Trắc nghiệm Vài nét về Sếch-xpia Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

U.Sếch-xpia là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Anh

 • D

  Pháp

Câu 2 :

Sếch-xpia sinh ra trong một gia đình:

 • A

  Gia đình buôn bán

 • B

  Gia đình nông dân

 • C

  Gia đình nô lệ

 • D

  Gia đình trí thức

Câu 3 :

Vì sao Sếch-xpia phải thôi học?

 • A

  Vì chiến tranh

 • B

  Vì gia đình làm ăn sa sút

 • C

  Vì mẹ mất, Sếch – xpia phải thôi học để đi buốn bán cùng cha

 • D

  Vì cha mất, Sếch – xpia phải thôi học để phụ mẹ buôn bán

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sếch-xpia là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài thời kì Phục Hưng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Sếch-xpia bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1582

 • B

  1583

 • C

  1584

 • D

  1585

Câu 6 :

Sếch-xpia đã đóng góp cho nền văn học nhân loại bao nhiêu vở kịch?

 • A

  36

 • B

  37

 • C

  38

 • D

  39

Câu 7 :

Vở kịch Giông tố của Sếch-xpia thuộc thể loại:

 • A

  Kịch lịch sử

 • B

  Bi kịch

 • C

  Hài kịch

 • D

  Chính kịch

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là vở bi kịch của Sếch-xpia?

 • A

  Hamlet

 • B

  King Lear

 • C

  Romeo và Juliet

 • D

  King John

Câu 9 :

Vở kịch Henry V của Sếch-xpia thuộc thể loại:

 • A

  Hài kịch

 • B

  Bi kịch

 • C

  Kịch lịch sử

 • D

  Bi hài kịch

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về phong cách nghệ thuật của Sếch – xpia đúng hay sai?

“Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

U.Sếch-xpia là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Anh

 • D

  Pháp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

U.Sếch-xpia là nhà văn Anh.

Câu 2 :

Sếch-xpia sinh ra trong một gia đình:

 • A

  Gia đình buôn bán

 • B

  Gia đình nông dân

 • C

  Gia đình nô lệ

 • D

  Gia đình trí thức

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sếch-xpia sinh ra trong một gia đình buôn bán ngũ cốc, len, dạ.

Câu 3 :

Vì sao Sếch-xpia phải thôi học?

 • A

  Vì chiến tranh

 • B

  Vì gia đình làm ăn sa sút

 • C

  Vì mẹ mất, Sếch – xpia phải thôi học để đi buốn bán cùng cha

 • D

  Vì cha mất, Sếch – xpia phải thôi học để phụ mẹ buôn bán

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1578, gia đình sa sút, Sếch-xpia phải thôi học.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sếch-xpia là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài thời kì Phục Hưng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Sếch-xpia là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài của nước Anh và nhân loại thời kì Phục Hưng.

Câu 5 :

Sếch-xpia bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1582

 • B

  1583

 • C

  1584

 • D

  1585

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1585, Sếch-xpia lên Luân Đôn kiếm sống và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật.

Câu 6 :

Sếch-xpia đã đóng góp cho nền văn học nhân loại bao nhiêu vở kịch?

 • A

  36

 • B

  37

 • C

  38

 • D

  39

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sếch-xpia đã đóng góp cho nền văn học nhân loại 37 vở kịch.

Câu 7 :

Vở kịch Giông tố của Sếch-xpia thuộc thể loại:

 • A

  Kịch lịch sử

 • B

  Bi kịch

 • C

  Hài kịch

 • D

  Chính kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vở hài kịch Giông tố - Sếch-xpia

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là vở bi kịch của Sếch-xpia?

 • A

  Hamlet

 • B

  King Lear

 • C

  Romeo và Juliet

 • D

  King John

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vở kịch lịch sử: King John – Sếch-xpia

Câu 9 :

Vở kịch Henry V của Sếch-xpia thuộc thể loại:

 • A

  Hài kịch

 • B

  Bi kịch

 • C

  Kịch lịch sử

 • D

  Bi hài kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kịch lịch sử Henry V – Sếch-xpia.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về phong cách nghệ thuật của Sếch – xpia đúng hay sai?

“Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người.

close