc thể loại:

 • A

  Kịch lịch sử

 • B

  Bi kịch

 • C

  Hài kịch

 • D

  Chính kịch

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Vở hài kịch Giông tố - Sếch-xpia

Câu hỏi 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là vở bi kịch của Sếch-xpia?

 • A

  Hamlet

 • B

  King Lear

 • C

  Romeo và Juliet

 • D

  King John

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Vở kịch lịch sử: King John – Sếch-xpia

Câu hỏi 9 :

Vở kịch Henry V của Sếch-xpia thuộc thể loại:

 • A

  Hài kịch

 • B

  Bi kịch

 • C

  Kịch lịch sử

 • D

  Bi hài kịch

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Kịch lịch sử Henry V – Sếch-xpia.

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về phong cách nghệ thuật của Sếch – xpia đúng hay sai?

“Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người.

close